resim

Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı

isg

Üyelik
13 Eyl 2006
Mesajlar
68
Konum
İstanbul
Merhaba,
Eş üzerine olan ve ikamet edilen, aynı zamanda işyeri olarak gösterilen ev; kira ödenmediği, dolayısıyla gider gösterilmediği için stopaja tabi değildir.

Bununla birlikte ev sahibi eşin, emsal kira bedeli üzerinden kira beyan etmesi ve vergi ödemesi gerektiğinden bahsediliyor.

Öyleyse ev sahibi eş için,
1.si tahsilat yoksa vergi beyanı vermek gerekli midir?

2.si gerekliyse hem konut hem işyeri olarak kullanılan yerler işyeri hükmündedir deniyor. Vergi beyanı için istisna tutarı, meskenler için olan (2600 tl) mıdır yoksa işyerleri için olan istisna tutarı mı dikkate alınır?

İyi çalışmalar.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı

İşyeri kiralamalarında istisna olmaz emsal bedel üzerinden beyan edilir
stopaj olmadığından işyeri kira istisnası olmaz konut olmadığındanda konut istisnası olmaz
emsal bedel üstünden 1000 tl bile olsa beyan edilmesi gerekir
 

isg

Üyelik
13 Eyl 2006
Mesajlar
68
Konum
İstanbul
Ynt: Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı

Benim sorunum aslında tam da burada tartışılan konu.
http://forum.alomaliye.com/index.php?topic=10439.0

Vergi dairesi "eşe ait olan evin aynı zamanda işyeri olarak gösetrilmesi durumunda
1. Kira gideri gösterilmeli
2. Stopaj ödenmeli
3. Ev sahibi eş de yıllık gelir beyanı vermelidir deniyor.

Eşten eşe ödeme yok, tahsilat yok. Üstelik burası ayrı bir işyeri de değil, aynı zamanda ikamet edilen ev. Ödeme yoksa nasıl gider göstereyim de stopaj ödeyeyim. Ayrıca eşimin buradan bir kira geliri yok ki yıllık gelir beyanı versin.

İş mi yapalım, muhasebecilik mi oynayalım. Vergi dairesinin dediği gibi yaparsak "naylon fatura" uygulamasından ne farkımız kalır. (ki benim böyle yapmamın kira giderinden dolayı avantajım var) Bu işlemler aristo mantığı ile çözülmez ki...
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı

Bilgiler eksik biraz.
Eşe ait ev ikamet ise hiç birşey gerekmez.
Eşe ait ev işyeri olucaksa ;
1-Sözleşme yapılmal (bila bedel olabilir)
2-Bedel gösterilmiş ise stopaj yapılmalı ve masraf gösterilmeli
3-Mal sahibi eş rayiç bedel üzerinden gelir vergisi beyanı vermelidir.
 

isg

Üyelik
13 Eyl 2006
Mesajlar
68
Konum
İstanbul
Ynt: Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı

Sayın nguroy,

Mülkiyeti eşime ait olan ve aynı zamanda ikamet ettiğimiz evi, yaptığım danışmanlık işlemlerinden dolayı (serbest meslek mensubu olarak) aynı zamanda işyeri olarak (ev-ofis) gösteriyorum. Bu durumda yapılması gereken nedir? Ödeme yok, tahsilat yok.

Teşekkürler.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı

Eşiniz emsal bedel üzerinden GMSİ beyanı yapıp vergisini ödeyecek. Tabi sadece bir odayı kiralanmış olarak gösterebilirisniz.
 

isg

Üyelik
13 Eyl 2006
Mesajlar
68
Konum
İstanbul
Ynt: Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı

Peki kira kontratında gösterdiğimiz tutarı, serbest meslek defterine gider olarak yazıp stopajını ödememiz gerekiyor mu?
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı

Elbette tabi diyelim ki rayiç kiraladığınız oda için 300 tl ama siz 100 tl üzerinden sözleşme yaptınız.
Bu durumda siz sözleşmeye uygun bedeli stopajını yapıp yatıracaksınız.
Ancak GMSİ beyanı gerçek rayiç üzerinden 300 tl olarak gelir beyanı şeklinde olacaktır.
 

isg

Üyelik
13 Eyl 2006
Mesajlar
68
Konum
İstanbul
Ynt: Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

Defterdarlık Usul Gelir MüdürlüğüSayı :B.07.4.DEF.0.34.20/ VUK-1/229-11637 21/07/2005*5504Konu :Mülkiyeti eşe ait gayrimenkulün hem ikametgah

hem de işyeri olarak kullanılması durumunda

stopaj yapılıp yapılmayacağı ile internetten yapılan

satışlarda mal bedelinin aracı mükellefin bankadaki

kredi kartı hesabına yatırılması ve burada komisyon

düşülerek aracı tarafından esas bedelin satıcıya

ödenmesinde belgeleme usulü hk.

???????????????.

İlgi : Tarihsiz dilekçeniz.Defterdarlığımız ??????Gelir Müdürlüğüne verdiğiniz bila tarihli dilekçenizde sorulan hususlar hakkında anılan Müdürlüğün 30/06/2005 tarih ve 8830 sayılı görüşü de dikkate alınarak gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun (3946 sayılı Kanunun 22. maddesi ve 93/5148 sayılı Kararla değişen şekli) 94. maddesinde; ?Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.? hükmü yer almış olup, maddenin 5/a bendinde de ?70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden? tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.Öte yandan, aynı Kanun?un 96. maddesinde ?Vergi tevkifatı, 94. madde kapsamına giren nakten veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder.? denilmektedir.Ayrıca, aynı Kanun?un 73. maddesinde, kiraya verilen mal ve hakların kira bedellerinin emsal kira bedelinden düşük olamayacağı, bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu?na göre belirlenen vergi değerinin % 5?i olacağı belirtilmiştir.Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 156. maddesinde ticari, sınai ve mesleki faaliyette işyeri; bu faaliyetlerin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yer olarak tanımlanmıştır.128 Seri Numaralı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği?nin x-a-4 bölümünde ??aynı zamanda hem işyeri hem ikametgah olarak kiralanan gayrimenkuller vergi mevzuatımız açısından işyeri olarak kabul edildiğinden bu gayrimenkuller için ödenecek kiraların tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır?? açıklamaları yer almıştır.Buna göre emsal kira bedeli sadece ikametgah olarak kullanılan konutlara uygulanmamaktadır. Gayrimenkulün hem işyeri hem de ikametgah olarak kullanılması durumunda söz konusu ikametgah vergi mevzuatı açısından işyeri olarak kabul edilmektedir.Bu açıklamalara göre mülkiyeti eşe ait olan ve işyeri olarak kullanılan ikametgah için gayrimenkul sahibi eşe nakden veya hesaben ödemede bulunulmamamsı, diğer bir ifadeyle işyeri kirası olarak hesaplarda gider gösterilmemesi durumunda söz konusu gayrimenkulden emsal kira bedeli üzerinden tevkifat yapılması söz konusu olmayacaktır. Ancak gayrimenkul sahibi eş tarafından emsal kira bedelinin tamamı üzerinden yıllık gelir vergisi beyannamesi verileceği tabiidir.

Buna göre de gider göstermeye ve stopaj ödemeye gerek yok. Sadece "emsal kira bedelinin tamamı üzerinden yıllık gelir vergisi beyannamesi verileceği" belirtiliyor. ????????????????
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı

:) ;)


Güzel benim söylediğimi kanıtlayan bir özelge.
 

isg

Üyelik
13 Eyl 2006
Mesajlar
68
Konum
İstanbul
Ynt: Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı

Öyleyse ev sahibi eşten bir muvafakatname alınması, serbest meslek defterinde gider gösterilmemesi ve muhtasar verilmemesi için yeterli olur mu? Kira kontratı bu durumda saçma olacak çünkü.

Bu durumda ev sahibi eşin emsal kira bedeli üzerinden vergi vermesi de doğru olmayabilir. Çünkü ev sahibi eş de aynı zamanda bu evde ikamet ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığının çıkardığı "Kira Geliri" kitapçığında "emsal kira bedeli uygulanmayacak maddeleri sayarken bir maddede "binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne veya babalarının, kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi" diyor. Öyleyse kendi ikamet ettiği bina için de durum böyledir diye düşünüyorum.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı

Yanılıyorsunuz.


"binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne veya babalarının, kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi"


Oğluna eşine ana babasına ikamet (yani mesken ) olarak verirse tamamdır.

Ancak işyeri için farklıdır. Sözleşme mutlaka yapılmalıdır. Bedelsiz yazılmalıdır.

Mal sahibi tahsis ettiği kısmın rayic bedeli üzerinden vergi öder. mesela yarısı
 
Üyelik
30 Nis 2010
Mesajlar
3
Ynt: Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı

Basit bir hesap yaptım da eşe kira öder gibi, defterde gider göstermek ve stopaj ödemek daha karlı. Aksi halde yani gider gösterilmeyip stopaj ödenmezse ev sahibi eş emsal bedelden vergi ödeyecek. O da 100.000 tl lik bir ev için 5000 tl kira, o da 750 tl vergi demektir.

Oysa gider gösterseniz vergi diliminize göre %35 avantajınız var. Stopaj ödeyeceksiniz ama eşiniz ödediğiniz stopajdan kendi ödeyeceği vergiyi düştükten sonra vergi dairesinden alacaklı çıkacak.

750 Tl vergi ödemek var bir de normal birinden kiralamış gibi işlem yapıp avantajlarından faydalanmak var.

Sanki iki alternatifi de değerlendirmek gerekir gibi geldi bana.

Doğru olur mu bilmiyorum.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı

Hesap yapmak mutlaka gerekli tabi. hangisi avntajlı ise onu yapmak lazım. Devletten zengin değiliz sonuçta :)
 
Üyelik
30 Nis 2010
Mesajlar
3
Ynt: Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı

Ev sahibi eşin kira miktarından dolayı beyan vermesi için sınır değer, gayrimenkulün ev olduğundan dolayı 2600 tl midir yoksa işyeri olarak değerlendirildiğinden 22000 tl midir?
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Mülkiyeti eşe ait olan evin stopajı

Bir kere gayrimenkul mesken değildir. Dolayısıyla 2600 söz konusu olamaz.
22000 sınırın da yanlış yorumluyorsunuz.
Mal sahibi kira almasa dahi rayiç bedel üzerinden gelir beyan edecektir. Başından beri bunu açıklamaya çalışıyorum.


Pratik olarak kiracı ya belirli bir bedel üzerinden sözleşme yapacak ve bu nedel üzerinden stopaj yaparak yatıracak bu bedel rayiç ise mal sahibi 22000 sınırını geçerse beyan verecek geçmezse vermeyecek

Ya da bedelsiz sözleşme yapılacak mal sahibi o gayrimenkulun rayiç bedeli üzerinden kiralaln kısma ait gmsi beyan edip ödeyecek.
 
Üst