Noterden araç alışları

Üyelik
22 Ara 2005
Mesajlar
330
Konum
istanbul
Noterden yapılan araç alışları 254 taşıtlar hesabına kaydedilir mi? Ya da nasıl bir işlem yapılır?
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: noterden araç alışları

vergi mükellefi olmayan birinden alıyorsanız noter evrağıyla kaydedebilirsiniz. Fakat tevsik açısından gider makbuzu düzenlemeniz yerinde olur. Kdv ve stopaj olmayacak.
 
Üyelik
10 Mar 2006
Mesajlar
126
Ynt: noterden araç alışları

Satan kişi vergi mükellefi olmadığı için gider pusulasıyla aktifine alırsın,KDV yi indirim konusu yapman sözkonusu değil,fakat aracın satılması halinde KDV ödemesi çıkacaktır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKayseri Vergi Dairesi Başkanlığı(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)


Sayı
:
B.07.1.GİB.4.38.15.01/KDV-20-596/3017
18/12/2007

Konu
:
Kdv indirimi

...........................................................................................

KAYSERİ

İLGİ : ...../12/2007 tarih ve ........ sayılı dilekçeniz.

İlgi tarih ve kayıt numaralı dilekçenizin tetkikinde, ............. Vergi Dairesi Müdürlüğü .............. vergi kimlik numarasında kayıtlı gelir vergisi mükellefi olduğunuz, .../02/2006 tarihinde noter satış sözleşmesi ile satın aldığınız .................plakalı hususi pikap kamyonetle ..../..../2007 tarihinde nakliyecilik faaliyetine başladığınız, ancak aracı satın aldığınız kişinin mükellef olmaması nedeniyle fatura alamadığınızdan bahisle, 18.250.-YTL alış bedeline %18 oranında dahilde hesaplama yaparak hesapladığınız 2.783,90.-YTL katma değer vergisini, indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1?inci maddesinde katma değer vergisinin konusunu teşkil eden işlemler hüküm altına alınmış olup; aynı maddenin (1) numaralı bendinde ise ?Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler?in katma değer vergisine tabi olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan aynı Kanunun 29'uncu maddesinin 1?inci fıkrasında mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak madde metninde bentler halinde sayılan vergileri indirebilecekleri, yine aynı maddenin 3?üncü fıkrasında ise indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği, belirtilmiştir.
Yukarıda yapılan açıklamalara göre, noter satış sözleşmesi ile tarafınızca ....../02/2006 tarihinde satın alınan hususi kamyonetin alım işlemi katma vergisine tabi olmadığından; bu alışa ilişkin herhangi bir katma değer vergisi indirimi mümkün bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
22 Ara 2005
Mesajlar
330
Konum
istanbul
Ynt: Noterden araç alışları

Bize yeni gelen bir şirkette geçmiş yıllarda noter satışıyla araç alınmış.Fakat 254 nolu hesapta gözükmüyor. Geçmiş yıllarda alındığı için benim şu anda yapacağım işlemler nelerdir?
 
Üyelik
15 Eki 2010
Mesajlar
524
Ynt: Noterden araç alışları

Bahsi geçen kurumlar vergisi mükellefi ise ve giderlerini indirim konusu yapıyorsanız sahip olunan taşıtı kayıtlara alın.

Mali tablolarınız gerçek ne ise onu yansıtsın.
 
Üyelik
22 Ara 2005
Mesajlar
330
Konum
istanbul
Ynt: Noterden araç alışları

Araç geçmiş yıllarda alınmış ve 254 nolu hesapta gösterilmemiş. O zaman bu yıl 254 hesabına almalıyım diyorsunuz değil mi?
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,870
Konum
ADANA
Ynt: Noterden araç alışları

Geçmiş yıllar kayıtlarını düzeltmek mümkün değil. Aracın satış bedelinin tamamının gelir kaydedilmesi gerekir diye düşünüyorum.
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: Noterden araç alışları

bulent249 ' Alıntı:
Geçmiş yıllar kayıtlarını düzeltmek mümkün değil. Aracın satış bedelinin tamamının gelir kaydedilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Aynen kuşkusuz
 
Üyelik
22 Ara 2005
Mesajlar
330
Konum
istanbul
Ynt: Noterden araç alışları

Araç noter sözleşmesi ile alınmış. Yani alış var satış yok.Araç hala kullanılıyor. Geçmiş yıl kayıtlarını düzeltemeyiz tabii ama bu yıl ne yapabiliriz? Geliri neye göre hangi tarihte kaydedeceğim.Ayrıca gelir de kayıt edilse araç hala kullanımda olacak ama kayıtlarda olmayacak. Yanılıyor muyum?
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,870
Konum
ADANA
Ynt: Noterden araç alışları

6111 sayılı yasa ile ilgili tebliğin VII. bölümünü inceleyiniz. Belki taşıtınızı bu şekilde kayıt altına alabilirsiniz.
 

Benzer konular

Üst