Pazarlama Ve Satış Destek Hizmeti

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Arkadaşlar merhaba,

A firması B firmasının (mallarını satın almayarak) sadece malların pazarlama ve satış destek hizmetini (ürünlerin tanıtımı, satış siparişi alınması, yeni müşteriler bulunması vb) vermektedir. Bu hizmetler A firmasının elemanları ile yapılmaktadır.

Çalışan pazarlama elemanları A firmasının bünyesinde bulunmakta, yine A firmasının sevk ve idaresinde çalışmaktadır.

KDV uygulama genel tebliğinin "2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri" bölümünde "..Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulur..." denilmektedir.

Sorum şu:
a) Bu verilen hizmeti "pazarlama ve satış destek hizmeti" olarak görüp %18 KDV uygulayarak mı fatura kesilmeli?

b) 97 seri nolu KDV genel tebliğindeki 2.2'de verilen 2.örnekteki gibi "işgücü hizmet bedeli" olarak değerlendirip 9/10 oranında tevkifat kapsamında mı işlem yapılmalı?

Şimdiden cevap verecek arkadaşlara teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,059
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Merhaba ;

İş gücü temin hizmetinde tevkifat uygulamasının tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlar sizin de alıntı yaptığınız ilgili bölüme göre de;


-Temin edilen elemanın hizmeti veren ve/veya satan firmanın hizmet akdiyle bağlı ücretli elemanı olması
-Temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması olduğuna göre b şıkkına göre işlem yapılması ve kesinlikle de bir sözleşmeye bağlanması gerekir diye düşünüyorum.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,059
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Merhaba ;

Konu ile ilgili bir özelgeyi de paylaşmak istiyorum.

TARİH: 24.01.2006
SAYI: KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.9.368
KONU: Ürün Tanıtımı ve Pazar Araştırmaları Faaliyetlerinin İşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.
…
İLGİ: …
İlgide kayıtlı dilekçenizde perakendecilik sektöründe yer alan müşterilerinizin ürünlerinin tanıtımı, pazar araştırmaları ve danışmanlığı hizmetlerinin firmanızın kendi personeli ile gerçekleştirildiği belirtilerek bu faaliyetinizin 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ne göre işgücü hizmetlerinde tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda tarafımızdan görüş talep edilmektedir.
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.
Konuyla ilgili olarak, 18.11.2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin â€œİşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı 5.1. bölümüne göre;

  • "Katma değer vergisi mükellefi bazı işletmeler mal veya hizmet üretimlerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş veya organizasyonlardan satın almaktadırlar.
    Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren geçerli olmak üzere katma değer vergisi mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetine ait katma değer vergisinin % 90’ının tevkifata tabi tutulması ve bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.
    91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümüne göre hizmet alımlarında tevkifat uygulaması gereken kurum, kuruluş ve işletmelerin bu bölümde belirtilen türden işgücü hizmeti vermeleri halinde işgücü hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi olmayacaktır.
denilmektedir.

Diğer taraftan, 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin; “2.2. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı” başlıklı bölümünde;

  • "Sözü edilen düzenleme, eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsamaktadır. Eleman temin hizmeti dışındaki hizmet ifaları, bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, diğer genel tebliğlere göre tevkifat kapsamına alınmış olan hizmet ifalarında, ilgili genel tebliğler uyarınca tevkifat uygulanacağı tabiidir."
denilmektedir.
Dilekçeniz eki sözleşmenin incelenmesinden, … A.Ş. ürünlerinin tanıtımı, promosyonun aksamadan yürütülmesi ile tanzim ve teşhir etkinliklerinin firmanız tarafından organize edilerek sürdürüldüğü; firmanızın görevlendirdiği elemanlarla bahsi geçen hizmetlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesinden sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, firmanız tarafından gerçekleştirilen perakendecilik sektöründe yer alan müşterilerinizin ürünlerinin tanıtımı, pazar araştırmaları ve danışmanlığı hizmetleri işgücü hizmeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinden 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri uyarınca tevkifata tabi olmayacaktır.

Öte yandan, danışmanlık ve denetim hizmetinin firmanızca 91 No.lu KDV Genel Tebliği’nin A/2 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara verilmesi halinde anılan tebliğe göre tevkifat uygulanacağı tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Merhaba ;

İş gücü temin hizmetinde tevkifat uygulamasının tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlar sizin de alıntı yaptığınız ilgili bölüme göre de;


-Temin edilen elemanın hizmeti veren ve/veya satan firmanın hizmet akdiyle bağlı ücretli elemanı olması
-Temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması olduğuna göre b şıkkına göre işlem yapılması ve kesinlikle de bir sözleşmeye bağlanması gerekir diye düşünüyorum.

Sayın MAKİNECİ,

İlk önce cevabınız ve paylaştığınız özelge için teşekkür ederim.

Çalışan elemanların Pazarlama ve satış destek hizmeti veren firma A'nın bünyesinde olması, pazarlama ve satış oranizasyon işlemini, sevk ve idareyi A'nın yapması nedeniyle a şıkkına göre işlem yapacağım.

Zaten paylaştığınız özelgede de bu doğrultuda cevap verilmiştir.

İyi çalışmalar.
 
Üst