Ölüm halinde kesin mizan bildirimi

Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Merhaba,

1/8/2011 de ölen mükellef için kesin mizan bildirimi ne zaman verilir. tebliğde bununla ilgili bir açıklama yok, Yıllık gelir vergsi beyannamesi eylül ayında verildi. kesin mizan bildirimi verilecekmi nasıl verilecek, bununla ilgili görüşlerinizi bekliyorum

iyi çalışmalar.
 
Üyelik
30 May 2011
Mesajlar
167
Konum
izmir
Ynt: Ölüm halinde kesin mizan bildirimi

Merhaba,

tebliğde yazıyor.

5. Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı:

5.1. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise bildirimlerini 1 Nisan ? 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir.

Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu9 hükümlerine göre tasfiyeye girmiş kurumların her bağımsız tasfiye dönemine ait kesin mizan bildirimleri, bu kurumların tasfiye memurlarınca tasfiye beyannamesinin verilme süresi içinde verilecektir.

Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirimler bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından birleşme beyannamesinin verilme süresi içinde verilir.

Devir halinde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirimler, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından münfesih kurumun son bağlı olduğu vergi dairesine devir beyannamesini verme süresi içinde verilecektir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri tarafından bölünme işlemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde yapılacaktır.

Mükellefiyetin sona ermesi halinde bildirimler, mükellefin en son bağlı bulunduğu vergi dairesine kanunlarında yazılı beyanname verme süresi içinde verilecektir.

5.2. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken ayın son günü saat 24.00?e kadar tamamlanmalıdır.

5.3. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi daireleri kâğıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.

ölüm hali de, VUK na göre işi bırakma ve mükellefiyetin sona erme hali olarak da kabul edilir.
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: Ölüm halinde kesin mizan bildirimi

ölüm halinde beyanname verme süresi ölüm tarihinden itibaren 4 aydır buda 1 aralıktır. Bu bildirimin elden verilmeside kabul edilmemektedir. Bu durumda ne olacak.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Ölüm halinde kesin mizan bildirimi

VUK md.16 uyarınca normal süreye 3 ay eklenmesi gerekmektedir. Bu durumda en son bildirim tarihi 30 Haziran olarak kabul edilmelidir. O 4 aylık süre GVK md.92 uyarınca gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi. Oysa kesin mizan bildirimi yükümlülüğünde özel bir düzenleme olmadığı için VUK.md.16'ya gitmek gereklidir.
 

Benzer konular

Üst