Ölüm Halinde Ticari Kazancın Tespiti

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,822
Konum
İSTANBUL
Ölüm işin terkedilmesi sayılır ve varisler ölüm tarihi itibariyle ölenin adına bilanço çıkarmak ve gelir tablosu düzenlemek zorundadır.Bu halde varisler tarafından ölen adına,ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde yıllık gelir vergisi beyannamesi verilir.(GVK md.92) Vergi ölen adına salınır ve varisler tarafından ölenin mal varlığından ödenir..Ölüm tarihi itibariyle ölenin hesaplarının kapatılacağı şüphesizdir.Varisler ayrıca ölenden intikal eden servet için veraset ve intikal vergisi beyannamesi verir.

ÖLENİN TİCARİ SERVETİ:Ölenin ticari işletmesine dahil serveti ile diğer bütün mal varlığı yasal varislerine intikal eder.Bu intikal ölüm tarihi itibariyle gerçekleşir.Ölenin varisleri mahkemeden alınan veraset ilamına göre belirlenir.Veraset ilamı varislere intikal eden ticari servetin mülkiyet belgesi kabul edilir.Bu nedenle veraseten intikal eden ticari servet için başka bir belge aranmaz,veraset ilamı yeterlidir.

VARİSLER İŞE DEVAM ETMEZLERSE:Varisler işe devam etmezler isebir dilekçe ile vergi dairesine başvurarak ölüm tarihi itibariyle işe devam etmeyeceklerini bildirmeleri gerekir.Ancak ölüm tarihinden sonra işe devam edecekmiş gibi mal alım satımında bulunmamaları,fatura kesmemeleri gerekir.Aksi halde Vergi Dairesivarisler adına adi ortaklık gibi mükellefiyet tesis etmektedir.

ÖLENİN DEFTER VE BELGELERİ :Ölenin defter ve belgeleri ölüm tarihi itibariylekapatılır ve ölen adına kesinlikle kullanılmaz.İşe devam etmek istendiğinde ölenin defterleri o yılın sonuna kadar varisler tarafından kullanılabilir.Kayıtların ölene ait olan ve ölüm tarihi itibariyle kapatılan kayıtlardan sonra yapılması gerekir.Ancak varislerden işe devam edenler derhal mükellefiyet tesis ettirmesi ve yıl sonunda da kendi adına defter tasdiki yaptırması ve fatura bastırması gerekir.

VARİSLERDEN BİRİ İŞE DEVAM EDERSE : Varisler aralarında anlaşarak işe birisinin devam etmesine karar verebilirler..Bu kararın ölüm tarihi itibariyle alınması gerekir.Bu halde varisler bir mal paylaşımı sözleşmesi yapması paylaşım neticesinde ticari servetin hangi varise bırakıldığının belirtilmesi gerekir..Mal Paylaşım sözleşmesi bir dilekçeye eklenerek vergi dairesine verilmesi gerekir..Vergi Dairesi bu sözleşmeye itibar ederek o varis adına mükellefiyet tesis eder.

İŞE DEVAM EDİLMEZSE :Varisler işe devam etmezlerse ticari işletmeye dahil emtia ve sabit kıymetleri arasında taksim ederler.Bu emtia ve kıymetler varislerin ticari emtiası değil şahsi malı sayılır.Örneğin bu malı vergi mükellefi olmayan bir kimseye satarlar ise hiç belge düzenlemezler vergi ödemezler aldıkları parayı cepe atarlar..Ticari emtia veya kıymetleri bir vergi mükellefi satın alırsa bu halde gider pusulası düzenler,Gider Pusulasında vergi kesintisi yapılmaz KDV hesaplanmaz.

ÖLENİN DEVREDEN KDV'Sİ : İşe devam edilmezse ölenin devreden KDV'si ticari karın hesabında genel giderlere atılarak kapatılır.zira bu KDV'nin indirim olanağı kalmamıştır.

İşe devam eden varis ölenin indirilmeyen ve izleyen döneme devreden KDV'sini mükerrer indirime yol açmayacakşekilde indirim konu yapabilir. (KDVK md.17/4-c)
 

Benzer konular

Üst