zirve

Meslek mensuplarına yönelik mesleki sorumluluk sigortası

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,572
Konum
İstanbul
Selamlar arkadaşlar.
Bir konuyu bilginize ve dikkatinize paylaşmak istiyorum.
Yakın zamanda zorunlu hale getirilmesi düşünülen mesleki sorumluluk sigortası hakkında biraz bilgi vermek istiyorum.

MESLEK MENSUPLARINA (SM-SMMM-YMM) YÖNELİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

16 mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'na bağlı olarak verilen Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki sorumluluk Sigortası Klozu ile ekli Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk poliçesi ve bunun özel şartlarına tabi olmak kaydı ile sigortalının 3568 sayılı kanun ve bu kanuna ek olarak yayınlanan tüm tebliğler uyarınca poliçede belirtilmiş mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fiillerden dolayı sigortalının hizmet verdiği mükelleften istenebilecek ilgili resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları,özel usulsüzlük cezaları,vergi ziyaı cezası,gecikme zammı,gecikme faizi,pişmanlık zammı veya sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödenmesi gereken vergi,vergi ziyaı cezası,gecikme zammı,gecikme faizi ve pişmanlık zammı muafiyet hükmü saklı kalmak şartı ile poliçede yazılı limitler dahilinde sigortacı tarafından temin edilir.

Burada sigortalıdan kasıt sigorta poliçesini yaptıran meslek mensubur.Yani firmada sadece bağımlı çalışan bordroda kayıtlı meslek mensupları akla gelmesin.Serbest büro faaliyeti yürütenlerde buna dahildir.

Bu bilgiler ışığında Chartis Sigorta şirketi tarafından yapılan örnek bilgiler ve teminatlar şu şekildedir. (Bu arada bu poliçe için Chartis sigortanın çok iyi olduğunu söylemeliyiz.Nedeni de hasar ödemelerinin hızlı olmasının yanı sıra hasar ödemeleri POLİÇENİN YAPILDIĞI TARİHTEN 5 YIL ÖNCESİNİ DE KAPSAMAKTADIR.ÖRNEĞİN 2011 DE YAPILAN BİR POLİÇE 2007 VE SONRASI İÇİN DOĞABİLECEK CEZALARI DA KAPSAMAKTADIR.)

CHARTİS SİGORTA SMMM İÇİN TOPLAM LİMİT MİKTARLARI VE TAHMİNİ PRİM TUTARLARI

YILLIK TEMİNAT PRİM MUAFİYET
1- 10.000,00 575,77 500,00
2- 30.000,00 733,27 500,00
3- 50.000,00 827,77 500,00
4- 100.000,00 1.121,77 500,00
5- 150.000,00 1.814,77 750,00
6- 200.000,00 2.276,77 750,00
7- 250.000,00 3.220,35 750,00

SORUMLULUK SİGORTASI İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
1- Defter Sayısı
2- Çalışan Personel Sayısı
3- Yıllık Ciro
4- SMMM?ye başlanılan tarih
5- SSK Beyanı bildiriliyor mu?
6- SGK için kullanıcı adı ve şifreleri tam yetki ile veriliyor mu?
7- Sigortalı kurumsal Finansman yapıyor mu?
8- Bağımsız Denetim yapılıyor mu?

Poliçe fiyat teklifi açısından ilk üç bilgi zorunludur.HASARDA İSTENEN EVRAKLAR
1- Hasarınızın hangi tarihte,nerede,nasıl gerçekleştiğini izah eden,poliçe numaranız/dosya numaranız ve telefon numaranızı içeren detaylı beyan (hasar ne zaman oldu/içeriği nedir? Sorumluluğunuz nedir?Hangi kayıtlar hatalı yapıldı?hata ne zaman,kim tarafından fark edildi vb)
2- Hatayı yapan personelin sigortalının ofisinde çalıştığına dair ssk kaydı
3- Hasara konu işlem ile ilgili mükellefinizin detaylı beyanı,vergi levhası ve imza sirküleri, eğer ödeme SMMM?ye yapılacaksa muvaffakatname
4- Hasara konu işlem ile ilgili olarak mükellef tarafından yapılması gerekli bildirimlerin zamanında yapıldığına dair evrak kopyası
5- Hasara konu işlemlerin SMMM tarafından yapıldığına ilişkin ispat vesaiki
6- SMMM veya YMM ile hasara konu mükellef arasında yapılmış olan Denetim ve tasdik sözleşme kopyası
7- Hatalı kayıt yapılan/unutulan ve/veya hatalı kaydın işlendiği tüm defterlerin örneği
8- İdari para cezalarında resmi makamlar tarafından tebliğ edilen tutanak,tebliğ zarfı kopyası
9- İdari para cezasının konusunu oluşturan evraklar (ssk işe giriş bildirgesi,defter ve resmi evraklar vb)
10- Sigortalı aleyhine dava açılmış ise ihbar ve cevap dilekçeleri,dava sonucunu bildirir kesin mahkeme kararı
11- Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği (banka adı,şube adı,hesap sahibi,hesap numarası) imza yada kaşe/imzalı beyan (Rücu?lu hasarlar dışında 5.000,00 TL?ye kadar olan tazminat ödemelerinde ibraname gerekmemektedir)
12- Hasara konu para cezalarının ödendiğine dair ?ödeme makbuzları?
13- SMMM?nin vergi levhası ve imza sirküleri

HEDİYE TEMİNATLAR
1- 15.000 Tl teminatlı Yangın Yıldırım infilak,ek teminatlar,deprem,terör,sel ve su baskını,hırsızlık (eksik-aşkın sigorta uygulaması yapılmayacaktır)
2- İşveren mali mesuliyet teminatı kişi başı 10.000 kaza başına 30.000
3- Ferdi kaza ölüm 50.000 sürekli sakatlık 50.000
4- Kredi kartı güvencesi 500,00TL lik kart başına 150,00 TL ile sınırlı

ÖRNEK HASAR ÖDEMELERİ

1- Ödenen hasar miktarı 40.025,00 TL
2007 Eylül kdv beyannamesinin verilmemesi nedeniyle VD takdir komisyonu tarafından 51.376,00 TL vergi ve 51.376 TL vergi cezası uygulanıyor.Uzlaşma sonrası bu ceza 40.025,00 TL?ye düşüyor.

2- Ödenen hasar miktarı 74.551,13 TL
Geçici vergi beyannamelerinde ve kurumlar beyannamesinde kooperatifin risturn istisnasının yanlış hesaplanması sonucu oluşan vergi matrahı ve gecikme zamları,özel usulsüzlük,vergi ziyaı cezaları aşağıdaki gibidir.
01-03/2004 gecikme faizi 4.109,50
04-06/2004 gecikme faizi 2.709,33
07-09/2004 gecikme faizi 3.627,87
10-12/2004 gecikme faizi 275,53
12/2004 gecikme faizi 63.828,90
Toplam 74.551,13

Yapılan araştırma ve inceleme sonucu risturn istisnası yanlışlığının diğer yılarda da devam ettiği görülmüş,konunun iyi incelenmemesi ve yanlış yorumlama neticesinde hasarın kasıt sonrası değil yanlış uygulama sonucu oluştuğu tesbit edilmiştir.

3- Ödenen hasar miktarı 10.400,95 TL
SMMM tarafından mükellefin finansal kiralama yolu ile yabancı para cinsinden kiralamış olduğu gayrimenkulün geri ödemelerinin finansal işlemin yapıldığı günkü kurdan değerlenmesi gerekirken ödeme yapıldığı günün kurundan değerlendirilmesi ve aradaki kur farkının gayrimenkulün maliyetine eklenmesi yoluyla vergi kaybına neden olunması.Vergi denetim raporunda kasıt unsurundan bahsedilmemekte,hatalı değerlendirme yer almakta olduğundan SMMM?nin mesleki sorumluluğuna girmektedir.Gecikme faizi ve vergi ziyaı kendisine ödenmiştir.
4- B formlarının unutulması/verilmemesi halinde kesilecek cezaları da kapsar.

NOT: Poliçe teklifi için talep formu mevcuttur.

Detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar ve meslek mensupları isterlerse benimle irtibata geçebilirler.

Teşekkürler,saygılar
 
Üst