Ne Zaman Emekli Olabilir ?

SerhanSerhan

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
1,113
Konum
istanbul
Kadın % 48 sakatlık raporlu
02.03.1963 Doğum
10.06.2002 İlk İşe Giriş
4.241 Ssk günü var
Ne zaman emekli olabilir? Prim veya başka bir eksikliği varmıdır?
Kolay gelsin
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,374
Konum
İSTANBUL
EMEKLİLİK ŞARTLARINIZ (5510 GM/9-1)
Yaş58Kalan Yaşınız Yıl AyGün
Sigortalılık Süresi25Kalan Hizmet Süreniz Yıl 6 Ay 3Gün 6
Prim Gün Sayısı4500Kalan Prim Gün Sayınız259
10.06.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,374
Konum
İSTANBUL
Emeklilik Sartlariniz 58 yas 25 yil 4500 gundur. Sizin surelerinize bakildiginda yastan tamamlamis ancak Hizmet surenizden 6 yil 3 ay 6 gun Prim gununden ise 259 gununuz var.

SGK' dan emekli olmanin sartlarini bu 3 sarti tamamladiginizda olacaktir. Yasiniz tamam ancak 259 gun prim eksiginizi ve 6 yil 3 ay 6 gun de tamalandiginda emekli olabilirsiniz

Eger cocuklariniz varsa dogum borclanmasi yapabilirsiniz. Dogum borclanmasi;

Doğum borçlanmasının koşulları nelerdir?

Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;
- Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,
- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,
-Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,
- Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine
getirmesi,

- Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi,
- Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması,
gerekmektedir.

Borçlanma süreleri

- Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.
- Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.
- Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır
- Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.
- İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.
 

SerhanSerhan

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
1,113
Konum
istanbul
EMEKLİLİK ŞARTLARINIZ (5510 GM/9-1)
Yaş58Kalan Yaşınız Yıl AyGün
Sigortalılık Süresi25Kalan Hizmet Süreniz Yıl 6 Ay 3Gün 6
Prim Gün Sayısı4500Kalan Prim Gün Sayınız259
10.06.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz
Teşekkürler üstat ancak bu kadının %48 sakatlık raporu mevcut bu durumda değişim göstermezmi emeklilik durumu?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,374
Konum
İSTANBUL
Engelli çalışanlar için emeklilik şartları, diğer çalışanlardan farklı olarak biraz daha kolaylaştırılmıştır. Yasadaki ilgili maddeler, engelli çalışanların emekli olmak için yerine getirmeleri gereken yaş, sigortalılık süresi, prim günü gibi şartları diğer çalışanlardan daha hızlı tamamlama imkanı vermiştir.

Yasal Düzenleme

Engellilerin emekli olabilmeleri ile ilgili koşullar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu’nun yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlarını düzenleyen 28. maddesinde düzenlenmiştir.

“MADDE 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:

a) Yaşlılık aylığı bağlanması.

b) Toptan ödeme yapılması.

….

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.320 gün,

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.680 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.”


Buradan da anlaşılacağı üzere, engelli çalışanlar için emekli olmanın şartı engellilik derecesine göre değişiklik göstermektedir.

Engelli Emeklilik İçin Koşullar

Engelli kişilerin emekli olabilmesi için öncelikle iki ana şartı yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

  • Sigorta başlangıç tarihi
  • Ödenmiş Prim Gün Sayısı
Normal emeklilerde bulunan yaş şartı engelli kişilerde aranmamaktadır. Sağlık Raporu oranınıza göre Engelli dereceleri;

  • % 80 ve üzeri 1. Derece,
  • % 60-79 arası 2. Derece,
  • % 40-59 arası 3. Derece.
Emekli olabilmek için Sağlık Kurulu tarafından verilen raporda Engelli oranı en az %40 olmalıdır. Sağlık raporunun yüzdesine göre Emeklilik şartlarında farklılıklar göstermektedir.

Engellilik oranına ve sigorta başlangıç tarihine göre ödenmiş SGK prim gün sayınız değişmektedir. Emekli olabilme şartları 01.10.2008 tarihinden önce işe girenler ve sonra girenler diye ayrılmaktadır.

01.10.2008 yılından önce girişliler;

İşe Başlama TarihiORAN
1. Derece %80 ve üzeri2. Derece %60-793. Derece %40-59
05.08.1991 ve daha önce15 YIL – 3600 Prim Gün15 YIL – 3600 Prim Gün15 YIL – 3600 Prim Gün
06.08.1991 ve 05.08.1994 arası15 YIL – 3600 Prim Gün15 YIL – 3680 Prim Gün16 YIL – 3760 Prim Gün
06.08.1994 ve 05.08.1997 arası15 YIL – 3600 Prim Gün16 YIL – 3760 Prim Gün17 YIL – 3920 Prim Gün
06.08.1997 ve 05.08.2000 arası15 YIL – 3600 Prim Gün17 YIL – 3840 Prim Gün18 YIL – 4080 Prim Gün
06.08.2000 ve 05.08.2003 arası15 YIL – 3600 Prim Gün17 YIL 8 AY – 3920 Prim Gün19 YIL – 4240 Prim Gün
05.08.2003 ve 30.09.2008 arası15 YIL – 3600 Prim Gün18 YIL – 4000 Prim Gün20 YIL – 4400 Prim Gün

01.10.2008 yılından sonra işe girenler;


İşe Başlama TarihiORAN
1. Derece %60 ve üzeri2. Derece %50-593. Derece %40-59
01.10.2008 – 31.12.200815 yıl, 3700 gün16 yıl, 3700 gün18 yıl, 4100 gün
01.01.2009 – 31.12.200915 yıl, 3800 gün16 yıl, 3800 gün18 yıl, 4200 gün
01.01.2010 – 31.12.201015 yıl, 3900 gün16 yıl, 3900 gün18 yıl, 4300 gün
01.01.2011 – 31.12.201115 yıl, 3960 gün16 yıl, 400018 yıl, 4400 gün
01.01.2012 – 31.12.201215 yıl, 3960 gün16 yıl, 4100 gün18 yıl, 4500 gün
01.01.2013 – 31.12.201315 yıl, 3960 gün15 yıl, 3960 gün18 yıl, 4600 gün
01.01.2014 – 31.12.201415 yıl, 3960 gün16 yıl, 4300 gün18 yıl, 4680 gün
01.01.2015’den sonra15 yıl, 3960 gün16 yıl, 4320 gün18 yıl, 4680 gün

Bağ-Kur Emekli Şartları;


Çalışma Gücü Kayıp Oranı
%60 ve Daha Fazla Olanlar%50-59 Arasında olanlar%40-49 arasında olanlar
15 Yıl, 3960 Gün16 Yıl, 4320 Gün18 Yıl, 4680 Gün
Yukarıda belirtilen şartlarda emekli olduğunuzda prim gün sayınız 5.400 günmüş gibi maaş hesaplamanız yapılır.

Emekli Başvurusu Nereye, Nasıl Yapılır?

Engelli kişilerin Emeklilik başvurusu için SGK başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru için gerekli evraklar;

  • Emeklilik Tahsis ve Talep Formu
  • Nüfus idaresinden vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Sigortalı hesap fişi (sigortalının bordrosu henüz Kuruma verilmemiş son dönem çalışmalarını gösterir ve ilgili işveren tarafından düzenlenerek onaylanmış hesap fişi)
Elindeki raporla SGK ya basvuru yapin
 

Benzer konular

Üst