Mali Müşavirlerin Tutacağı Raporlardaki Tutar Limit Sınırı Nedir ?

Üyelik
22 May 2012
Mesajlar
9
Konum
HATAY
10.000,00 tl sermayeli limited şirketin sermayesini 5.000.000,00 tl ye artıracaz. eskiden smmmler belli bir limite kadar imza atabiliyorlardı. şuanki imza atabileceğimiz limit tutarlarını bulamıyorum. başka raporlarda tutmam gerekiyor başka mükelleflerim için. imza atabileceğimiz limit tutarlarıyla ilgili yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,830
Konum
İSTANBUL
bunu açıklayabilirmisin yani smmlerin imzalayabileceği beyanname tutarında bir limit mi var?
S.M.M ve Y.M.M’LERE BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU
2014 YILINDA BEYANNAMELERİNİ MESLEK MENSUPLARINA İMZALATMA KAPSAMINDA OLAN VE OLMAYAN MÜKELLEFLER
Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No.lu Genel Tebliğinde;
Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, aktif toplamı ve net satışlar toplamı belirli haddi aşmayanlar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.
Bu hadler,3568 sayılı kanuna ilişkin 37 no.lu tebliğ ile 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belirlenmiş, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı taktirde, bu genel tebliğde yer alan hadlerin her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500.-TL’den daha küçük tutarlar dikkate alınmayacak, 500,-TL’den fazla olanlar 1.000-TL ye yükseltilecektir.
2015 yılında bu hadler belirlenmediği için 2015 yılında uygulanan hadler 2014 yılı için tespit olunacak yeniden değerleme oranı olan % 10,11 oranında artırılarak uygulanacaktır.
Buna göre 2015 yılında uygulanacak hadler aşağıdadır.
Beyannamelerini imzalatmak zorunda olan mükellefler, 2014 yılına ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM’ye imzalatmak zorundadırlar.
Bu hadlerden herhangi birini aşanlar beyanname imzalatmak zorunda değildirler. Ancak, bu mükellefler isterlerse YMM’lere tam tasdik yaptırabilirler.
Beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar bir YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayarak kendileri beyannamelerini vergi dairesinden şifre alarak verebilirler.
A.BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER

2011​
2012​
2013​
20142015 2016 2017 2018 2019202020212022
AKTİF TOPLAM
5.176.000​
5.580.000​
5.799.000​
6.385.000 6.741.000.- 6.999.000.- 8.012.000.- 9.913.000.- 12.151.000.- 13.258.000.- 18.057.000.-
NET SATIŞLAR TOPLAMI
10.349.000​
11.156.000​
11.594.000​
12.766.000 13.478.000.- 13.994.000.- 16.019.000.- 19.820.000.- 24.295.000.-26.508.000.-36.104.000.-

ve 41 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğine göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmaktadır.


B-BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDAKİ MÜKELLEFLER

2012201320142015201620172018 2019202020212022
II. SINIF TACİRLERDEN
Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satış tutarları
173.000​
186.000​
193.000​
213.000​
225.000.- 234.000.- 268.000.- 332.000.- 407.000.-444.000.-605.000.-
Yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı tutarı
87.000​
94.000​
98.000​
108.000​
114.000.- 118.000.-135.000.- 167.000.- 205.000.-224.000.-305.000.-
Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılat tutarı
173.000​
186.000​
193.000​
213.000​
225.000.- 234.000.-268.000.- 332.000.- 407.000.-444.000.-605.000.-
Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanların bir önceki yıl hasılatı
121.000​
130.000​
135.000​
149.000​
157.000.- 163.000.-187.000.-231.000.- 283.000.- 309.000.-421.000.-
Anılan Tebliğe göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

>
 
Üst