Pastacılık KDV Oranı

  • Konbuyu başlatan SİBEL
  • Başlangıç tarihi
S

SİBEL

Ziyaretçi
Üretimlerini kendi yapmayan pastanelerde dışardan yaşpasta kurabiye vs gibi malların alımı 01.06.2007 den bu yana dv oranı %8 olarak uygulanıyor. Peki Üretimini kendi yapmayan dışardan alım yapanlar için KDV oranı %8 mi%18 mi olacak?

Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,058
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Pastacılık KDV oranı

Merhaba ;

Soruyu bir kez daha gözden geçirebilir misiniz ? Sanki aynı ifadeyi kullanmışsınız gibi geldi.

Çok net anlayamadım da.
 
S

SİBEL

Ziyaretçi
Ynt: Pastacılık KDV oranı

Evet haklısınız
demek istediğim Yaşpasta üreten firmalar KDV oranını %8 olarak uyguluyor.Bunlardan üretim yapmayıp ta yaş pasta satın alan firmalar satarken KDV oranını % kaç uygulamalı?
 
S

SİBEL

Ziyaretçi
Ynt: Pastacılık KDV oranı

Bilindiği üzere Türk vergi sisteminin aldığı en temel eleştiri, karmaşık olduğu, kolay anlaşılabilir bir yapıya sahip olmadığı noktasında yoğunlaşmaktadır. Bu alanda yaşanan en son örnek ise, kendini KDV oranlarının indirimlerinde göstermiş bulunmaktadır.

Ülkemizde dolaylı vergilerin yüksekliği, özellikle temel tüketim ürünlerindeki KDV'lerin yüksek olduğu yönündeki eleştiriler doğrultusunda, bazı ürünlerde 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan oran indirimleri, beraberinde bir tartışmayı da gündeme getirmiş gözükmektedir.

30 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, bazı gıda ürünlerinde 01/06/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV oranları gümrük tarife cetvellerine atıf yapılmak suretiyle yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmiştir. Ancak cetvellere atıf yapılmış olması özü itibariyle doğru bir tespit olmakla birlikte, cetveller yerine daha genel bir tanımlama ile yetinilmiş olunsaydı sanırız uygulama açısından daha kolay bir usul seçilmiş olurdu.

Bahse konu bu cetvellerde yer alan ve yazı konumuzu da oluşturan gıda ürünlerinden özellikle pasta ve dondurma gibi ürünlerde de oran 01/06/2007 itibariyle yüzde 8 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu aşamada sorun olmamakla birlikte, uygulamada tereddütlere neden olan düzenleme, kararnamenin 6. maddesinde yer almaktadır. Anılan maddede özetle; diğer sayılan işyerleri yanında, pastanelerde de verilen hizmetler için 01/01/2008 tarihinden itibaren yüzde 8 oranında KDV uygulamasına gidileceği ifade edilmektedir.

Yapılan bu düzenlemeler uyarınca, 01/06/2007 ile 01/01/2008 tarihleri arasında özellikle bazı gıda ürünlerinin tesliminde hangi oranının uygulanacağının net olmadığı görülmektedir. Örneğin pastaneden pasta veya dondurma alınması durumunda KDV oranı yüzde 8 mi yoksa yüzde 18 mi olacaktır? Zira kararnamenin 3. maddesi uyarınca pasta ve dondurmada KDV oranı 01/06/2007 tarihinden itibaren yüzde 8 olarak belirlenmiş olmasına rağmen kararnamenin 6. maddesi uyarınca pastanelerde verilen hizmetler için yüzde 8 KDV oranı ancak 01/01/2008 tarihinden itibaren uygulanacak, yani bugün itibariyle pastane hizmetleri yüzde 18 oranında KDV'ye tabi olacaktır. Bu noktada üzerinde durulması gereken konu, pastane hizmeti ile neyin kastedildiğidir.

Bilindiği üzere KDV Kanunu uygulamasında mal teslimi ve hizmet ifası iki ayrı kavramdır. KDV Kanunu'nda teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlanmış iken, hizmet ise, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlanmıştır. Ayrıca kanunda hizmet sayılacak bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir ifadesine de yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan teslim ve hizmet tanımlamaları doğrultusunda kararnamenin 6. maddesi tetkik edildiğinde net olarak dondurma ve pasta teslimlerinin 01/06/2007 tarihinden itibaren yüzde 8 oranında KDV'ye tabi olacağı, pasta ve dondurma teslimi dışında bir hizmet ifası olması durumunda ise bu hizmetlerin 01/06/2007-01/01/2008 tarihleri arasında yüzde 18 oranında KDV'ye tabi olması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak pastanelerde genellikle ürün teslimleri dışında hizmet bedeli ayrıca istenilmediği için pastanelerdeki pasta ve dondurma teslimlerinin, ister paket isterse oturarak alınsınlar, 01/06/2007 tarihi itibariyle yüzde 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekeceğini düşünmekteyiz.

Bunun dışında bir yorumla, pasta ve dondurmanın pastanede tesliminin, kararnamenin 6. maddesi kapsamında pastanede verilen hizmet olarak değerlendirilip, 01/01/2008 tarihine kadar yüzde 18 oranında KDV'ye tabi tutulmasını doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz. Ancak benzer konulardaki yaklaşımı dikkate alındığında, Maliye Bakanlığı'nın aynı görüşte olmayacağını söyleyebiliriz. Bir başka ifade ile, 01/06/2007-31/12/2007 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, Maliye Bakanlığı'nın pastanede oturarak dondurma veya pasta alınmasını yüzde 18 oranında, dondurma ve pastanın paket olarak alınmasını da yüzde 8 oranında KDV'ye tabi tutacağını düşünmekteyiz. Konu bu noktada tereddütlere yol açmakta, Maliye Bakanlığı'nın değerlendirmesine ihtiyaç duymaktadır.

İ.Halil Bağfanlı / MSPE, CFE Gelirler Başkontrolü
 
Üst