Kur Farkı Faturasında Kdv Uygulaması

Üyelik
2 Eyl 2006
Mesajlar
18
Arkadaşlar kolay gelsin.Firmamız Hurda Metal Alım satımı ile iştigal etmektedir.İşlemlerimiz Katma Değer Vergisinden muaftır.2006 Hesap dönemi içerisinde Mal satımı yapmış olduğumuz firma bizden kur farkı faturası istemektedir.Keseceğimiz kur farkında Katma Değer Vergisi uygulayacakmıyız.


Not:İşlemlerimiz kdv den muaftır
 
Üyelik
16 Haz 2005
Mesajlar
100
Kur Farklarında KDV
Türkiye'de döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan mal veya hizmet satışlarında ortaya çıkan kur farklarının KDV'ye tabi tutulup tutulmayacağı konusunda farklı uygulamalar gözlemlenmektedir.

Bilindiği gibi, 3065 sayılı KDV Kanununun 1/1inci maddesine göre, Türkiye'de yapılan ticari nitelikteki mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'ye tabi bulunmaktadır.

Söz konusu Kanunun 24/c bendinde; vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu hükmü yer almakta ve 26ncı maddesinde ise bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği belirtilmektedir.

Bahsedilen hükümler ışığında, vergi idaresinin çeşitli zamanlarda verdiği özelgeler ve Danıştay kararları ile, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenen mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin ödemelerin vergiyi doğuran olayın (fatura kesilmesi gibi) meydana geldiği tarihten sonra yapılması halinde, ödeme tarihi itibariyle oluşan kur farkının "vade farkı" olarak değerlendirilmesi ve KDV'ye tabi tutulması gerektiği görüşünde olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar Maliye Bakanlığı?nın tarafından verilen tersi yönde bir kaç tane özelge bulunsa da, idarenin yaygın görüşünün işlem tarihi ile tutarın nakden veya hesaben tahsil edildiği tarih arasındaki kur farkının KDV'ye tabi tutulması gerektiği şeklinde olduğunu belirtmek isteriz.

Bu kapsamda, vergi idaresi ile aranızda bu yönde herhangi bir anlaşmazlığa yol açmamak için, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan işlemlerde faturanın kesilme tarihi ile ödemenin yapıldığı tarih arasında oluşan kur farkının KDV'ye tabi tutulması ve taraflar arasındaki anlaşmanın KDV dahil olarak yapılması, diğer bir deyişle kur farkı KDV içeren bedel üzerinden oluşması halinde ise, söz konusu KDV'nin iç yüzde yöntemiyle hesaplanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.

Diğer taraftan, karşı tarafın yurtdışında olması ve işlemin döviz cinsinde yapılması halinde, vergi idaresinin görüşünün hesaplarda oluşan kur farkı üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp beyan edilmesi olduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Yukarıdaki açıklamalarımız ışığında, Mali İdarenin mevcut yaklaşımını ve bu yöndeki yargı kararlarını ileterek konuya ilişkin uygulamanız kur farkları üzerinden KDV hesaplanmaması yönünde ise, söz konusu kararınızı gözden geçirmenizin uygun olacağını belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
kardanadam05' Alıntı:
Arkadaşlar kolay gelsin.Firmamız Hurda Metal Alım satımı ile iştigal etmektedir.İşlemlerimiz Katma Değer Vergisinden muaftır.2006 Hesap dönemi içerisinde Mal satımı yapmış olduğumuz firma bizden kur farkı faturası istemektedir.Keseceğimiz kur farkında Katma Değer Vergisi uygulayacakmıyız.

Not:İşlemlerimiz kdv den muaftır


@kardanadam05,

Bir malın tesliminden sonra, bu mala ilişkin doğan kur farkları için, malın tesliminde geçerli olan KDV oranı uygulanır.

Sizin yapmış olduğunuz Hurda Metal Alım satımı, KDV kanunun 17/4-g maddesine istinaden KDV' den muaf olduğundan, bu satışlara ilişkin oluşan kur farkları da KDV' den muaftır.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Evet sn Ergül 'ün belirttiği gibi bir malın aslında KDV neyse ona bağlı komisyon, vade farkı, fiyat vfarkı vb. tüm yan gelirler aynı KDV rejimine bağlıdır.
Bir işin anası neyse danası da odur.
 

Benzer konular

Üst