turkcell

Mayıs Ayının Ek Yükümlülükleri

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
Mayıs ayının ek yükümlülükleri


Mart ayında gerçek kişilerce yıllık gelir vergisi beyannamesi, nisan ayında da şirketlerce yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi ile verginin bürokratik yönünün bittiğini, bundan sonraki dönemlerde sadece muhtasar, kdv gibi rutin beyannamelerin verileceğini düşünenler yanılıyorlar. Vergi ve vergicilikte rahat yoktur. Bu bir kuraldır. İşte size mayıs ayına özgü yükümlülüklerin, hem de önemlilerinin listesi.


Emlak Vergisi
2008 yılı emlâk vergilerinin ilk taksidi, bu ay içerisinde ödenecek. İkinci taksit Kasım ayında. Bu yılın genel beyan dönemi olmaması sebebiyle, sadece ödeme var. Ödenecek emlâk vergisi, genel beyan dönemleri dışında, her yıl bir önceki yılın vergisinin yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılarak ödenmesi dolayısıyla, bu Mayıs ayında ödenecek vergi, geçen yılın mayıs ayında ödenen verginin yüzde 3,6 oranında fazlası olacak.
Ayrıca, ödenmesi gereken emlâk vergisinin yüzde 10'u oranında hesaplanacak Taşınmaz kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payının ve işyerlerine ait çevre temizlik vergisinin de emlâk vergisi ile birlikte ödenmesi gerekiyor. Konutlar, çevre temizlik vergisini su faturaları üzerinden ödediğinden, konut sahipleri için ayrıca bu verginin de ödenmesi söz konusu değil.

Veraset Vergisi
Bilindiği gibi veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda ve her yılın mayıs ve kasım aylarına isabet eden taksitler halinde 6 taksitte ödenmektedir (yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler ile futbol müsabakaları ve at yarışlarına ilişkin müşterek bahislerden kazanılan ikramiyeler hariç). Dolayısıyla üzerine bu vergi tahakkuk etmiş olanların 2008 yılına tekabül eden verginin ilk taksitini bu ay ödemeleri gerekmektedir.

Vergi levhaları
Ticari, zirai veya mesleki kazançları dolayısıyla gelir vergisi mükellefi olanlarla kurumlar vergisi mükelleflerinden sermaye şirketlerinin, bütün iş yerlerine vergi levhası asma zorunlulukları vardır. Bu konuyu gelecek yazımda ayrıntılı olarak irdeleyecek olmakla birlikte, burada sadece, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin vergi levhası tasdiklerini bu ay içerisinde yaptırmaları gerektiğini belirtelim. Tasdik işlemi kural olarak vergi dairlerince yapılmakla birlikte, 272 sayılı Vergi usul kanunu Genel Tebliği ile mükelleflerin bu tasdik işlemini meslek mensuplarına da (SM., SMMM. veya YMM.) yaptırabilecekleri açıklanmıştır.

Yabancı sermayeliler
Yabancı sermayeli şirketlerin bu ay içerisinde faaliyet bilgi formunu bilanço ve gelir tablolarını da ekleyerek Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Bu ay içerisinde aynı yükümlülük yabancılarca Türkiye'de açılmış irtibat büroları için de söz konusudur. İrtibat büroları bu formda faaliyet bilgilerini göstermek zorundadırlar.
Bu formla anılan Genel Müdürlükçe istatistik amaçlı olarak toplanmaktadır. Yoksa formun, izin veya izin yenilenmesi yahut süre uzatması gibi bir işlevi yoktur.

Yatırım indirimi stopajı
24.4.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak alınan yatırım teşvik belgeleri kapsamında GVK'nun yürürlükten kaldırılmış ek 1 6. maddelerine göre indirime hak kazanılan ve anılan tarihteki yasa değişikliği sonrasında 100 oranında indirimden yararlanma yolu tercih edilen yatırımlarda, 2007 yılına devreden veya 2007 yılında söze konu teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcama tutarları üzerinden 2007 yılı beyannamesinde yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden 19,8 oranında stopaj yapılması gerekmektedir. Bu stopajın yapılması açısından kar dağıtımı yapılır yapılmaması önem taşımamaktadır. 8 no.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerine göre bu stopajın Mayıs ayının 23. günü akşamına kadar verilmesi gereken muhtasar beyanname ile beyan edilmesi ve en geç 26 Mayıs tarihinde ödenmesi gerekmektedir.

Geçici Vergisi
Gelir vergisi mükelleflerinden ticari kazanç sahipleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin bu yılın ilk üç ayına ilişkin kazançları için geçici vergi beyannamesi vermeleri gerekmektedir. Vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançların belirlenmesinde, Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümleri uygulanır. Kurumlar vergisi mükellefleri ise, bu hükümlerin yanı sıra, safi kurum kazancının tespitine ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan hükümlere de uymak zorundadırlar. Geçici vergiye esas kazançların tespitinde, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ilişkin hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Değerleme işlemleri ise geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yapılacaktır. Geçici vergiye ilişkin beyannamenin 14 Mayıs akşamına verilmesi ve vergi çıktığı takdirde 20 Mayıs akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
Bumin Doğrusöz

05.05.2008
 

Benzer konular

Üst