Nevi Değişikliğinde Kdv İade Alacağının Devri

Üyelik
3 Ara 2014
Mesajlar
6
Konum
istanbul
Merhabalar şirketimiz LTD'den AŞ'YE dönüştü.Yeni internet şifresi aldık aş'ye .Limited şirketin önceki dönemlerden kdv iade alacağı bulunuyor.AŞ olarak yeni şifremizle bu alacakları mahsup edemiyoruz.limited şirketinde herhangi bir borcu yok.Vergi dairesi biz bunu devredemeyiz dedi.Bu konuyla ilgili bilgisi olan varsa sevinirim.mahsubumu sizce nasıl yapabilirim.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,702
Konum
İSTANBUL
Sayın bebekcafe


Nev’i değişikliği sonucunda devrolunan şirketin bilançosunda yer alan ve sonraki döneme devreden KDV nin devralan şirketiniz tarafından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ayrıca devrolan şirketin KDV iade alacağı, bu bilanço kalemini devralan şirketinize intikal edecektir.
Öte yandan, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/1.1.1) bölümünde “Mahsup Edilebilecek Borçlar” sayılmış, KDV iade alacağının öncelikle mükellefin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup edileceği, artan bir miktar olursa mükellefin isteğine bağlı olarak; kendisinin ve adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına veya SSK prim borçlarına mahsup edileceği belirtilmiştir.
Buna göre, KDV iade alacaklarınızın grup şirketlerinizin vergi ve SSK prim borçlarına mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır.Ayrıca bu konuda aşağıdaki Özelge size yardımcı olur


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)
Sayı
:​
B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14017-46-1054
23/11/2011​
Konu
:​
Şirket nevi değişikliğinde KDV iade alacağının durumu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın 21/07/2010 tarihi itibari ile limited şirketten anonim şirkete nev’i değişikliğinin yapıldığı, limited şirketin tüm aktif ve pasifiyle anonim şirkete devrolunduğu belirtilerek, limited şirkette bulunan katma değer vergisi (KDV) iade alacağının anonim şirkette devam edip etmediği, mahsup yoluyla iade işlemlerine devam edilip edilemeyeceği ve KDV iade alacaklarının, anonim şirketin vergi ve SSK prim borçları haricinde, grup şirketlerin vergi ve SSK prim borçlarına mahsup edilip edilemeyeceği sorulmaktadır.
KDV Kanununun; 17/4-c maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından KDV Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah edenmükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.) KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.
Buna göre nev’i değişikliği sonucunda devrolunan şirketin bilançosunda yer alan ve sonraki döneme devreden KDV nin devralan şirketiniz tarafından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ayrıca devrolan şirketin KDV iade alacağı, bu bilanço kalemini devralan şirketinize intikal edecektir.
Öte yandan, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/1.1.1) bölümünde “Mahsup Edilebilecek Borçlar” sayılmış, KDV iade alacağının öncelikle mükellefin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup edileceği, artan bir miktar olursa mükellefin isteğine bağlı olarak; kendisinin ve adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına veya SSK prim borçlarına mahsup edileceği belirtilmiştir.
Buna göre, KDV iade alacaklarınızın grup şirketlerinizin vergi ve SSK prim borçlarına mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Son düzenleme:
Üyelik
3 Ara 2014
Mesajlar
6
Konum
istanbul
teşekkür ederim.ama benim sorunum biraz teknik mahsubumu nasıl yapacağımı bilmiyorum bilgisayar ortamından yapamıyorum.elden mahsup dilekçesi kabul etmiyolar.
 
Üst