Pansiyon Açılış

Üyelik
25 Eki 2005
Mesajlar
75
Konum
İstanbul
Çanakkale Bölgesinde sezonluk pansiyon işletmesinin vergi dairesinde açılış işlemleri nasıl olmalı ve başka nelere dikkat etmek gerekir
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,245
Konum
İstanbul
Merhaba
vergi dairesi açısından normal ve diğer işyerlerinden herhangi bir farkı yoktur.Açılış işlemleri aynı şekilde yapılır ve yükümlülükler aynı şekilde devam eder.Ancak sorudan kastınız; "işyeri sezonluk olacağı için kıst mükellefiyet veya benzeri şekilde bir ayrıcalık var mı " açısından ise benzer konuda istenmiş bir özelgeyi aşağıda paylaşıyorum. Meslek mensubundan destek alırsanız size yardımcı olacaklardır.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.33.15.02-2012/720-1-75 25/07/2012 Konu : Sezonluk olarak yapılan apart işletmeciliği için her yıl işe başlama ve işi terk verilip verilemeyeceği.
İlgi sayılı özelge talep formunda; ... müdürlüğü'nün ... T.C. kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, ... ilçesinde faaliyet gösterdiğiniz apart işletmeciliği işini sadece Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yaptığınız, ... ... ve 9 ay boyunca herhangi bir faaliyetinizin olmadığı belirtilerek, söz konusu faaliyetinizle ilgili olarak her yıl Haziran ayında işe başlama, Eylül ayında işi terk vermenizin uygun olup olmadığının bildirilmesi istenilmektedir.
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153 üncü maddesinde, vergiye tabi ticaret ve sanat erbabının işe başlama bildiriminde bulunma yükümlülüğü düzenlenmiş olup, işe başlama bildiriminin Kanunun 168 inci maddesine göre işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılması gerekmektedir.
Anılan Kanunun 160 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, vergiye tabi ticaret ve sanat erbabından işi bırakanların, keyfiyeti vergi dairesine bildirmesi zorunludur.
Öte yandan, aynı Kanunun 161 inci maddesinde, "Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder.
İşlerin her hangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz." hükmü yer almaktadır.
Buna göre, mevsimlik veya sezonluk çalışan kişi veya işletmelerde işin geçici bir süre durdurulması bu tür faaliyetlerin normal ve mutad işleyiş tarzı olup, mükelleflere mevsim veya sezon bitiminde işi terk ve her mevsim veya sezon açılışında aynı tür faaliyet için işe başlama dilekçesi verilerek mükellefiyetlerinin askıya alınması ve tesisi hakkı vermemektedir.
Bu itibarla, yaz sezonunda (Haziran ayında) tekrar başlamak üzere Eylül ayında işyerinizi kapatmanız işi bırakma hükmünde olmadığından faaliyetinizin sona erdiğinin kabul edilmesi ve mükellefiyet kaydınızın silinmesi mümkün değildir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Üst