Özsermayesini Kaybetmiş Şirketin Yapması Gereken İşlemler?

Üyelik
20 Haz 2005
Mesajlar
31
Merhabe bir Ltd.Şti.kullandığı kredilerin kur farklarından dolayı zarar etmiş ve özsermayesini yitirmiştir. Bu durumda ne yapmak gerekir, sermaye artırabilir mi, bildiğim kadarıyla Ticaret Sicil Özsermayesini yitirmiş şirketlerin sermaye artırımlarını kabul etmiyor. Bu konuda görüş ve önerileri olan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim.
İsmail Hakkı ÇELİK
 
Üyelik
20 Haz 2005
Mesajlar
31
Arkadaşlar bu konuyu uzun bir süre araştırdıktan sonra kendi soruma şu şekilde cevap bulabildim.

Özsermayesini kaybetmiş Ltd.Şti.n yapması gereken işlemler!

Örnektir:
Geçmiş yıllar zararı 100.000-YTL olduğunu ve bu zarardan dolayı da özsermayenin en az 2/3 oranında yitirildiğini düşünürsek;

1- Ortaklar kurulu toplanarak 31.12.2005 tarihli ara bilançodaki zarar hakkında görüşme yapacaklar.
Ortaklar kurulu aşağıdaki kararı alacaktır.
Şirketin özsermeyesini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya geldiğinden, ortakların hisseleri nispetinde 100.000-YTL.nin, ...../......./.......... tarihine kadar kendilerinden, tahsil edilmesine, tahsil edilen tutarın bilançonun pasifinde özsermaye hesabının altında “Muhtemel Zarar Karşılığı Kesinti” hesabına işlenmesine oybirliği ile karar vermişlerdir.

2- Daha sonra ortaklar bu karar mucibince 100.000-YTL.yi hisseleri oranında banka yolu ile şirket kasasına ödeyecekler ve aşağıdaki kayıtlar yapılacaktır.


131 Ortaklardan Alacaklar 100.000-YTL
529 Diğer Sermaye Yedekleri 100.000-YTL.102 Bankalar 100.000-YTL
131 Ortaklardan Alacaklar 100.000-YTL100 Kasa 100.000-YTL
102 Bankalar 100.000-YTL3- Bu şekilde işlem yaptıktan sonra şirketin öz sermayesi düzelmekte ve bundan sonra sermaye artırımı işlemleri yapılabilmesi için engel kalmamaktadır.

Sermaye artırımı için düzenlenecek eski sermayenin ödendiğine dair Müşavir raporunda da şirketin özsermayesini yitirdiğine dair olumsuz görüş veya yazı olmayacağı bellidir.

Bundan sonra da yapılacak Sermaye arttırımda yeni sermaye maddesinde şu şekilde ibare yazılırsa;
“Bu kez artırılan 100.000-YTL sermaye ..../...../......... tarihinde ortaklar kurulu üyelerinin aldığı karar gereğince geçmiş yıllar zararı karşılığı fona ödemede bulunan ortaklar için tamamının sermayeye ilavesinden karşılanmış ve ortaklara yapmış oldukları ödeme tutarında sermaye payları verilmiştir.”

Bu fonda birikmiş tutar bu şekilde sermayeye eklenmiş olacaktır.

4- Sermaye artırımı Ticaret Sicilde Tescil olduktan sonra yapılacak yevmiye maddesi de şöyledir;


529 Diğer Sermaye Yedekleri 100.000-YTL
500 Sermaye 100.000-YTLNOT : Kasaya alınan bu para borç ödemede kullanılamıyorsa, kasa da bekletilmesinin uygun olmayacağı da aşikardır. Karşılığı muhakkak belirlendikten sonra bu işlem yapılmalıdır.

İsmail H.Çelik
 

Benzer konular

Üst