Mali Müşavirin Sorumluluğu

önmuhasebeci

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 May 2012
Mesajlar
211
Konum
İstanbul
merhaba,

smmm'yim fakat belgeyi çalıştığım şirkette kullanmıyorum.
şirkette muhasebe md.yardımcısı olarak çalışıyorum.
şirketin vergi hesabını, mahsup kayıtlarını da yapıyorum, mükellef olarak beyannameyi gönderiyorum.


bu pozisyonda sorumluluğum nedir ?

2.sorum şu olacak, bir arkadaşım ttk'ya göre muhasebe kaydını her kim yaptı ise o kişi o kayıttan dolayı ortaya çıkacak her türlü cezadan sorumlu olduğunu söylüyor. TTK'da aradım fakat böyle bir sorumluluk görmedim bu konuda bir bilginiz var mı ?

tavsiye ve öngörüleriniz için teşekkür ederim.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,845
Konum
İSTANBUL
Sayın önmuhasebeci

( Bu işin Doktoru olarak yazıyorum )

1- Mali müşavirlerin sorumluluk alanları 3568 sayılı Yasa'nın 2. Maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre:

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutan, bilanço, kar/zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenleyen ve benzer işlerini,

b) Muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenleyen veya bu konularda müşavirlerini,
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapan, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş veren, rapor ve benzerlerini düzenleyen, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerini bir işyerine bağlı olmaksızın yapan meslek mensuplarına SMMM denilir. şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu Kanunun aynı maddesinde, yukarıda bahsi geçen fıkra hükümlerine göre; beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensuplarının, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacakları hüküm altına alınmıştır.


Danıştay, 4. Dairesinin E:2004/2404, K:2005/207 sayılı kararında

Mali müşavirlerin sorumlu oldukları borç, 3568 sayılı Yasa™nın 2. maddesi ile düzenlenen mükellefi temsilen yaptıkları ödevlerin kusurlu bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle ziyaa uğratılan vergi, ceza ve gecikme faizinden dolayı Vergi Alacaklısına karşı sorumluluktan kaynaklanmaktadır. Bu sorumluluk, mali müşavirin düzenlediği beyanname, beyannamedeki matrah bilgileri ve dayandığı belgelerdeki eksiklik ya da yanlışlığın, vergi ziyaına sebebiyet vermesi nedeniyle doğar. Beyandaki bilgilerin eksik veya yanlış olması, bu yanlışlığın, mesleki bilgi çerçevesinde harici araştırmaya ihtiyaç duymadan, belgeler üzerinde yapılan inceleme ile ortaya çıkacak olması halinde sorumluluğa hükmedilebilir. O nedenle, mali müşavirin sorumlu tutulabilmesinin ilk şartı; beyannamenin mali müşavir tarafından elektronik ortamda düzenlenmesi ve imzalanmasıdır. Düzenlenen beyanname, vergiyi doğuran olayı, matrahı ve tahakkuk eden vergiyi tam olarak temsil etmiyorsa beyan dışı bırakılan matrah farkı üzerinden mali müşavir sorumludur. Ancak, mali müşavirin sorumluluğu şekli ödevlere ilişkin bir sorumluluk olduğundan, usulüne uygun olarak mükellefçe düzenlenen ve belgelerin maddi gerçekliğine ilişkin yapılan incelemeler sonucu tarh edilen vergi ve cezalarda mali müşavirin sorumluluğuna hükmedilmez. Örneğin, mükellefçe düzenlenen belgeler ile mali müşavir tarafından düzenlenen belge ve tablolar arasında şekli bir uyumsuzluk bulunmamasına rağmen, mükellefçe alınan ya da düzenlenen ve mali müşavirin mesleki bilgi çerçevesinde anlaşılamayan sahte belgelere istinaden tarh edilen vergi ve cezalardan dolayı mali müşavirin sorumluluğuna hükmedilemez.
 

SMMM.01

Katkı Sunan Üye
Üyelik
21 Şub 2014
Mesajlar
159
Konum
ADANA
merhaba,

smmm'yim fakat belgeyi çalıştığım şirkette kullanmıyorum.
şirkette muhasebe md.yardımcısı olarak çalışıyorum.
şirketin vergi hesabını, mahsup kayıtlarını da yapıyorum, mükellef olarak beyannameyi gönderiyorum.


bu pozisyonda sorumluluğum nedir ?

2.sorum şu olacak, bir arkadaşım ttk'ya göre muhasebe kaydını her kim yaptı ise o kişi o kayıttan dolayı ortaya çıkacak her türlü cezadan sorumlu olduğunu söylüyor. TTK'da aradım fakat böyle bir sorumluluk görmedim bu konuda bir bilginiz var mı ?

tavsiye ve öngörüleriniz için teşekkür ederim.

SMMM yetkinizi kullanmadığınıza göre sorumluluğunuz şirket yetkilileri ile sınırlıdır.
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,197
Konum
İSTANBUL
İşin aslı olarak Mükelleflerin asli ödevlerinden ötürü herhangi bir şekilde S.M.M.M. aleyhine yönelik oluşturulan müeyyidelerden ötürü derhal yasada gerekli düzeltmelerin yapılması artık mecburi zaruriyet doğurmaktadır kanısındayım.
 

önmuhasebeci

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 May 2012
Mesajlar
211
Konum
İstanbul
sorumu biraz değiştireceğim.

mesela kur farkı hesaplaması yapıyorum tutarlar yüksek vergiyi etkileyebilir, yanlış hesaplanan kur farkından dolayı şirket daha az kurumlar vergisi ödeyecek olsa bu işlemden ötürü muhasebe personelinin sorumluluğu ne olabilir ?

mesela yurt dışında 300-400 bin liralık faturalar geliyor, bu faturaların bazısında kdv ve stopaj var bazılarında yok. stopaj ayrılması, kdv2 yapılması gereken bir faturayı iki yıl önce atlamış olsam bu işlemden ve kayıtlardan muhasebe personelinin sorumlu olması yani işlemi yapan çalışan sorumlu tutulması ne derece mümkün ?


teşekkürler.
 
Son düzenleme:

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,255
Konum
Manisa
Eğer imza yetkisini kullanmıyorsanız maliye için o işyerinde çalışan herhangi bir çalışandan farkınız yoktur. Sizin için sadece işv. aranızda yaşayacağınız sorunlar olabilir.
 

önmuhasebeci

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 May 2012
Mesajlar
211
Konum
İstanbul
işimizi en iyi şekilde yapıyoruz fakat hata yapmak doğamızda var. inşallah alnımızın akı ile işimizi yapalım fakat koşullar bizi akıntıya karşı yüzmeye zorluyor. her türlü angarya sırtımızda.
 
Üst