Levha Tasdik

Üyelik
18 Ağu 2006
Mesajlar
560
arkadaşlar şimdi bir a ve b den oluşan bir adi ortaklık kurduk. bunların her biri için birer tane levha tasdik ettik. pekala birde ab ortaklığı diye levha tasdiği yapacaz mı?
 
Üyelik
20 Mar 2007
Mesajlar
380
Konum
kocaeli
Ynt: levha tasdik

figo ' Alıntı:
arkadaşlar şimdi bir a ve b den oluşan bir adi ortaklık kurduk. bunların her biri için birer tane levha tasdik ettik. pekala birde ab ortaklığı diye levha tasdiği yapacaz mı?
adi ortaklık adına G.vergisi tahakkuk etmeyeceğinden ettir meyeceksizi
 
Üyelik
18 Ağu 2006
Mesajlar
560
Ynt: levha tasdik

kalisper_a ' Alıntı:
sn zeki'ye katılıyorum ettirmeyeceksiniz....
evet mantıken öyle ama acaba bu konuda örnek uygulama varmı yani kanun v.s.
çünkü insanın aklı karışıyo. faturalarda ortaklık vergi no var ortaklığın bir ünvanı var. o yüzden sanki onada toplam matrah yazılacak gibi bir his uyandırıyo...
 
Üyelik
11 Ocak 2007
Mesajlar
237
Konum
muğla
Ynt: Levha Tasdik

adi ortaklıkta ortakların herbiri ortaklık sözleşmesindeki payları oranında gelir vergisi ve gecici vergi öder.ortaklık vergi numarası ile de kdv ve muhtasar beyanname verilir ortaklık adına yıllık gelir vergisi beyanı yapılmadığı için vergi levhası da tastik ettirilmez
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Levha Tasdik

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

SAYI : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-2/8 06.03.2006/1694

KONU: Serbest meslek faaliyetinin adi ortaklık

şeklinde yapılması halinde yapılacak işlemler hk.BİLGİ EDİNME MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: 20.02.2006 tarih ve ............ sayılı yazınız.......................... tarafından elektronik posta yoluyla gönderilen ve ilgi yazınız ekinde alınan dilekçe incelenmiştir.Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu?nun 210. maddesinde ?Serbest meslek erbabı, bir (kazanç defteri) tutar? hükmü, aynı kanununun 5. maddesinde; ?Gelir vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.? hükmü, Gelir Vergisi Kanunu?nun 65. maddesinde ?..... kollektif, adi komandit ve, adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır.? hükmü yer almaktadır.Öte yandan 142 seri No?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği?nin III- Vergi Levhalarının Asılacağı Yerler? başlıklı bölümünde ?.....Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her ortak için yukarıdaki esaslar dahilinde ayrı ayrı vergi levhası asılacaktır.? hükmüne yer verilmiştir.Şahıs şirketlerinin serbest meslek faaliyetinde bulunmaları halinde, adi ve kollektif şirket ortakları ile, adi komandit şirketlerin komandite ortaklarının bu şirketlerden elde ettikleri kazançlar serbest meslek kazancı sayılır ve gerçek usulde vergiye tabi serbest meslek erbabı serbest meslek kazanç defteri tutmak zorundadırlar. Vergi Usul Kanununun 220. maddesinde tasdike tabi defterler arasında serbest meslek kazanç defteri de sayılmıştır.Bu hüküm ve açıklamalara göre; serbest meslek faaliyetinin adi ortaklık şeklinde yapılması halinde de elde edilen kazanç, serbest meslek kazancı olup ?serbest meslek kazanç defteri? üzerinden tespit edilmesi gerektiğinden, serbest meslek faaliyeti icra etmek üzere kurulan adi ortaklık için ortaklık adına tek bir serbest meslek kazanç defteri tasdik ettirilmesi, her ortak için ayrı ayrı vergi levhası tasdik ettirilmesi, Stopaj ve Katma Değer Vergisi yönünden verilecek beyannameler ortaklık adına, gelir vergisi beyannamelerinin ise ortaklar tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst