Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/15

Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
1,802
Konum
İstanbul
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : B.07.1.GİB.0.06-52-010

Konu :

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 15Konusu : Kağıt ortamında düzenlenen 2A numaralı ÖTV beyannamelerinin
1 Şubat 2012 tarihine kadar kabul edilmesi.

Tarihi :

Sayısı : ÖTV 2/2011-2

İlgili olduğu madde : ÖTV Kanunu madde: 14, Vergi Usul Kanunu madde: mükerrer 25722 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçlara ait 2A numaralı ÖTV beyannamelerinin 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenerek verilmesinin uygun görüldüğü, ancak isteyen mükelleflerin 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren 2A numaralı ÖTV beyannamelerini elektronik ortamda verebilecekleri belirtilmiştir.

Ancak Bakanlığımıza yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu, ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçlarla ilgili kağıt ortamında düzenlenen mevcut 2A numaralı ÖTV beyannamelerinin de 1 Şubat 2012 tarihine kadar kabul edilmesi uygun görülmüştür.

Duyurulur.

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı
 

Benzer konular

Üst