Posta Alındısında Kdv.....

Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
43
Merhaba ,

Posta alındılarında ve köprü geçişleri için KGS ödemelerinde KDV ayrılabilir mi?


Teşekkürler...
 
Y

YAVUZ MUHASEBE

Ziyaretçi
Ynt: Posta Alındısında Kdv.....

posta alındı'larında kdv yoktur.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,058
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Posta Alındısında Kdv.....

Merhaba ;

Sn Yavuz Muhasebe , posta alındılarında KDV yoktur dediniz.

Açıklar mısınız ?

KDV Kanunu 1/3-a ya göre de olması gerekir diye düşünüyorum.

Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
Madde 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,

2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,

3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,

b) Spor-Toto oynanması, piyango tertiplenmesi (Millî Piyango dahil), at yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları tertiplenmesi, oynanması,

c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,

d) (4706 sayılı Kanunun 8'inci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 18.07.2001) Hazinece yapılan taşınmaz mal satışları hariç müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar,

e) Boru hattı ile hampetrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,

f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,

g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kurulaşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri,

h) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler.

Ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilir.

Bu faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukukî statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamaları, ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve vergilendirmeye mani teşkil etmez.

İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmez.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,058
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Posta Alındısında Kdv.....

Merhaba ;

Ayrıca sorunun II.kısmı ile ilgili olarak da Sn KIZILOT'un KDV Kanunu ve UYgulaması 1.Cilt Sayfa 257-258 de bulunan bir yazısını aktarmak istiyorum.

Boğaz Köprüsü ve Otoyol Geçiş Ücretlerinde KDV

Boğaz köprüsü ve otoyollardan geçiş karşılığı alınan bedeller , ticari karakterde yapılmış bir hizmetin karşılığını oluşturduğundan bu bedeller üzerinden genel oranda KDV hesaplanması gerekir.

Konuyla ilgili MB Özelgesi 17.1.1985

????.

Buna göre boğaz köprüsü geçiş bedelleri katma değer vergisi dahil olarak tespit edilecek , bilet üzerinde ayrıca KDV gösterilmeyecek ancak bilet üzerinde KDV dahil olduğu belirtilecektir.
 
Y

YAVUZ MUHASEBE

Ziyaretçi
Ynt: Posta Alındısında Kdv.....

evet doğru siz haklısınız.ben yanılmışım.
 
Üst