turkcell

KVK 12. Madde

Üyelik
31 Ağu 2005
Mesajlar
197
selam,
yeni kvk 12.madde de ortaklardan alacak ve ortaklara borç hesaplarının hesap dönemi içinde herhangibir tarihte sermayenin 2 katından fazla olduğu durumlarda örtülü sermaye kabul edileceğini.yazıyor.bizim 331 hesabımız yaklaşık 40000 ytl iken sermaye 2000 ytldir.(31/12/2006 da artacak)peki böyle bir durumda örtülü sermaye kabul ediliyorsa bize sonuçları ne olur? adat hesabı gerekiyor sanıyorum ben bunu nasıl yapacağım.ustalarımdan yardım bekliyorum.teşekkürler.....
 
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
560
b- Örtülü Sermaye (Md-12):

Örtülü sermaye konusu kanunun 12.maddesinde yeniden düzenlenmektedir. Bu düzenleme yapılırken uluslar arası uygulamaların mümkün olduğunca dikkate alındığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda ortaklar ve ortakların ilişkili olduğu kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak alınan borçların ilgili mali yıl içinde herhangi bir tarihte özsermayenin üç katını aşan kısmı örtülü sermaye sayılmaktadır.

Dolayısıyla yeni örtülü sermaye uygulamasında ilişkili şirketlerden alınan borcun özsermayeye oranı üç olarak belirlenmektedir. Sadece ilişkili şirketlere finansman temin eden kredi kurumları hariç ilişkili banka veya benzeri kuruluşlardan alınan borçların yarısı örtülü sermaye kıyaslamasında dikkate alınacaktır. Diğer bir deyişle sadece bu kuruluşlardan alınan borçlar özsermayenin 6 katına kadar örtülü sermaye oluşturmayacaktır.

Ancak bu kuruluşlardan alınan borçların yarısının özsermayenin 3 katını aşan kısmı örtülü sermaye olarak tanımlanacaktır.

İlişkili kişiler kapsamına ortaklar ve sermaye, oy veya kar payı hakları açısından %10 veya daha fazla payı olan ortakların ilişkili olduğu kişiler girmektedir. Ortakla ilişkili kişiler ise;

- Ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında ortağı olduğu veya en az %10 oranında oy veya kar payı hakkına ya da hisselerine sahip olduğu bir kurum veya,

- Doğrudan ya da dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bir kurumun sermayesinin, oy veya kar payı hakkına sahip hisselerinin en az %10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurum şeklinde tanımlanmaktadır.

Ancak kurumların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisselerinin edinilmesi durumunda, söz konusu hisse senetleri nedeniyle ortak veya ortakla ilşkili kişi sayılanlardan temin edilen borçlanmalarda en az %10 ortaklık payının aranacağı belirtilmiştir.

Özsermaye, kurumun dönem başındaki özsermayesidir. Özsermaye özkaynaklar toplamını ifade etmektedir.

Örtülü sermaye ile ilgili oranlar, borç veren ortaklar veya ortakların ilişkili olduğu kişiler için topluca dikkate alınacaktır.

Ödenen veya hesaplanan faizler dışında örtülü sermaye olarak kabul edilen borçlar üzerinden hesaplanan kur farkları ve benzeri giderler de kurumlar vergisi matrahından indirilemeyecektir. İlgili madde metninde ayrıca örtülü sermaye sayılmayacak borçlanmalar da sayılmış olup, bunlar;

- Ortakların veya ortakların ilişkili bulunduğu kişilerin sağladığı gayrinakdi teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar,
- İlişkili kişilerin, banka ve diğer finans kurumlarından veya sermaye piyasalarından temin ederek aynı koşullarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalardır.
- 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından yapılan borçlanmalar.
- 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kiralama şirketleri, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren finansman ve faktoring şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptıkları borçlanmalar.

Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında borçlu kurum açısından dağıtılan, alacaklı olan ilişkili kişi açısından elde edilen ve dar mükellefiyette ana merkeze aktarılan kar payı olarak yeniden tasnif edilmektedir. Mükerrer vergilemeyi (ekonomik çifte vergilendirme) önlemek için faiz veya kur farkı geliri elde eden ilişkili kişi nezdinde daha önce yapılan vergilendirme işlemi buna göre düzeltilecektir.
Örtülü sermaye dağıttığı tespit edilen kurumda hem kapsama giren faiz ve kur farkları için hem de kar dağıtım stopajı için cezalı tarhiyat yapılacaktır. Borç veren ilişkili şirkette düzeltme yapılabilmesi için örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

Örtülü sermaye ile ilgili getirilen yeni düzenleme ile ilgili diğer hususlar aşağıdaki gibidir:
- Borcun devamlı veya uzun süreli kullanılması şartı kaldırılmıştır.
- Yalnızca özsermayenin üç katını aşan borç kısmı örtülü sermaye sayılacaktır
- Maddede kullanılan ifadeler objektif ölçülere göre tanımlanarak belirsizlikler ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.
- Örtülü sermaye açısından borcun devamlı veya uzun süreli kullanımı şartı kaldırıldığı için grup şirketleri arasında ticari teamüllere uygun olarak yapılan vadeli mal ve hizmet alım ve satımlarında sorun çıkmaması için Maliye Bakanlığı’nın çıkaracağı bir tebliğ ile konuyu açıklığa kavuşturması ve bu tür işlemlerde örtülü sermaye hükümlerinin uygulanmayacağını açıklamasının yararlı olacağını düşünüyoruz. Aksi takdirde, özellikle ayrı bir pazarlama ve satış şirketi olan gruplarda pazarlama şirketlerine yapılacak yüksek tutardaki vadeli satışlarda denetim elemanları tarafından vade farklarının, örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz benzeri bir gider olarak değerlendirmesi riski olabileceğini ve bunun da ticari hayatı olumsuz etkileyebileceğini belirtmek isteriz.

Yeni Kanun’da örtülü sermaye ile ilgili hükümler 1/1/2006 tarihinden sonraya sarkan ödünç işlemlerine de uygulanmak ve 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Re: kvk 12.md.

Sayın Zahiri
Örtülü sermaye K.V.K 12 maddede açıklanmıştır.
Sonuçlarına değinecek olursak.
Örtülü sermaye sayılan miktara isabet eden tutar üzerinden ayrılan faiz,kur farkı ve benzeri giderler indirim konusu yapılmaz.
Ödenen faiz kur farkı.Gider yazıldığı taktirde örtülü sermayenin gerçekleştiği hesap döneminin son günü dağıtılmış kar sayılması gerekir.

Bununla beraber ödenen/hesaplanan faiz kur farkı ve benzeri giderler.Gider yazıldığı taktirde KKEG olması gerekir.Vergi , cezası hesaplanarak alınır.
 
Üyelik
31 Ağu 2005
Mesajlar
197
prosedür nedir?

peki ben bu örtülü sermaye üzerinden faizi nasıl hesaplayacam?bizim ltd.şti olarak ortaklara yaklaşık 4000 ytl borcumuz var sermayemiz de 2000 ytl.34000 ytl lik kısma faiz işletmemiz gerek sanıyorum.yani benim merak ettiğim konu bu faiz tahakkuk edilmesi meselesi 2007 martında vergi dairesi tarafından mı yapılacaktır...saygılar(prosedür nedir?)
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Günaydın,

Arkadaşlar örtülü sermaye ile ilgili mevzuattan alıntılar yapmışlar bunlara katılıyorum.
Ancak sizin sormak istediğiniz husus başka birşey. Sizin c/h alacaklı olan ortaklarınız, firmadan faiz mi talep ediyorlar. ? Eğer ediyorlarsa evet bunlara adat hesaplayıp rayiç oranda faiz vermeniz gerekir. Bu faizi de doğal olarak indiremezsiniz.
Fakat ortaklar talep etmiyorsa faiz tahakkukuna zorunlu değilsiniz.
Size önerim en kısa zamanda sermaye artışı yapmanız. Firmanıın sermaye durumunu normale döndürmenizdir.
 
Üyelik
31 Ağu 2005
Mesajlar
197
sayın nguroy, ortaklar c/h alacaklarından faiz istemiyor.benim merak ettiğim bu durumun(alacakların sermayeden çok fazla olması durumu olan ve kvk 12.md de de bahsi geçen durum) ileride vergi idaresince şirketin karşısına nasıl bir olumsuz sonuç çıkartacağı hakkında bilgi edinmekti. cevaplarsanız sevinirim.saygılar...
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Şimdi olayı salt lafzi olarak incelersek örtülü sermaye vergi hukuku açısından re'sen tahakkuk sebebi değil.
Ancak firmanın hesaplarının netliği ve açıklığı konusunda şüphe uyandırabilir.
Sen açıktan satış yapıyosun bunu da ortak c/h dan giriyosun diyebilirler.
Hoş bir durum değil açıkçası.
 
Üyelik
31 Ağu 2005
Mesajlar
197
peki yıl sonunda (nisan 2007) vereceğimiz bilanço da bu ortaya çıkacaktır.bu durumda idare bunu bir inceleme sebebi olarak görebilir değil mi?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Dikkat çekici bir durum olduğunu açıkladım. Bundan sonrası biraz da şansa kalmış. O yüzden bir an evvel yıl içinde sermaye artışını yapın ortak c/h şişkin olmasın.
 
Üyelik
31 Ağu 2005
Mesajlar
197
evet teşekkür ediyorum.ben zaten sermaye artışını yapacam.40000 ytl.lik c/h a karşılık 25000 ytl sermaye düşünüyorum.ilginiz için teşekkür ederim.saygılar sunarım...
 
Üyelik
29 Ara 2005
Mesajlar
38
Konum
Bursa
Sayın Zahiri ve forumdaşlar,

Benim anlayamadığım birşey var. Örtülü kazancın tespitinde, ortaklara borçların 3 katının özsermayeden fazla olaması durumu belirtilmiş. Burada sermayenin yerine özsermayenin hesaplanması gerekmiyor mu? Yani Özsermaye= Pasif-(KısaVadeli Borçlar+UzunVadeli Borçlar) sonucunda bulunan değerin 3 katından fazla ortaklara borçlar varsa örtülü kazanç sayılmıyor mu? Belki şirketinizdeki örtülü sermaye durumu ortadan kalkmayacak ama hesaplamanın bu şekilde yapılması gerekmiyor mu?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Örtülü kazanç ile örtülü sermaye yi ayrı tutmak gerekiyor. Örtülü kazanç başka birşey. Firmanız zarar ediyor, karınız yok ama ortak c/h devamlı borç bakiyede. Yani ortaklar firmadan kar etmeden para çekiyorlar.
Örtülü kazanç budur ve vergisel açıdan suç ve matrah farkı demektir.
Örtülü sermaye ise, firmanın kayıtlı veya tescil edilen sermayesi yetersiz kalmaktadır. Ortaklar şirkete para koyarlar c/h dan alacaklanırlar.
Vergi idaresi buna da şüpheyle yaklaşmaktadır.
 
Üyelik
29 Ara 2005
Mesajlar
38
Konum
Bursa
Afedersiniz "örtülü sermaye" yerine "örtülü kazanç" yazmışım, düzeltiyorum. Kusura bakmayın.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ben de iki cümle ile bağlayayım;

Ngüroy'un dediği gibi,

ortak şirkete ciddi derecede borçlu ise açığa satış belirtisi vardır.

bu borca faiz hesaplamak şart değildir (ortağın talebi yoksa).

Sermayeye ilave etmek en hayırlısı olacaktır.
 
Üyelik
31 Ağu 2005
Mesajlar
197
131 değil ki çok olan 331 hesap sermayeye ilave sözkonusu olmaz sadece sermayeyi artırıp borçları kapatmak olur...
 
Üyelik
27 Haz 2006
Mesajlar
14
331 hesaptaki ortaklara borçlar hesabını rapor marifetiyle sermayey ilave etmemiz mümkün...........
 
Üyelik
31 Ağu 2005
Mesajlar
197
rapor?

mehmet bey rapor derken neyi kastettiğinizi açıklar mısınız?smmm raporu mu?bu yönde hazırlanmış bir rapor varsa ve beniml paylaşırsanız sevinirim...saygılar
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Şirketinizin kurumsal yapısı nedir AŞ ise sermaye artışı için izlenecek belirli bir prosedür var biliyosunuz. SMM raporu da önceki sermayenin ödendiğinin tespiti ile ilgili bu sürecin bir parçası.
Daha sonra genel kurul yaparak artış kararı almanız , bunu da tescil ettirmeniz gerekiyor.
 
Üyelik
31 Ağu 2005
Mesajlar
197
şirket ltd.şti.tamam smmm raporundan biri olan önceki sermayenin ödendiğine dair raporu biliyorum.ancak 331 hs ın sermaye artışında nasıl kullanılacağı konusunda da ayrıntılı bilgi verirseniz sevinirim...
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Limited şirketin sermaye artışı ile ilgili işlemler ticaret odası sayfasında açıklayıcı olarak vardır.
Tescil yapıldıktan sonra sermaye taahhüt hesabını ortak c/h daki alacak la karşılaştırarak yapabilirsiniz.
 

Benzer konular

Üst