turkcell

Ortaklar Pay Defteri onaylatalımmı? (ACİL)

Üyelik
17 Mar 2010
Mesajlar
832
Konum
Türkiye
Arkadaşlar biyerde takıldık? Sizlerinde fikrini almak istiyorum? Şirket aile şirketi, ortakları eş normal hayatta da. Şirketin ortaklık pay defteri yok bastırılmamış. Şimdi bu yeni ttk geldi. 2012 yılı için ortaklık pay defteri onaylatalımmı? Onaylatırsak yeni dönem defter onayı olarak dimi? Sizce gerek varmı?
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,426
Konum
İstanbul
Ynt: Ortaklar Pay Defteri onaylatalımmı? (ACİL)

Selamlar
yeni TTK çıkmasaydı bile her halükarda onaylatacaktınız.Şirketin aile mi yabancı mı olduğuna bakılmaz.
yeni dönem defteri diye onaylayın.onayladıktan sonra hisselerin son durumunu da deftere kaydedin.
Saygılar
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: Ortaklar Pay Defteri onaylatalımmı? (ACİL)

Merhaba;
Bu konuda bende sıkıntı yaşıyorum.Fakat eski TTK da bu defterlerin tasdikine ilişkin bir hüküm mevcut değildir.Varsa madde olarak bildirirseniz sevinirim.Zira tutulması zorunlu ama tasdiki zorunlu değil.
Yeni TTK?nın 64. maddesinin 4. fıkrasında, pay defteri de ticari defter
olarak kabul edilmiş ve noterlikçe tasdiki öngörülmüştür.
Benimde bu konuda sıkıntılarım var.Daha önce tasdik edilmemiş ama pay defteri tutulmuş.Şimdi bu hükümsüzmü oluyor.Bunu şimdi versem notere tasdik edermi.Zira yeni TTK tasdik edilmesi gerektiğini açıkça belirtiyor.
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: Ortaklar Pay Defteri onaylatalımmı? (ACİL)

Sevgili stajyeradayı nın acil diye belirtiği durum bugün 2012 defter tasdiklerinin son günü olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
Eğer öyle ise şunu belirtmekte fayda var.Yeni TTK 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe gireceği için yeni kanunun defter tasdiklerine ilişkin hükümleri 2013 yılında kullanılacak defterler için geçerli olacaktır.
Kolay gelsin...
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,426
Konum
İstanbul
Ynt: Ortaklar Pay Defteri onaylatalımmı? (ACİL)

Selamlar
Karar sizindir mutlaka ama bu defteri tasdik ettirmek 40-50 liraya mal olacaktır.bu rakam içinde tasdik yapalım mı yapmayalım mı sıkıntısına girilmez.Tasdik her zaman iyidir.yapın,gitsin derim.
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: Ortaklar Pay Defteri onaylatalımmı? (ACİL)

Yanlış anlaşılma var ben yapılmasın demedim.Hatta sıkıntım olduğunuda belirttim.Ben sadece kanunları açıkladım ve yürürlük tarihlerini.
Üstelik bir konuda görüş te istedim.Bilgileri yazılmış eskiden beri tutulmuş pay defteri eski bilgiler işli iken şimdi tasdik edilebilirmi?
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,426
Konum
İstanbul
Ynt: Ortaklar Pay Defteri onaylatalımmı? (ACİL)

Sayın metyo selamlar
Yorumum size karşı değildi.genel anlamda yorum yaptım.Öyle algılanmışsa özür dilerim.
Tasdiksiz olduğu halde Yazılmış deftere noter tasdik yapmaz.yeni boş bir deftere tasdik yapmalısınız.
yeni bir defter tasdikleyerek şirketin son ortak bilgilerini deftere aktarmanız,eski defterle birlikte muhafaza etmenizi öneririm.
Ayrıca ortaklar pay defteri hem VUK'ta hem de TTK'da tasdiki zorunlu olmayan defterler arasında sayılmasına rağmen ticari defter hükmündedir.buna rağmen belki alışkanlıktan belki daha resmi olması açısından bu defter de genelde bugüne kadar tasdik edilmiştir.
her ne kadar tasdiki zorunlu olmasada bir defasında bir anoınim şirket ortağının bağkur kapanışını yapabilmek için bağkur bizden "ortaklar pay defterinin TASDİKLİ sayfalarını" istemiştir. Mutlaka başka kurumlarda bu defteri tasdikli olarak görmek isteyebilirler.Bu anlamda sorun yaşamamak için bu defter çoğunlukla tasdik edilir.
yeni TTK ile de zaten zorunlu hale gelmektedir.

2006 tarihli bir makaleden alıntıdır.
...
III- TASDİKE TABİ TİCARİ DEFTERLER

A- VERGİ USUL KANUNU (VUK) AÇISINDAN

Vergi Usul Kanunu?nun 182. maddesinde, bilanço esasına göre vergilendirilen mükelleflerin zorunlu olarak tutması gerektiği defterler konusu düzenlenmiştir. Buna göre, ?yevmiye defteri?, ?defter-i kebir? ve ?envanter defteri? zorunlu olarak tutulması gereken defterlerdendir. Bunun yanında, VUK?un 193. maddesine göre, işletme esasına tabi mükelleflerin ise ?işletme hesabı defteri? tutmaları gerekmektedir.

Söz konusu Kanun?un 220-226. maddeleri arasındaki hükümler, ticari defterlerin tasdiki kısmına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. VUK?un 220. maddesine göre, tasdike bağlı defterler tek tek sayılmıştır. Buna göre;

- Yevmiye ve envanter defterleri,

- İşletme defteri,

- Çiftçi işletme defteri,

- İmalat defteri,

- Nakliyat vergisi defteri,

- Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri,

- Serbest meslek kazanç defteri

tasdik edilmesi zorunlu ticari defterler arasında yer almaktadır.

Görüldüğü üzere, bilanço esasına tabi mükelleflerin kullanacağı defter-i kebir VUK?a göre tutulması gereken defterler arasında sayılmasına karşılık, tasdike tabi defterler arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu defterin tasdikinin yapılmamış olmaması VUK açısından herhangi bir yaptırım unsuru taşımamaktadır.

Ayrıca, VUK?un 220. maddesinin son fıkrasında; uygun görülen hallerde söz konusu maddede ifade edilen defterlerin yerine kullanılacak olan defterlerin de tasdike tabi olduğuna hükmedilmektedir. Örneğin, VUK?un 210. maddesinde, doktorların tutmuş olduğu protokol defterinde Kanun?da öngörülen bilgiler gösterilmek koşuluyla, ayrıca serbest meslek kazanç defteri tutmayabilecekleri belirtilmiştir. Bu durumda, serbest meslek kazanç defteri yerine tutulan protokol defterinin de tasdik ettirilmesi zorunlu hale gelmektedir.

VUK?un mükerrer 257. maddesinin birinci bendinde, Maliye Bakanlığı?na söz konusu Kanun?a göre tutulması zorunlu olan defterlere ek olarak tutulmasını uygun gördüğü defterlerin mahiyet, şekil ve ihtiva edeceği hususları belirleme ve bunlar için tasdik zorunluluğu koyma ve kaldırma yetkisi tanınmıştır. Bu hüküm çerçevesinde, Maliye Bakanlığı tasdiki zorunlu olmayan defterleri tasdik kapsamına, tasdike tabi defterleri de tasdik kapsamı dışına alabilir. Bu düzenleme ile vergi yönetiminin ortaya çıkabilecek muhtemel gelişmelere uyum sağlaması amaçlanmış olabilir.

B- TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) AÇISINDAN

Türk Ticaret Kanunu?na göre, tacirler tarafından tutulması gereken defterler üç kısımda düzenlenmiştir (4). Birinci kısım defterler, tutulması zorunlu ve ismen belirlenmiş defterlerdir (TTK md. 66/1-3). Bunlara örnek olarak; yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, gerçek kişiler tarafından tutulan işletme defteri, tüzel kişiler tarafından tutulan karar defteri gösterilebilir. Söz konusu defterler, TTK açısından tasdike tabi defterler olarak da ifade edilebilir.

Görüldüğü gibi, tutulması gereken defterlere ilişkin olarak VUK?da yer alan hükümlere ilave olarak TTK?da tüzel kişiler için ?karar defteri? tutma zorunluluğu getirilmiştir.

İkinci kısım defterler, Türk Ticaret Kanunu?nun 66/1. maddesinde düzenlenmiş olup bu maddeye göre tacir, Kanun?da ismi açıkça belirtilmese de işletmesinin nitelik ve öneminin gerektirdiği diğer defterleri de tutmak zorundadır. Bu defterler tutulması zorunlu, ancak ismen belirlenmemiş defterler olarak adlandırılabilir. Bu defterler arasında; pay sahipleri defterleri, genel kurul tutanaklarının yazılmasına mahsus toplantı ve müzakere defteri ve yönetim kurulu karar defteri, senetler defteri, imalat defteri, ambar defteri, gibi defterler örnek olarak yer alabilir. TTK, söz konusu defterler için tasdik mecburiyeti getirmemiş, bunların bir beyanname ile ticaret siciline bildirilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. Bu nedenle, adı geçen defterler, ?beyannameye tabi defterler? olarak da ifade edilebilir. Tacir, tutulması gereken defterleri tutmadığı takdirde, diğer defterler delil kuvvetini kaybedeceğinden riskli durumla karşı karşıya gelebilir. Bu nedenle, bu tür defterlerin tutulmasında tereddüt söz konusu ise ilgili ticaret ve sanayi odalarına başvurularak tutulması zorunlu olan defterleri saptamak daha doğru olur (5).

Türk Ticaret Kanunu açısından üçüncü kısım defterler, tamamen tacirin isteğine bağlı olarak tutulması mümkün olan ihtiyari defterlerdir. Bu defterler ?tutulması zorunlu olmayan ihtiyari defterler? olarak adlandırılmaktadır. İhtiyari defterlerin tutulmaya başlanmadan önce ticaret sicil memurluğuna bildirilmesi gerekir. Bu nedenle isteğe bağlı defterler de beyana tabi defter niteliğindedir (TTK md. 69/2).

Meclise sunulan Türk Ticaret Kanun Tasarısı ile tacirlerin tutacağı defterlere ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, Tasarı?nın 64. maddesinin son fıkrasında tutulacak defterlerin Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile belirlenmesi öngörülmektedir. Bunun yanında, söz konusu maddenin 4. bendinde pay defteri, karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesi ile ilgili olmayan defterlerin de ticari defter olduğu ifade edilmektedir. Bu çerçevede getirilen düzenleme ile mevcut Kanun?da olduğu gibi, sayma usulü ile defterlerin belirlenmesinden vazgeçilmekte ve ilgili Kurul?un çıkaracağı tebliğ ile gelişen şartlara uygun olarak belirlenmesi söz konusu olmaktadır. Bunun sonucunda da sanal ortamda ticari defterlerin kullanımının yolu da açılmış olmaktadır.


Saygılar
 
Üyelik
17 Mar 2010
Mesajlar
832
Konum
Türkiye
Ynt: Ortaklar Pay Defteri onaylatalımmı? (ACİL)

metyo ' Alıntı:
Sevgili stajyeradayı nın acil diye belirtiği durum bugün 2012 defter tasdiklerinin son günü olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
Eğer öyle ise şunu belirtmekte fayda var.Yeni TTK 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe gireceği için yeni kanunun defter tasdiklerine ilişkin hükümleri 2013 yılında kullanılacak defterler için geçerli olacaktır.
Kolay gelsin...

Aynen :) bende dedim 40-50 tl için risk almaya değmez. Yapalım gitsin:)
 

Benzer konular

Üst