Mükellefler 01 Ocak 2012 Tarihinden İtibaren Defterlerini Elektronik Ortamda Tut

Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Mükellefler 01 Ocak 2012 Tarihinden İtibaren Defterlerini Elektronik Ortamda Tut

alıntıdır
www.edefter.gov.tr

Sık Sorulan Sorular


1. e-Defter nedir?
Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.
2. Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?
Bu sitede format ve standartları duyurulan defterler e-defter olarak tutulabilir. Bugün itibariyle Yevmiye defteri ve büyük defterin format ve standardı duyurulmuştur.
3. e-Defter uygulamasından kimler yararlanabilir?
1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği?nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-defter tutabilir.
4. Anonim ve limited şirketlerin e-defter tutabilmesinin şartları nelerdir?
e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip,
Mali mührünü temin etmiş,
e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan
anonim ve limited şirketler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır.
5. Gerçek kişilerin e-defter tutabilmesinin şartları nelerdir?
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imza temin etmiş,
e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan
gerçek kişiler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır.
6. e-Defteri nasıl oluşturabilirim?
e-Defter, Başkanlıkça açıklanan format ve standartlara uygun üretilmiş ve uyumluluk testini geçerek www.edefter.gov.tr adresinden ilan edilen yazılımlar aracılığı ile oluşturulur.
7. e-Defter beratı nedir?
Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır.
8. Hem kağıt ortamında hem de e-defter düzenlemek mümkün mü?
Hem kağıt ortamında hem de elektronik defterin bir arada tutulması mümkün değildir.
9. e-Defter açılış ve kapanış onayları ne zaman yapılır?
Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı açılış, hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı da kapanış onayını ifade eder.
10. e-Defter yazılımlarının uyumluluğu ne demektir?
Uyumluluk, e-defter tutmada kullanılan yazılımların, www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzlarda belirtilen format, standartlar ve diğer teknik hususları sağlamasını ifade eder. Bir yazılımın uyumlu yazılım olması için Başkanlıkça yapılacak testleri başarı ile geçmesi gerekmektedir.
11. Başkanlık tarafından ilan edilen yazılımların dışında başka bir program kullanarak e-defter tutabilir miyim?
Başkanlıkça test edilerek izin verilen yazılımların dışında başka bir yazılımla e-defter tutulması mümkün değildir.
12. e-Defter yazılımını kendim oluşturabilir miyim?
Kendi yazılımını geliştiren mükellefler uyumluluk testlerini başarı ile tamamlamaları halinde bu yazılım aracılığı ile e-defter tutabilecektir.
13. e-Defterin ve e-defter beratının saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?
e-Defter ve e-defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Defter ve beratının kağıda bastırılarak saklanması söz konusu değildir.
e-Defter ibraz edilirken mutlaka beratı ile birlikte elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde ibraz edilmelidir
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Mükellefler 01 Ocak 2012 Tarihinden İtibaren Defterlerini Elektronik Ortamda Tut

çok güzel bir uygulama bu cesareti gösteren yönetim gerçekten takdire değer..
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Mükellefler 01 Ocak 2012 Tarihinden İtibaren Defterlerini Elektronik Ortamda Tut

luca'da bu tebliğ sonrası gerekli düzenleme ve başvurularını yaptıktan sonra e-defter uygulamasının meslek mensuplarınca yoğun katılımını sağlayacak sanırım şimdiden başarılar...
 

gcatar

Katkı Sunan Üye
Üyelik
11 Ara 2009
Mesajlar
725
Konum
İstanbul
Ynt: Mükellefler 01 Ocak 2012 Tarihinden İtibaren Defterlerini Elektronik Ortamda Tut

e- defter mantıklı :)
 
Üyelik
6 Ara 2011
Mesajlar
7
Ynt: Mükellefler 01 Ocak 2012 Tarihinden İtibaren Defterlerini Elektronik Ortamda Tut

edefter uygulaması başladı ama sistem biraz karışık gibi geldi bana. ebeyanname gibi sistem üzerinden defterler oluşturulsa ve onaylansa daha sade olurdu. Bide sanırım sadece büyük mükellefler faydalanacak. Çünkü belirtilen şartlar arasında "elektronik fatura kullanma yetkisine haiz olmak" gibi şartlar var. Halbuki biraz daha tabana yayıp sistem basitleştirilse daha iyi olurdu. Gerçi daha uygulama yeni başladı.
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: Mükellefler 01 Ocak 2012 Tarihinden İtibaren Defterlerini Elektronik Ortamda Tut

adımın atılmış olması önemli artık dağda aşılır dere de geçilir...
zannedersem küçük işletmeler için ve hatta sendika dernek vakıf vb kurumlar için sektöre ilişkin çözüm protokelleri ilgili meslek kuruluşları ile ortak hareket edilerek süreç hızlandırılabilir..
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,255
Konum
Manisa
Ynt: Mükellefler 01 Ocak 2012 Tarihinden İtibaren Defterlerini Elektronik Ortamda Tut

Logo ve netsis onay alan ilk yazılım firmaları olmuş.
 
Üst