zirve

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 39

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,880
Konum
İSTANBUL
Resmî Gazete
Sayı : 28154

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 39)

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

yer verilmiştir.

2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı ) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFEMotor Silindir Hacmi (cm³)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve

yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı
480,00
335,00
189,00
142,00
52,00

1301 - 1600 cm³ e kadar
768,00
576,00
335,00
237,00
92,00

1601 - 1800 cm³ e kadar
1.352,00
1.059,00
624,00
381,00
149,00

1801 - 2000 cm³ e kadar
2.129,00
1.642,00
965,00
576,00
229,00

2001 - 2500 cm³ e kadar
3.194,00
2.320,00
1.449,00
867,00
345,00

2501 - 3000 cm³ e kadar
4.452,00
3.873,00
2.421,00
1.304,00
480,00

3001 - 3500 cm³ e kadar
6.780,00
6.101,00
3.676,00
1.836,00
675,00

3501 - 4000 cm³ e kadar
10.658,00
9.204,00
5.422,00
2.421,00
965,00

4001 cm³ ve yukarısı
17.443,00
13.080,00
7.747,00
3.484,00
1.352,00

2-Motosikletler

100 - 250 cm³ e kadar
92,00
71,00
52,00
34,00
15,00

251 - 650 cm³ e kadar
189,00
142,00
92,00
52,00
34,00

651 - 1200 cm³ e kadar
480,00
286,00
142,00
92,00
52,00

1201 cm³ ve yukarısı
1.159,00
768,00
480,00
381,00
189,00
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFETaşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş

1) Minibüs
576,00
381,00
189,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı
768,00
480,00
286,00

1901 cm³ ve yukarısı
1.159,00
768,00
480,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar
1.449,00
867,00
381,00

26 - 35 kişiye kadar
1.739,00
1.449,00
576,00

36 - 45 kişiye kadar
1.935,00
1.642,00
768,00

46 kişi ve yukarısı
2.320,00
1.935,00
1.159,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.'a kadar
518,00
345,00
170,00

1.501 - 3.500 kg'a kadar
1.043,00
606,00
345,00

3.501 - 5.000 kg'a kadar
1.565,00
1.304,00
518,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar
1.739,00
1.477,00
694,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar
2.088,00
1.739,00
1.043,00

20.001 kg ve yukarısı
2.612,00
2.088,00
1.215,00
C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.(IV) SAYILI TARİFETaşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş
4 - 5 yaş
6 - 10 yaş
11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg'a kadar
9.688,00
7.747,00
5.810,00
4.648,00

1.151 - 1.800 kg.'a kadar
14.535,00
11.625,00
8.719,00
6.975,00

1.801 - 3.000 kg.'a kadar
19.380,00
15.504,00
11.625,00
9.301,00

3.001 - 5.000 kg.'a kadar
24.228,00
19.380,00
14.535,00
11.625,00

5.001 - 10.000 kg.'a kadar
29.074,00
23.258,00
17.443,00
13.952,00

10.001 - 20.000 kg.'a kadar
33.920,00
27.136,00
20.349,00
16.276,00

20.001 kg. ve yukarısı
38.766,00
31.011,00
23.258,00
18.606,00
5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

???????????

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
 
Üst