zirve

Muhtasar-Sgk Beyannamesi

Üyelik
30 Eki 2008
Mesajlar
44
Konum
izmir
üstadlar muhtasar-sgk beyannamesi birleştirilmesi 01.10.2018 olarak ertelendi, ekim bildirimlerinin kasımda yapılacağına göre kasımda mı yapılacak yoksa
eylül ayına ait olanlar ekimde demi bildirilecek 2. beraber
 

anakin

Katkı Sunan Üye
Üyelik
3 Eyl 2016
Mesajlar
148
Konum
Antalya
Yanlış biliyorsam lütfen Üstadlar düzeltsin:

İlk "muhtasar ve prim hizmet beyannamesi" 23 Kasımda verilecek (en geç bu tarihe kadar)
Temmuz+Ağustos+Eylül için yine 3 aylık muhtasar verilecek (son kez 3 aylık)
Eylül için yine sgk'dan e-bildirge verilecek
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,594
Konum
İstanbul
Yanlış biliyorsam lütfen Üstadlar düzeltsin:

İlk "muhtasar ve prim hizmet beyannamesi" 23 Kasımda verilecek (en geç bu tarihe kadar)
Temmuz+Ağustos+Eylül için yine 3 aylık muhtasar verilecek (son kez 3 aylık)
Eylül için yine sgk'dan e-bildirge verilecek

Bizde böyle olmasını umuyoruz.Ama kesin bir açıklama henüz yok.
 
Üyelik
20 Eki 2014
Mesajlar
282
Konum
Kütahya
Şimdi üstatlar temmuz-Eylül aylık üç aylık muhtasar beyanlarını eski sisteme göre mi veriyor ?
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,268
Konum
Manisa
Defter beyanda muh+sgk beyanı aktif edilmediğine göre ekim ayını beyan edeceğimiz kasım ayından itibaren (ertelenmez ise) başlanacak.
 

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
1,959
Konum
İSTANBUL
Arkadaşlar muhtasar sgk ları yapmaya başlayan yok mu? Birleşti mi birleşmedi mi acaba?
 

smmmkaraman

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
687
Konum
Karaman
2018/Ekim ayı; 2018/09 veya 2018/07-08-09 aylar muhtasar beyannamesi verilecek.
2018/Ekim ayı; 2018/09 APHB verilecek.
2018/Kasım ; 2018/10 MUHSGK beyannamesi verilecek.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,594
Konum
İstanbul
Erteleneceği söylentilerini bende duydum. Hatta bugün (yanılmıyorsam) Asmmm odasının bu birleştirilmiş beyan sisteminin tamamen iptal edilmesine yönelik yayınladığı yazıyı da okudum.Bence de maddi yada zaman tasarrufu anlamında hiçbir faydası olmayan tamamen gereksiz ve angarya bir uygulama.
 
Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
43
komple kaldırsınlar uygulamayı.. ne gerek var bende anlamadım..
öte yandan bu eski nesil yazar kasa kullanan mükelleflerden işletme hesabı esasında olanlar zaten 1.1.2019 da defter beyan sistemine geçiyor.. 3 aylık için angarya uygulamalar uygulanıyor..
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,236
Konum
İSTANBUL
Bugün ilgili konu üzerinden Odanın seminerine katıldım. İlk uygulamaya pilot il olarak geçen Kırşehir ili ile ilgili bazı çalışmalarda bulunmuş ve seminerde sunum yapan eğitmen (tabi kendi izleniminin bu yönde olduğunu dile getirdi.) özellikle İstanbul için gerekli altyapının yetersiz olmasından ötürü Temmuz-2019 erteleneceğini hatta sistemin iptal edilebileceğini söyledi.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,594
Konum
İstanbul
Biraz önce vergi dairesindeyim,sicilde şefin masasının önünde bekliyorum, o sıra şef telefonla görüşüyor. Ağzından şu lafı duydum " 01 temmuz 2019 öyle mi tamam." hemen sordum. Dedim "şefim nedir 1 temmuz olan artık diken üstündeyiz 1 temmuz lafını duyunca korkuyoruz :) " dediki e-irsaliyeler 1 temmuza uzadı.O kadar şey değişti ki biz takip edemiyoruz dedi. Dedim sanki biz takip edebiliyoruz.Herşey çorba oldu. Muh-sgk birleştirmeleri konusunda ne yaptınız,uzama oldu mu diye sordum." Onlarla ilgili birşey daha yapmadık, programlar hazır değil, bize de erteleme konusunda henüz bilgi gelmedi dedi. Bende sizlerle paylaşmış olayım.
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
TASLAK

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/…

Konusu : Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda mevcut e- beyanname şifresinden ayrı olarak alınacak ilave bir şifre ile gönderebilmesi

Tarihi : …/…/2019

Sayısı : VUK-117/2019-7

İlgili olduğu maddeler: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesinde;

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilidir…”

hükümlerine yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 18/2/2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile; vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilerek alınması uygun görülmüş olup, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğde; 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda

kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini de elektronik ortamda kendilerinin gönderebileceklerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Ayrıca, bu mükelleflerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”nu doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde mezkûr Genel Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre yetkili vergi dairesince kullanıcı kodu, parola ve şifre verileceği, elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifresi bulunan mükelleflerin ise mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini gönderebilecekleri belirtilmiştir.

Buna göre, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler elektronik ortamda beyanname göndermek için vergi dairesinden aldıkları kullanıcı kodu, parola ve şifre ile diğer beyannamelerin yanı sıra Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini de gönderebilmektedirler.

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, kurum içi ücret ve özlük hakları gibi bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak tereddütler yaşandığının anlaşılması nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin sadece Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmeleri için düzenlenen ve bu Sirküler ekinde yer alan “Münhasıran Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu”nu (Ek-1) doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmeleri için kendilerine ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmeleri için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini yeni aldıkları bu şifre ile gönderecek ve gönderdikleri beyannameleri bu şifre ile görüntüleyebileceklerdir. Elektronik ortamda beyanname göndermek üzere alınan mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi elektronik ortamda gönderilemeyecek ve görüntülenemeyecektir.

Diğer taraftan, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için ilave olarak ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükelleflerin/işverenlerin, daha önce elektronik ortamda beyanname göndermek üzere aldıkları mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan beyannamelerini eskiden olduğu gibi elektronik ortamda gönderebileceği ve görüntüleyebileceği tabiidir.
 
Üst