Resmi Tatilin Cumaya Denk Gelmesi Durumunda Cumartesi de Sayılır mı ?

Üyelik
17 Şub 2013
Mesajlar
61
Konum
adana
resmi tatilin cumaya denk gelmesi durumunda cumartesi de sayılır mı? 30 ağustos cuma ya geliyor.
 

keremcem

Fenomen Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,984
Konum
izmir
Ulusal bayram ve genel tatil günleri hakkındaki kanun da belirtildiğine göre; öyleymiş.

'' Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (DeğiĢik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) (DeğiĢik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.
D) (DeğiĢik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi
daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi
gününün tamamı tatil yapılır ''
 
Üyelik
31 Tem 2012
Mesajlar
51
Konum
ADANA
Ulusal bayram ve genel tatil günleri hakkındaki kanun da belirtildiğine göre; öyleymiş.

'' Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (DeğiĢik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) (DeğiĢik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.
D) (DeğiĢik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi
daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi
gününün tamamı tatil yapılır ''

Sayın Keremcem bu konu hakkında ulaştığım bir yargıtay kararı var. Aşağıdaki yargıtay kararına rağmen tatil yapılır mı diyorsunuz?

YARGITAY KARARI

Dokuzuncu Hukuk Dairesi İlgili Kanun/Madde
E. No. 2003/17269 --------------------
K. No. 2003/16543 1475/38,42
Tarihi: 9.10.2003 4857/47
2429/2/D

* GENEL TATİL
* CUMARTESİ TATİLİ


ÖZETİ: Son günü cumaya gelen genel tatil
gününü takip eden cumartesi günü,
tatil günü kapsamına alınmış ise
de, genel tatil günü olarak kabulü
mümkün değildir.

DAVA: Davacı tatil günü çalışmasının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına alınmıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı dava dilekçesinde Genel Tatil gününün son gününün Cuma gününe rastladığını, ertesi gün olan cumartesi gününde de çalıştırılması nedeniyle kendisine toplu iş sözleşmesinin 36/2. maddesine göre tatil günü ücreti ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkeme Genel Tatil gününü takiben cumartesi gününün de Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanun uyarınca genel tatil günü olarak kabul edilmesi gerektiği görüşüyle davacı isteklerini kabul etmiş olup, karar davalı tarafca temyiz edilmiştir.
Davacının dayanak yaptığı 1.3.2001-28.2.2003 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinin 36. maddesinin "Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Ücretleri" başlıklı II. bendinde; "ulusal bayram ve genel tatil günleri ilgili kanunlarda belli edilen günler olup, bugüne ait ücretleri, çalıştırılmadıkları takdirde bir iş karşılığı olmaksızın tam yevmiye, tatil yapmayarak çalıştırıldıkları takdirde ise bir misli fazlası ödenir. Ayrıca bu iki misli ücretin %50'si tutarı tazminat olarak ödenir.. "hükmü yer almaktadır."
Yine aynı sözleşmenin 36. maddesinde "haftalık iş süresi 5 gün ve 45 saat olarak uygulanan işçilerden haftalık iş süresine uygun olarak çalışmış olup, cumartesi günü dinlenmesi gereken işçilerin bu gün çalıştırılmaları halinde çalıştıkları süreye ait ücretleri %75 zamlı ödenir" denilmektedir.
Davacı genel tatil günü olan cuma gününden sonraki cumartesi günün de genel tatil günü olarak değerlendirilmesini talep etmektedir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2/D maddesinde: "Bu Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günleri cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılır." hükmü yer almaktadır. Kanunun bu maddesinin düzenleniş amacı, Kanunun yayınlandığı tarihte cumartesi günleri saat 13'e kadar çalışma yapılmasıdır. Yasa belirtilen maddesiyle bu süreyi de tatil gününün kapsamı içine almış olup, cumartesi gününün genel tatil günü olarak kabulü mümkün değildir. Bugünün de normal cumartesi günü olarak değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca yukarıda belirtilen Yasada genel tatil günlerinin kaç gün olduğu da belirtilmiştir. İlgili toplu iş sözleşmesinde cumartesi günleri çalışma yapılması halinde ödenecek ücrette açıkça belirtilmiştir. Yine 1475 sayılı İş Kanununun 38. maddesinde cumartesi günü ücreti düzenlendiği gibi aynı yasanın 42. maddesinde de genel tatil günü ücretinin hangi günler için ödeneceği belirtilmektedir. Bütün bu yasal düzenlemeler karşısında son günü cumaya gelen genel tatil gününü takip eden cumartesi gününün de genel tatil günü olarak kabul edilmesi mümkün olmayacağından usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş olan mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 9.10.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.
 
Üyelik
11 Eki 2008
Mesajlar
196
Konum
kocaaeli
Bence 4857 / 2429' u döver :) Şaka bir yana İş Kanununun işleyeceğini ve cumartesinin "iş sözleşmesinde" çalışma günü olarak belirtilmiş olması durumunda tatil kabul edilmeyeceğini söylemenin mümkün olduğu kanaatindeyim.

Hayret ama Yargıtay 9.H.D. ile aynı kanaatteyim, şaşırtıcı :)
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,298
Konum
Manisa
Tatil yapılmaması durumunda normal mesai ödenir. Yasada açık var. Diyorki resmi tatil cuma ise c.tesi tatil yapılır. Eğer orada "...c.teside Ulusal Bayram ve genel tatil günü gibi sayılır" yazsa idi çalışılması durumunda resmi tatile uygulanan ücretlendirme uygulamak gerekirdi. Bu tatil hafta tatili olarak da değerlendirilemez. İş kanununda bu tatil için herhangi bir ek ücret de belirtilmemiş.
 
Üyelik
31 Tem 2012
Mesajlar
51
Konum
ADANA
Tatil yapılmaması durumunda normal mesai ödenir. Yasada açık var. Diyorki resmi tatil cuma ise c.tesi tatil yapılır. Eğer orada "...c.teside Ulusal Bayram ve genel tatil günü gibi sayılır" yazsa idi çalışılması durumunda resmi tatile uygulanan ücretlendirme uygulamak gerekirdi. Bu tatil hafta tatili olarak da değerlendirilemez. İş kanununda bu tatil için herhangi bir ek ücret de belirtilmemiş.

birçok üniteden oluşan bir işyerinde bazı ünitelere işin durumuna göre cumartesi tatil verip, cumartesi çalışmak zorunda kalan diğerlerine ek bir ücret vermemek doğru mu sizce? yazınızdan anladığıma göre böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamak için mümkünse ya tüm çalışanlara cumartesini tatil edeceğiz yada çalıştırıp normal yevmiyelerini vereceğiz.
 
Üyelik
5 Ocak 2012
Mesajlar
21
Konum
izmir
Cumartesi günü tatil diye işe gelip çalışmak istemeyen işçilerin o günkü yevmiyeleri kesilirmi? "Resmi tatil Cuma'ya geldiğinde Cumartesi de tatil yapılır" denildiğine göre o günkü yevmiyeyi her türlü hak edermi?
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,862
Konum
ankara
Her ne kadar mevzuatta açık var(doğrudur)diyor isek de,anlaşıldığı üzere(iş sözleşmesinde de ayrık hüküm yok ise)cumartesi iş günüdür.(ayrıca bu konuda özel kanun (4857)de hüküm yok)

Personel kendi insiyatifiyle cumartesi tatil dir diyemez,dolayısyle işe gelmemezlik yapamaz.Tabiki öncesinde ibir takım olumsuzluklara sebebiyet vermemek adına ,bu durumun duyurusunun yapılması,çalışanların bilgilendirilmesi isabetli olacaktır.

İster işveren, ister işci olsun, farketmez, taraflar kendisine göre yorum yapıp, bu yoruma göre hareket edemez,eden elbette sonuçlarına katlanır.

İşverenliğiniz o gün (yani cumartesi günü)iş günü diyor,(güya buna rağmen personel de hayır bu tatil diyip/kendince düşünüp)işe gelmeyip devamsızlık yapıyor ise diğer iş günlerinde olduğu gibi işlem yapılır.

Sonuç:Bu noktada cumartesi normalde iş günüdür,ANCAK işveren bu günü tatil yapar ve çalışma da yaptırır ise çalıştırdığı işcilerin bu çalışmalar karşılığı ücretlerini ayrıca ödemelidir.
(yıllardır bu şekilde denk gelmesi sonucunda, cumartesi tatil yapmayarak çalışıyor/sorunsuz çalıştırıyoruz)
 
Üst