Ödenmemiş Sigorta Primlerinin Geçici Vergi Dönemlerinde Gider Olarak Gözönünde Bulundurulurmu ?

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,613
Konum
İSTANBUL
Kurum kazançlarının tespitinde tahakkuk esası geçerlidir. Tahakkuku yapılmış olan giderlerin muhasebede gider kaydının yapılabilmesi için ödenmiş olması şartı yoktur. SSK primlerinde ise bu durum farklıdır.

İşveren 1 ay içinde çalıştırdığı sigortalılara ait hesaplanan SSK işçi ve kendisine ait işveren payını birleştirerek en geç ertesi ayın sonuna kadar SSK kurumuna ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle ödeme yapmadığı SSK primlerini (işçi + işveren payları) kurumlar vergisi matrahından düşemez.

Sadece Aralık dönemi primleri, bir sonraki yılın Ocak ayı sonunda ödendiği takdirde bir gecikme söz konusu değildir. Bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınacaktır.

Geçici vergi dönemlerinde ödenmeyen SSK primlerinin geçici vergi matrahının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması sakıncalıdır. Zira Tam mükellef kurum ve gerçek usulde vergilendirilen şahıs işletmelerinde vergilendirilme dönemi Bir yıl olarak kabul edilir yani 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası bir vergilendirilme dönemidir. Son geçici vergi dönemi hariç SSK primlerinin yıl sonu gelmeden ödeneceği varsayılırsa o dönemde geçici vergi döneminde kanunen kabul edilmeyen gider yazılmasıyla gereksiz bir geçici vergi ödemesi yapılmış olacaktır.
Yine aynı şekilde gereksiz bir zaman kaybı ile fazladan yevmiye kaydına neden olunacaktır.
Bu nedenle yıl sonunda son dönem gelmeden yıl içindeki ödenmeyen ssk primlerinin ödenmediğinden bahisle kanunen kabul edilmeyen gider yapılmasında mantıksal bir yaklaşımda yoktur.

Ayrıca Konuyla ilgili olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 28.04.2011 Tarih B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-387 Sayılı Özelgesi'de bu yönde görüş belirtmiştir
 
Üst