Mahkemeyi kazandım(k)

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,438
Konum
İstanbul
Selamlar.
Arkadaşlar bu konuyu bilgi ve örnek teşkil etmesi açısından yazıyorum.
hatırlayacağınız üzere 2001 yılında beyanlar elden veriliyordu.Bir mükellefimin 2001 yılının bazı aylarında pos satış bilgilerini beyana yazmadan tahakkuk etmiştik.Saolsun vergi dairesi de bu yüzden re'sen takdir yapıp bize kdv,gelir vergisi,fon payı ve geçici vergi matrahı çıkarmıştı.İlgili bankadan ilgili aylara ait pos dökümlerimizi alıp beyan edilen matrahlar karşılaştırdık,beyan edilen matrahlar daha fazla idi.
Bu nedenle kredili satışlar matrahın içinde yer almış,hatta bazı aylar matrah çok daha yüksek beyan edilmiştir.Dolayısıyla eksik bildirim yoktur,bu nedenle hesaplanan matrahların ve cezaların kaldırılması sebebiyle dava açtık.(21.04.2008 de)

23.02.2009 da mahkeme cevabı geldi.
Her vergi için yargı kararlarını kısaca özetleyeyim.

GELİR VERGİSİ VE FON PAYI İÇİN
......
dava konusu olayda davacı adına ilgili dönemlere ait gelir vergisi beyanındaki matrahın eksik beyan edildiğinden bahisle re'sen takdire gidilmiş ise de re'sen takdir ile ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun gerçeğe en yakın şekilde tespit edilmesi amacı esastır.takdir komisyonunca,davacının ilgili dönemde takdir komisyonu kararında belirtilen miktarda fazladan elde ettiği geliri eksik beyan ettiğinin somut bilgi ve belgelerle saptanmadan soyut ifadelerle matrah takdir edildiği,matrah takdirine ilişkin komisyon kararında tespit edilen matraha nasıl ulaşıldığına ilişkin somut tespitlerin yer almadığı anlaşılmakla birlikte .....15 günden az olmamak üzere bir mühlet verilerek vergi matrahına ilişkin bilgileri vermeye ve kanuni defterlerini ibraz etmeye davet edilmesi gerekir.Oysa ihtilaf konusu olayda davacıdan vergi matrahına ilişkin bilgileri vermeye ve defterlerini ibraz etmeye davet edilmediği anlaşıldığından eksik inceleme yapılarak takdir edilen matrah ve tarhiyatlarda hukuka uyarlık görülmemiştir.Açıklanan nedenlerle DAVANIN KABULÜNE..

VERGİ ZİYALI GEÇİCİ VERGİ İÇİN
Yukarıdaki aynı gerekçe

VERGİ ZİYALI KATMA DEĞER İÇİN
Yukarıdaki aynı gerekçe,ayrıca,
...
Kaldı ki dava dilekçesine eklenen tahakkuk fişlerinden ve mahkememizin ..... sayılı dosyasında mevcut ilgili aylara ilişkin kdv beyannamelerinden davacının ilgili aylarda kredi kartı ile yapılan satışlardan daha fazla miktarda beyanlarında kdv matrahı beyan ettiği tespit edilmiştir.Açıklanan nedenlerle DAVANIN KABULÜNE....

Arkadaşlar bu dava konusunun ve mahkeme kararının örnek olmasını umuyorum.
Bilgilenmeniz dileğiyle.Saygılar.
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Mahkemeyi kazandım(k)

twolf ' Alıntı:
...DAVANIN KABULÜNE....
Eğer sonuç kısmında bu şekilde yazıyorsa davayı kazanmış olmazsınız ki. Sadece ön inceleme neticesi davanız kabul edilmiş demektir. Eğer "... gv ...kdv ve ...cezalarının iptaline" gibi bir karar çıkarsa o zaman vergi mahkemesindeki davayı kazanmışsınız demektir ki bunun üst mahkemesi de olduğundan tam kazanmış olmazsınız. Ne zamanki üst mahkeme nihai kararını verir o zaman ancak.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,438
Konum
İstanbul
Ynt: Mahkemeyi kazandım(k)

devamını yazmadım Sn TURKO
Devamı...
DAVANIN KABULÜNE,dava konusu tarhiyatın kaldırılmasına,aşağıda hükmü bulunan ...YTL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine ...kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde İst.Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 31.12.2008 tarihinde karar verildi.
****

Tabiki vergi dairesinin temyize gitme hakkı vardır.
 
Üst