zirve

Leaseback

Üyelik
14 Ara 2015
Mesajlar
145
Konum
istanbul
Merhaba,

Bir varlığımızı leaseback olarak değerlendirmek istiyoruz. Misal 2.000.000 TL değeri kayıtlı değeri var 5.000.000 sat kirala gibi. Burada gelirin tamamı ve kdv den istisna diye biliyorum. Bu işlemin kasa fazlasına veya 131 hesaba etkisi var mı ? yardımlarınızı rica ediyorum.
 
Üyelik
14 Ara 2015
Mesajlar
145
Konum
istanbul
Şükrü kızılot yazısı

Gayrimenkul satıp bir taşla 13 kuş vurmanın yolu

17 Eylül 2013
-A+
Düşük bedelle gözüken gayrimenkulü, yüksek fiyata satıp ortaya çıkan kazançtan, kurumlar vergisi ödemiyorlar, KDV de yok. Böylece finansman sorununu çözüyorlar.
“BÖYLE bir yol var mı?” demeyin var!.. Düşük bedelle gözüken gayrimenkulü, yüksek fiyata satıyorsunuz ve ortaya çıkan kazançtan, kurumlar vergisi ödemiyorsunuz. KDV de yok. Finansman sorununu çözüyorsunuz. Sattığınız gayrimenkulü belli bir süre ile kiralıyorsunuz. Kira süresi bitince, gayrimenkul yüksek bir bedelle ama ödeme yapmadan, şirketinize devrediliyor. Bu aşamada tapu harcı da ödenmiyor.
Daha neler neler..

SATIŞIN DAYANILMAZ CAZİBESİ

Ofis, dükkân, otel, fabrika binası, arsa, arazi, şirket binası ve depo gibi üzerinde (aktifinde) kayıtlı gayrimenkulü olan ve özellikle “nakit ihtiyacı” bulunan ve “bankalardan kredi almakta zorlanan” şirketler, bu uygulamadan yararlanarak “bir taşla 12-13 kuşâ€ vurabilirler.
Örneğin, işini büyütmek isteyen ya da nakde ihtiyacı olan bir KOBİ, aktifinde 500 bin liraya kayıtlı ama piyasa değeri 10 milyon lira olan binasını;
1- Bir leasing şirketine 10 milyon liraya satar.
2- 10 milyon lirayı tahsil edip, finansman sorununu çözer.
3- Satıştan doğan kazanç Kurumlar Vergisine tabi olmaz.
4- Satış işlemi KDV’den de istisna tutulur.
5- Satış işleminde, binde 20 yerine binde 4.55 “tapu harcı” alınır.
6- Satışın ardından, leasing şirketi ile sözleşme yaparak, sattığı binayı kiralar.
7-.Ödediği faizleri defterine masraf yazar.
8- Kira ödemesi KDV’den istisna tutulur.
9- Bilançosunda duran varlıklar 500 bin lira azalırken, dönen varlıklar 10 milyon lira artmış olur.
10- Bu tablo, kamu ihalelerinde şirketin rasyolarını olumlu etkiler.
11- Kiralama süresinin bitiminde, binayı geri alır. O aşamada para da ödemez.
12- Binanın geri alımı da KDV’den istisna.
13- Binayı şirket üzerine alırken “tapu harcı” da ödemez.

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Şirketlerin leasing şirketine gayrimenkulleri satmasından doğan kazancın, tamamının kurumlar vergisinden istisna edilmesi için gayrimenkulün “en az iki tam yıl süreyle” şirket aktifte bulunma
koşulu aranmaz (Bkz. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/(1)-e maddesinin 6495 sayılı Kanun’un 42.maddesiyle değişen şekli).
Yapılan son değişiklikle, gayrimenkulün iki yıl elde bulundurulmasına bağlı yüzde 75 oranındaki kurumlar vergisi istisnası, iki yıl koşulu aranmadan yüzde 100 istisnaya dönüştürülmüştür.

KDV İSTİSNASI

Leasing şirketine satılan gayrimenkul, süre koşulu aranmaksızın, KDV’den de istisna olacak. Leasing şirketinin söz konusu gayrimenkulü kiraya vermesi karşılığında aldığı kira bedeli ve gayrimenkulü kiracıya geri satışı da KDV’den istisna tutulacak (Bkz. KDV Kanunu Md.17/4-y).
KDV istisnasının uygulanabilmesi için gayrimenkulün, finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp, geriye kiralanması ve kiralamaya konu gayrimenkulün mülkiyetinin, sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulları aranıyor.
Görüldüğü gibi, özellikle finansman ihtiyacı olan ya da gayrimenkulü “düşük değerle kayıtlı” olan ve bunu “güncel değerine” yükseltemeyen şirketler için “sat, kirala ve geri al” yöntemi son derece avantajlı.
 
Üyelik
14 Ara 2015
Mesajlar
145
Konum
istanbul
faliyet konusu gayrimenkul ticareti olan ancak fiili olarak aktifinde 4-5 tane işyeri olup bunlardan kira geliri olan firma leaseback yapabilir mi ? istisnadan faydalanabilr mi ?
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,549
Konum
İstanbul
Sayın muratgormez,

Bununla ilgili istisnai bir durum yok. Ancak böyle bir işlemi sadece vergicilik değil, fazla detayına girmiyeyim, aynı zamanda finansal açıdan da iyi düşünmek lazım. Ayrıca faaliyet konusu gayrımenkulün alım-satıma konu olması ile ticari emtea olması ayrı konular. Biri 252 hesaplarda diğeri 153 hesaplarda duracaktır. Ancak her halde de bu sre içinde satışa çıkamayacaksınız. Bu yüzden iyi değerlendirmek lazım.
 
Son düzenleme:
Üyelik
14 Ara 2015
Mesajlar
145
Konum
istanbul
Sayın muratgormez,

Bununla ilgili istisnai bir durum yok. Ancak böyle bir işlemi sadece vergicilik değil, fazla detayına girmiyeyim, aynı zamanda finansal açıdan da iyi düşünmek lazım. Ayrıca faaliyet konusu gayrımenkulün alım-satıma konu olması ile ticari emtea olması ayrı konular. Biri 252 hesaplarda diğeri 153 hesaplarda duracaktır. Ancak her halde de bu sre içinde satışa çıkamayacaksınız. Bu yüzden iyi değerlendirmek lazım.[/QUOT


Sayın ksimkesyan

Cevabınızdan yapılabilir olarak anladım. Peki yapmış olduğu iş yerlerini kiraya vermesi gayrimenkul ticareti faaliyetine girmez mi burada tereddüte düşüyorum.Okuduğum bu yazı daha da karıştırdı.

Sat ve geri kirala işlemlerinde elde edilen kazançlara K.V.K. Madde 5/1-(e) kapsamında istisna uygulanabilmesi için bu işlemi yapan kurumlar vergisi mükellefinin taşınmaz ticareti ile uğraşmaması gerekmektedir. Bu çerçevede taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışında tutulmaktadır. Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir.


Örnek 1: Bir inşaat şirketinin şirket merkezi olarak kullanılmak üzere inşa etmiş olduğu bir binayı, en az iki tam yıl süre ile kullandıktan sonra satması halinde, bu satıştan doğan kazanç için istisna uygulanabilecektir. Şirketin satmak amacıyla inşa etmiş olduğu veya satın aldığı binaların satışından elde ettiği kazançlar için söz konusu istisna uygulanmayacaktır.

Örnek 2: İnşaat faaliyetinde bulunan bir şirketin satın aldığı arsayı iki tam yıl geçtikten sonra satması halinde ya da faaliyet konusu alış veriş merkezleri inşa etmek veya kiraya vermek olan şirketin bu amaçla inşa ettiği taşınmazları iki tam yıl geçtikten sonra satması halinde, şirketin bu istisnadan yararlanması söz konusu olmayacaktır.

Örnek 3: Bir inşaat şirketinin inşa etmiş olduğu binanın bir kısmını otopark olarak, diğer bir kısmını işyeri olarak kiraya vermesi, kalan kısmını ise şirket faaliyetlerinde kullanması halinde, şirket faaliyetinde kullandığı kısmın satılmasından elde edilen kazanç istisnaya konu olabilecek, diğer kısımlar istisnadan yararlanamayacaktır.

Örnek 4: Esas faaliyeti taşınmaz ticareti ve kiralaması olmayan bir şirketin, atıl olarak durmakta olan bir taşınmazını kiraya verdikten iki tam yıl sonra söz konusu taşınmazı satması halinde taşınmazın elden çıkarılmasından doğan kazancın istisnadan yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Bu çerçevede Taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşanların ellerinde bu amaçla bulundurdukları taşınmazları “sat ve geri kirala” yöntemi ile finansal kiralamaya konu etmeleri halinde K.D.V. Kanunu’nun 17/4-y maddesindeki istisnadan yararlanması mümkün iken, K.V.K. Madde 5/1-(e) uyarınca taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşanların söz konusu kurumlar vergisi istisnasından yararlanması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla 6495 Sayılı Kanunla K.D.V.K ile K.V.K.’da “sat ve geri kirala” işlemi için yapılan vergisel düzenlemeler birbirine paralellik taşımamaktadır.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,549
Konum
İstanbul
Sayın muratgormez,

Benim açıklamamda hesap plani ile ilgili bir nokta var dikkat ederseniz. Ticari gaye ile alınmış bir gayrımenkulün bu amaçla işleme tabi tutulması mümkün değil, mantıken de değil. Tabi önce aktifleştirirseniz olur.

Verilen örneklerde de bir karışıklık var 2 tam yıl kuralı uygulanmıyor. Bu noktayı birkez daha gözden geçiririm ayrı. Ancak oradaki açıklama ve örneklerin tamamı KV kazanç istisnası için gibi duruyor ( % 75 ).
 
Üyelik
14 Ara 2015
Mesajlar
145
Konum
istanbul
Üstat Merhaba

Sizden ricam aşağıdaki özelgeyi yorumlamanız. Fabrika binamız var daha önce imalathane olarak kullandığımız. Gayrimenkul ticareti yok bu şartlara göre değerlendirme yapabilir misiniz.
Benim anladığım inşaat yapılırken maliyetin kdv sini indirdiğimi şimdi ilave et. Böyle ise pek bir anlamı kalmıyor sat-geri kirala konusunun.

Sayı:
64597866-130[17/4-y-2013]-165
Tarih:
01/11/2013
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
Sayı : 64597866-130[17/4-y-2013]-165 01/11/2013
Konu : KDV 17/4-y maddesi kapsamında yapılan işlemlerde KDV
uygulaması
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-r
maddesindeki şartları taşıyan bir taşınmazın aynı Kanunun 17/4-y maddesi kapsamında "sat ve geri
kirala" işlemine konu edilmesi halinde taşınmaz dolayısıyla yüklenilen KDV nin düzeltilip
düzeltilmeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
3065 sayılı KDV Kanununun;
- 1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde
yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,
-17/4-r maddesinde, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin
mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle
gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık
taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve
teslimlerinin vergiden istisna olduğu,
İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde
bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimlerinin ise istisna kapsamında yer almadığı,
İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı
döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin, teslimin yapıldığı hesap
dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacağı,
- 02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 17/4-y maddesinde, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; finansal kiralama
şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve
kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması
koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve
devrinin KDV den istisna olduğu,
- 29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan
KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan
teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen
KDV ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV yi indirebilecekleri,
- 30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların
teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri
içinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı,
hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, şirketinizce KDV Kanununun 17/4-r maddesindeki istisna şartlarını sağlayan bir
taşınmazın aynı Kanunun 17/4-y maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanılarak teslim edilmesi
halinde, bu kapsamdaki istisna edilmiş işlemler bakımından yüklenilen KDV lerin indirim konusu
yapılıp yapılmayacağına yönelik olarak madde metninde bir düzenleme bulunmadığından, taşınmaz
nedeniyle yüklenilen KDV lerin Kanunun 30/a maddesi uyarınca indirim konusu yapılmaması,
indirilmiş ise indirilen KDV lerin ilgili dönem beyannamesinde hesaplanan KDV ye ilave edilmek
suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*)
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,549
Konum
İstanbul
Sayın muratgörmez,

Bazan ben buna katılmıyorum diyorum ortalık karışıyor. ( Sevgili Ferhat kulağın çınlasın ). Bu özelgede yapılan yorum tamamen yanlış. Bence meseleyi bile anlamamışlar. Bir özelgede cevap ancak ".........nedeniyle indirime konu yapılabilir yada yapılamaz" diye cevap verilir. Bunda ise asıl sorunun cevabı havada kalmış. Sale & Leaseback kuralını uygulayacaksanız KDV ile ilgili hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Satış ve gerialım işlemleri tamamen KDV'den muaf. (Zaten kiralama süresinin de doğal sonucu bu.) Binanın inşaatının siz yaptırdınız ise bile bu KDV'nin eklenmesi gibi bir durum da yok.

Sizin " - 30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı," cümlesine takıldığınızı zannediyorum ki bu da KDV yasasının temel kuralı. KDV'den muaf bir işlem için KDV hesaplanır ve öderseniz bunu ne indirim konusu yapabilirsiniz nede maliyete dahil edebilirsiniz.

Umarım açıklayabildim.
 
Üyelik
14 Ara 2015
Mesajlar
145
Konum
istanbul
Üstat Merhaba,

Yukarıdaki konuyla ilgili özelge cevabım bugun geldi. Aynı cevap yazılmış gönderilmiş. Leasing firmalarıda bu görüşü uyarı olarak iletiyorlar. İdarenin görüşü öze aykırı olsa da bu yönde. Leaseback yapmaktan vazgeçiyoruz bizde bu durumda.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,549
Konum
İstanbul
Sayın muratgormez,

Başka bişey de beklenmemeliydi zaten. Havuzdan alıp göndermişlerdir. Bana bir mail adresi iletin özelime yazarak size bir yazı göndereceğim. Sonra tekrar konuşuruz.
 
Üst