zirve

Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
İyi Çalışmalar
Ocak 2012 de işçi sayısı 14 e çıktı fakat vergi dairesine bildirimde bulunmadığımız ve muhtasarıda akşam 18:00 de yaptığımızdan artık geç kaldık dilekçe ile aylık muhtasara çevirmeye ve ocak 2012 muhtasarını veremedik ancak tabiki vergi dairesi bizi 3 aylık muhtasar olarak biliyor
Ben şimdi sanki şubat 2012 de işçi sayımın 10 işçiyi geçmiş gibi dilekçe verip şubat ayı için muhtasar aylık olarak çevirttireceğim
Bu durumda ;
- Vergi dairesi ocak ta işçi sayımın geçtiğini tespit edeblir mi?
- Ben şubattan itibaren aylık a geçeceğim o zaman ocak ayınıda şubata dahil edip mi göndereceğim?
- Peki şubatı gönderir gibi ocakta eklenecekse işçi sayısına aylık olduğundan hangi rakamı yazacağım
Saygılar
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

1-Vergi dairesi SGK'dan bilgi isteyerek veya işe yeni aldığınız personelin ifadesine başvurarak bu durumu tespit edebilir,böyle bir risk ne yazık ki var.

2-Şubatta aylığa geçince bence en sağlıklı yol geriye dönüp Ocak ayı için pişmanlıkla beyanname vermek. 08.08.1996 tarih ve B.07.4.DEF.0.34.11.GVK-98-4807 sayılı özelgede de şu ifade kullanılmıştır:

? ....Üç ayda bir beyanname verme imkanından yararlanıyor iken bu imkandan yararlanma hakkını yitiren işverenler ve vergi sorumluları, üç ayda bir beyanname verme hakkını kaybettikleri aydan itibaren (bu ay dahil), tevkifatın yapıldığı her ay için muhtasar beyanname vereceklerdir. Bu suretle verilecek beyannameye, üç ayda bir beyan dönemine tabi olan önceki aylara ilişkin vergi tevkifatları da dahil edilecektir. Bu nedenle, muhtasar beyannamenizi üç ayda bir verme hakkını Haziran ayından itibaren kaybettiğinizden aylık dönemler itibariyle muhtasar beyanname verilmesine Haziran ayından itibaren başlanması gerekmekte olup, Mayıs ayına ilişkin vergi tevkifatının da bu ayda verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir."

3-İşçi sayısını ay sonundaki (31 Ocak) rakamı esas alarak beyan edin.
 
Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Ynt: Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

Teşekkürler
- Ben pişmanlıkla verirsem kendi kendimi ihbar edip ceza almış olurum
- Şubattan itibaren aylık olacağından şubat muhtasarı verirken tüm bilgilerine ocakta ilave ederek göndereceğim işçi sayısına ise
Ocak 14
Şubat 13
ise ve tek ay yazılacağından ben şubattaki rakamı yazmayı düşünüyorum
Saygılar
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

Ödeme süresine kadar beyanda ceza almazsınız.
 
Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Ynt: Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

Bir yanlışınız olmasın özl usülsüzlük cezası beyan süresi geçmiş oldu artık
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

1- VUK md.371'e göre pişmanlıkla verirseniz vergi ziyaı cezaı kesilmez, sadece pişmanlık zammı hesaplanır.

2-Sizin durumunuzda Ocak+Şubat şeklinde tek beyanname vermek mümkün görünmüyor. Her ikisini ayrı ayrı vermeniz lazım özelgeye göre, zira 3 aylı muhtasar verme hakkınızı Ocak döneminde kaybettiniz,Şubat değil,aman burayı karıştırmayalım.
 
Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Ynt: Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

Üstadım hak kayboldu diyorsunuz peki diyelim ki ocakta işçi sayısı geçmedi ancak şubatta 10 üzeri işçi oldu ve biz dilekçe ile bildirdik şubattan itibaren muhtasar aylık oldu o zaman nasıl bildireceğiz
ocak ayrı şubat ayrı mı? Yoksa ikisi toplam olarak şubat tamı?
Saygılar
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

Eğer Şubatta 10'u geçerse sayı o halde elbette Şubatta tek beyanname toplam tutarlar beyan edilecek ,ama sizin durumunuza uymuyor işte. Risk alabilirsiniz elbette, ama günümüz teknolojisinde Maliye bu durumu SGK işe giriş bildirgesinden kolaylıkla tespit edebilir. SGK bildirgesi de vermediyseniz Ocak ayı için(işçiler bir ay kayıtdışı çalıştıysa) o zaman tespit biraz daha zor ama yine de mümkün. Bu riski göze alıp almamak size kalmış.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

VUK kanunda "süresinden sonra" terimi kullanılarak cezalar belirlendiği ve bu sürenin beyan süresi mi yoksa ödeme süresi mi olduğu açık olmadığından mb ceza uygulamıyor. Ceza uygulasa bile mük md 335 göre uygular ve süreden sonra 30 gün içinde beyan edilince 1/10'u kadar ceza kesilir.
_________________________________________________
Ocak 9 kişi şubat ve martta 11 kişi çalışma durumunda dilekçe ile şubat ayı aylık döneme çevrilir ve sadece şubat bilgileri beyan edilir. Aynı şekilde mart beyanıda sadece mart bilgileri ile beyan edilir. Ancak ocak ayının beyanının verilebilmesi için 3 aylık beyan döneminde vd başvurularak geçici olarak 3 aylık açtırılıp beyan verilmesi sonrası tekrar aylık olarak düzelttirilir. Kesinlikle ocak ve şubat toplanıp beyan edilemez.
 
Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Ynt: Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

_________________________________________________
Ocak 9 kişi şubat ve martta 11 kişi çalışma durumunda dilekçe ile şubat ayı aylık döneme çevrilir ve sadece şubat bilgileri beyan edilir. Aynı şekilde mart beyanıda sadece mart bilgileri ile beyan edilir. Ancak ocak ayının beyanının verilebilmesi için 3 aylık beyan döneminde vd başvurularak geçici olarak 3 aylık açtırılıp beyan verilmesi sonrası tekrar aylık olarak düzelttirilir. Kesinlikle ocak ve şubat toplanıp beyan edilemez.
[/quote]
Bu durum eskidendi diye biliyorum yani yine bu şekilde mi yapacağız
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

evet bu şekilde. Sonradan düzeltme verip iki kere bin kürsür ceza yemektense şimdi yüz küsür cezaya katlanmak daha iyi değil mi?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

1-Sayın g705 düzeltme beyannamesine VUK mük.md 355 uyarınca özel usulsüzlük cezası kesildiğini ilk defa duyuyorum. Böyle bir şeyi ne gördüm, ne duydum ne de okudum. Yasal dayanağınız nedir?

2-"süreden sonra 30 gün içinde beyan edilince 1/10'u kadar ceza kesilir." bu ifade ile neyi kast ettiğiniz konusunda samimi söylüyorum en ufak bir fikrim yok. Türk Vergi Mevzuatından bahsediyoruz değil mi?

3-Tek beyanname vermek bana da pek doğru gelmiyor ama Gelir İdaresi özelgede olumlu görüş vermiş,uyup uymamak mükellef kalmış bir şey.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

1 ve 2 sorunuz için vuk mük md 355 bakabilirsiniz.
3 de bahsettiğiniz özelge hakkıda bilgim yok. Böyle bir özelge var ise bile bu sadece o mükellefi bağlar diğer mükellefler emsal göstererek o özelgeye göre hareket edemez, kendileri için özelge talep ettikten sonra ancak yapabilirler.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

1-344'üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre vergi incelemesine başlanmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce ancak kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler üzerine vergi ziyaı cezası yüzde elli indirimli, bir başka ifade ile ziyaa uğratılan verginin yarısı olarak kesilir. (Mehmet Ali Özyer, Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, sayfa 854). Ama tabii siz daha iyi biliyorsunuz vergi hukukunu, ne bana ne de ÖZYER üstada laf söylemek düşmez.

2-"30 gün içinde öde, özel usulsüzlük cezan 1/10 olsun" formülünün yasal dayanağını öğrenemedim henüz,bunu da söylerseniz lütfen ben de yeni bir şey öğrenmiş olurum.
 
Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Ynt: Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

6009 sayılı kanunla yapılan değişiklikle bu hale geldi
ilgili maddeleri 6009 kanunun
MADDE 11- 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin (8) numaralı bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

?Ancak, bu bent uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı bir takvim yılı içinde 114.000 TL?yi aşamaz.?

MADDE 12- 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan ?15 gün? ibareleri ?30 gün?, ?1/4? ibaresi ?1/10?, ?1/2? ibaresi ?1/5?, altıncı fıkrasında yer alan ?1/2? ibaresi ?1/5? şeklinde değiştirilmiştir.

?Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 770.000 TL?yi geçemez.?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

İyi güzel de bu özel usulsüzlük cezası beyannamenin elektronik ortamda verilmemesi ile ilgili bir ceza, oysa ben KSS kendiliğinden verilen beyannamelerdeki %50 oranındaki vergi ziyaı cezasından bahsediyorum. İki farklı fiil iki farklı ceza. Orada bir değişiklik var mı? yok. Ayrıca VUK mük.md.355'te gördüğümüz gibi 1/10 ve 1/5 oranları ödemeye değil beyannamenin verilme süresine bağlı olarak uygulanıyor.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: Ocakta 10 üzeri işçi muhtasar aylık olması

işte buradaki süre teriminin beyan verilme mi ödeme süresi mi olduğu ceza md açık olmadığından ve idare ihtilafa düşmemek için vergi ziyaı cezasını ödeme süresi bitene kadar kesmiyor.
 

Benzer konular

Üst