Muhtasar Beyanname Elden

Üyelik
12 Şub 2009
Mesajlar
270
Ynt: Muhtasar Beyanname Elden

bildiğim kadarıyla almıyor. çünkü düzeltmeleri de internet üzerinden veriyoruz. eskiden 3 kişiye kadar personeli olan yada sadece kira beyanını elden alıyordu. artık alınmıyor diye biliyorum ama yinede vergi dairesine sormak gerkir.
syg..
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Muhtasar Beyanname Elden

VUK SİRKÜLER 2008/15:
Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı, daha önce VUK?nun mükerrer 257. maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak bazı vergi beyannameleri ve bildirimlerin mükelleflerce internet ortamında gönderilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Konuya ilişkin düzenlemeler 340, 346, 357, 367, 373 ve 376 sıra no?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ?leri ile yapılmıştı.
Daha sonra yayımlanan 20.11.2007 tarih ve VUK-29/2007-5/e-Beyanname-7 sayılı VUK Sirküleri ile, Muhtasar Beyanname ve KDV Beyannameleri için getirilen zorunluluk işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için 2008 yılına ertelenmiştir.
17.01.2008 tarihinde yayımlanan VUK-31/2008-1/e-Beyanname-9 sayılı VUK Sirküleri ile de 5362 sayılı Kanuna göre kurulan meslek odaları ve birliklerine, işletme hesabı esasına göre defter tutan üyelerine ait beyanname, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri olanağı sağlanmıştır.

1.Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükellefleri hiçbir hadle sınırlı olmaksızın,
a)gelir vergisi (ve geçici vergi) beyannameleri
b)kurumlar vergisi (ve geçici vergi) beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
2.Hiçbir hadle sınırlı olmaksızın elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olan diğer beyannameler ise aşağıdakilerdir.
a)KDV beyannamesi,
b)Muhtasar beyanname,
c)Özel tüketim vergisi beyannamesi (2/a beyannamesi hariç),
d)Özel iletişim vergisi beyannamesi,
e)Şans oyunları vergisi beyannamesi,
f)Hizmet vergisi (banka muameleleri vergisi/sigorta muameleleri vergisi) beyannamesi,
g)Elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin olarak 5.3.2007 tarihinden itibaren verilecek düzeltme beyannameleri.
3.İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin beyanname, bildirim ve ekleri, 5362 sayılı Kanuna göre kurulan meslek odaları ve birlikleri tarafından üyeleri adına gönderilebilmektedir.
4.Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerin, istemeleri halinde, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendilerinin göndermesi mümkündür.
5.Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul) mükellefleri, elektronik ortamda verilebilen tüm beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
6.Aşağıdaki belirtilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ihtiyaridir. Bu beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmek istenmesi halinde, kendilerine aracılık yetkisi verilmiş olan meslek mensupları aracılığıyla elektronik ortamda gönderilmesi mümkün olacaktır.
a)Damga vergisi beyannameleri,
b)Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmayan site, apartman yöneticileri,
c)Vakıflar, dernekler vs. tarafından verilmesi gereken KDV beyannameleri,
d)Basit usule tabi mükelleflere ait yıllık gelir vergisi beyannameleri,
e)Ticari, zirai ve mesleki kazançlar dışındaki gelirler dolayısıyla yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olan gelir vergisi mükelleflerine ait gelir vergisi beyannameleri.
Yukarıda, internet ortamında gönderilmesinin zorunlu olduğu belirtilen beyannameler, otomasyona geçmiş olan vergi dairelerinin mükellefleri için yürürlüktedir.
Selam ve sevgiler
AHMET KIZIL karşılık verdi. [ 9/11/2009 6:21:39 PM]
 

Interesting

Katkı Sunan Üye
Üyelik
25 Ocak 2010
Mesajlar
107
Konum
kayseri
Ynt: Muhtasar Beyanname Elden

Arkadaşlar 2 işçinin çalıştığı bir özel inşaat yapımı var.

Muhtasar beyannamesi 3 ayda veriliyor. Elden verilebilir mi?
 
Üyelik
13 Şub 2007
Mesajlar
11
Ynt: Muhtasar Beyanname Elden

Özel bina inşaatlarında çalıştırılan işçiler diger ücretli olarak vergilendirilir. Yani kesinti yapılarak muhtasar beyanname ile beyan edilmez. Yalnız diger ücretli olarak bildirenide hiç görmedim.

gv kanunun da;

Gelir Vergisi Kanununa Göre Diğer ÜcretlerGelir Vergisi Kanununun 64?üncü maddesinde, ?Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25'idir.


1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabının yanında çalışanlar;

2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

3. Özel inşaatlarda çalışan işçiler;

4. Gayrimenkul sermeyi iradı sahibi yanında çalışanlar;

5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müspet mütalaasıyla,

Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.? hükmü yer almaktadır.
 

Interesting

Katkı Sunan Üye
Üyelik
25 Ocak 2010
Mesajlar
107
Konum
kayseri
Ynt: Muhtasar Beyanname Elden

cevaplarınız için gerçekten teşekkür ederim

soruyu yanlış sormuşum onu farkettim, vermeyi düşünüyoruz yazmam gerekiyordu. Çünkü vermedik hiç.
 

Benzer konular

Üst