turkcell

Prim Esas Kazancın üst sınırı Aşması

Üyelik
14 Eki 2008
Mesajlar
117
Konum
istanbul
acil yardımınıza ihtiyacım var alo 170 cevaplayamadı sgk müdürlüğümde 8 kişiyle konuştum netleşmedi..
personelimiz 4 gün çalışıp devamsızlık yaptı ve ihbar çekildi 31/01 çıkış yapıldı
4 günlük kazanç 150
1 mesai 26
32 günlük izin 850

ve bu şekilde toplam kazanç prim esas kazanç üst sınırını geçmektedir 4günlük kazanç karşılığı 1026 olarak gördüğünden işlem yapamıyorum sonuçta işten çıkarıldı gelecek aya aktarma söz konusu değil.Ne şekilde bildirim yapmam gerekli yardımcı olurmusunuz.
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: Prim Esas Kazancın üst sınırı Aşması

Sadece bir fikir

Şimdilik belli bir rakamla onaylama yapın, sonra kalan tutarı ilave içeren ek bildirge verin
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: Prim Esas Kazancın üst sınırı Aşması

Başka türlü onaylama şansınız yok gibi görünüyor
 
Üyelik
14 Eki 2008
Mesajlar
117
Konum
istanbul
Ynt: Prim Esas Kazancın üst sınırı Aşması

Anladım Nisanlı ama işten çıkış olduğundan ve ihbarlı şekilde işveren fesh ettiğinden dikkatli ve en doğru şekilde yapmak istiyorum.
Şimdi sgk müdürlüğünden 11.kişi olarak görüştüğüm kişi der ki;
normalde üst sınırı aşıyorsa sonraki 2 ay içersinde tahakkuk ettirilir fakat işten çıkış var ise kazanç üst sınırı dikkate alınır sgk matrahı ondan hesaplanır ama gelir vergisi normal kazançtan hesaplanır.Sizce doğru olan bu mudur? Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım.Bununla ilgili yazı falan elinde olan yokmu..
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Prim Esas Kazancın üst sınırı Aşması

Burda ay tamamlanmıyor. Kısmi gün söz konusudur.
Bir gün için ödenecek PEK tavanı belirlenmiştir.
Benim düşünceme göre kaç gün bildirim yaptıysanız 4 gün ise 1026 üzerinde prim hesaplanır. Gelir vergisi ise doğrudan prim düştükten sonra kalan üzerinden hesaplanır.
 
Üyelik
14 Eki 2008
Mesajlar
117
Konum
istanbul
Ynt: Prim Esas Kazancın üst sınırı Aşması

Tam anlayamadım ne demek istedinizi kusura bakmayın biraz daha detaylı yazarmısınız?
4 gün 1026 üzerinden sgk primi hesaplamaya izin vermiyor o yüzden hesaplayamıyorum PEK tavanı 4 günlük 690.32 yapıyor.gelir vergisi konusunuda anlamadım..
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Prim Esas Kazancın üst sınırı Aşması

1026 demişiniz o yüzden yazdım
690,32 üzerinden prim hesaplayacaksınız. Gelir vergisini ise toplam brüt tutardan ödenen spk primi düştükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplayacaksınız.
 
Üyelik
14 Eki 2008
Mesajlar
117
Konum
istanbul
Ynt: Prim Esas Kazancın üst sınırı Aşması

anladım programımda sizin dediğiniz gibi hesaplamış ama ben ne şekilde bulduğunu anlamamıştım teşekkürler çok yardımcı oldunuz
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: Prim Esas Kazancın üst sınırı Aşması

Konuyla ilgili bir tebliğ ve güncel bir makale buldum. Aşağıda paylaşıyorum ilgili kısmını.

28 Eylül 2008 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27011

TEBLİĞ


Sosyal Güvenlik Kurumundan:

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENTLERİ

KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA

TABİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS TUTULACAK KAZANÇLARINA

DAİR TEBLİĞ


2.1.5- Prime esas kazancın üst sınırını aşan ücret dışındaki ödemeler:

Bilindiği gibi, ücret dışında sigortalılara ödenmekte olan prim, ikramiye gibi her türlü ödemeler, ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilerek prime tabi tutulmaktadır. Ancak, sözü geçen ödemelerin ücret ile birleştirilerek prime tabi tutulması durumunda, bazı sigortalıların aylık prime esas kazançları, prime esas kazancın üst sınırını aşabilmektedir.

Bu durumda, sigortalılara, ücretinin yanı sıra prime esas kazanca dahil edilebilecek nitelikte ücret dışında ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki kazançlar, prime esas kazanç aylık üst sınırı aşılmamak kaydıyla prime tabi tutulacak, buna karşın her iki kazanç toplamının üst sınırı aşması halinde, ücret dışındaki ödemenin üst sınırı aşan kısmı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi hükmü de dikkate alınarak en fazla takip eden iki ayın prime esas kazanç tutarına dahil edilecektir.

Örnek- Aylık brüt ücreti 3.000,00 YTL olan (D) sigortalısına, 2008/Ekim ayında brüt 4.000,00 YTL ikramiye ödendiği varsayıldığında, 01/07/2008 ? 31/12/2008 tarihleri arasında aylık kazanç üst sınırı 4.151,70 YTL olduğu nazara alınarak bahse konu sigortalının,

2008/Ekim ayındaki prime esas kazancı 3.000 YTL ücret + 1.151,70 ikramiye = 4.151,70

2008/Kasım ayındaki prime esas kazancı 3.000YTL ücret + 1.151,70 ikramiye = 4.151,70

2008/Aralık ayındaki prime esas kazancı 3.000YTL ücret +1.151,70 ikramiye = 4.151,70,

olarak Kuruma bildirilecek,

1.151,70 X 3 = 3.455,10 prime esas kazanca dahil edilen ikramiye,

4.000,00 ? 3.455,10 = 544,90 YTL tutarındaki ikramiye ise prime esas kazanca dahil edilmemiş olacaktır.

Diğer taraftan, sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi) ay içinde çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemeler, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edilecektir. Ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil edilemeyecektir.


FİİLİ ÇALIŞMANIN OLMADIĞI AYLARDA, SİGORTALIYA ÜCRET DIŞINDA YAPILAN ÖDEMELERİN SİGORTAYA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?Yaklaşım / Şubat 2011 / Sayı: 218' DE YAYINLANMIŞTIR

I- GİRİŞ
5510 sayılı Kanun(1), hangi tür kazançların prim hesabında dikkate alınacağını, hangilerinin alınmayacağını 80. maddede ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Ancak Kanun, kapsamına aldığı sigortalıların çalışma biçimlerine göre farklı esaslar belirlemiştir. Gerçekten, md. 4/1, (a) ve © bendi gereğince sigortalı olanların kazançları, kural olarak işverenlerce sigortalıya yapılan ödemelerin toplamı iken, (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kendilerinin belirleyeceği bir meblağ olacaktır(2).
Bu kadar ayrıntılı düzenleme olmasına rağmen işverenler tarafından sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsin izin, istirahat gibi) fiili çalışmanın olmadığı aylarda, ücret dışında çeşitli adlar altında, uygulamada atıfet kabilinden yapılan ödemeler olarak da adlandırılan ve işverenlerin kendi rızalarına dayanarak yaptıkları bu ödemelerin sigorta bildirimi hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususu makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

II- ÜCRET DIŞI ÖDEMELER VE SPEK (SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ)
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu?nun ?Prime Esas Kazançlar? başlıklı 80. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, ücretlerin hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulacağı, diğer ödemelerin ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edileceği ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmının, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edileceği hükme bağlanmıştır.
Mezkur Kanun hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak yayınlanmış olan 5510 sayılı Kanun?un 4. maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar İle Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ?in(3) ?Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Ücret Dışındaki Ödemeler? başlıklı 2.1.5 bölümünde; sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi) ay içinde çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemelerin, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edileceği, ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemelerin prime esas kazanca dahil edilemeyeceği öngörülmüş bulunmaktadır.
Örnek: Ayşe Hanım?ın 01.01.2011-01.05.2011 tarihleri arasında istirahatli olduğunu düşünelim. Ayşe Hanım?ın işvereninin bu istirahatli dönemler için gerekli bildirimleri Kurum?a yaptığını ve ayrıca Ayşe Hanım?a yardım maksadıyla 31.01.2011 tarihinde ikramiye adı altında 1.000,00 TL tutarında bir ödeme yaptığını kabul edelim. Bu duruma göre Ayşe Hanım?a yapılan bu ödeme, Ayşe Hanım?ın fiili çalışmasının olmadığı ve istirahatli olduğu bir ayda yapılan ücret dışı bir ödemedir. Ödemenin yapıldığı takip eden iki ayda Ayşe hanımın fiilen çalışmadığı, ücret almadığı ve istirahatinin devam ettiği aylar olduğundan yapılan bu ödeme prime esas kazanca dahil edilemeyecektir.
Ancak bu ödeme 31.04.2011 tarihinde yapılmış olursa Ayşe Hanım 01.05.2011 tarihi itibariyle istirahati bitmiş, fiilen çalışmaya başlamış ve ücrete hak kazanmış olacağından 2011/05 ve 06. Ayların kazancına dahil edilebilecektir. Şöyle ki; Ayşe Hanım?ın aldığı ücretle ücret dışı yapılan ödemenin toplamından oluşan tutar SPEK?in üst sınırını aşmıyorsa bir seferde, aşıyorsa iki seferde ve karşıladığı kadarıyla prime esas kazanca dahil edilecektir.

III- SONUÇ
Sonuç olarak adı geçen Kanun ve Tebliğ hükümlerine göre, istirahat ve ücretsiz izin gibi fiili çalışmanın olmadığı bir ayda, sigortalıya prim ya da ikramiye gibi ücret dışında bir ödeme yapılması durumunda, ödemenin yapıldığı ayda çalışmanın olmaması, dolayısıyla sigortalının hizmetlerine mal edilecek prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle, ücret dışındaki ödemelerin o ay için sigorta primlerine tabi tutulmaması, ancak takip eden iki ay içerisinde sigortalının çalışması durumunda, bu defa bu aylara ilişkin olarak prim ödeme gün sayısı dikkate alınmak suretiyle sigorta primlerine tabi tutulması, takip eden iki ayda da herhangi bir çalışmanın bulunmaması durumunda ise, söz konusu ödemelerin sigorta primlerine tabi tutulmaması gerekmektedir.

* Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yrd., Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru
(1) 31.05.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.
(2) Ali GÜZEL - Ali Rıza OKUR - Nurşen CANİKLİOĞLU, Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınevi, 12. Baskı, İstanbul 2009, s. 230
(3) 28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.
 
Üst