resim

Sağlık Sektörü Genel KDV Oranı %8 Olmasına Rağmen..

Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Baylar bayanlar selamlar,
bir mukteza Sonuç bölünde şöyle diyor;

"Hastanenizde belli dönemlerde hizmet veren doktora , bu hizmeti karşılığında yapılan ödemelerin ortağı olduğu sağlık kuruluşu tarafından faturalanması halinde söz konusu hizmet sağlık hizmeti kapsamında değil iş gücü temin hizmeti kapsamında değerlendirileceğinden genel oranda %18 KDV ye tabi tutulacak ve ?..? denilmiş.

Yani hastaneye gelen doktor Muayene yapacak, ameliyat yapacak SMM makbuzu keserse sağlık hizmeti kapsamında %8 kdv ye tabii, ancak doktor şirket kurduysa ve fatura kesiyorsa %18 KDV ye tabii..

yorumlarınız..?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Sağlık Sektörü genel KDV oranı %8 olmasına rağmen..

Yorumum şu dur ki bu özelge son derece doğru. Hangi hizmetlerin işgücü temin hizmeti olduğu gerek 117 Nolu KDV Genel Tebliğinin 3.2.5 bölümünde, gerekse 60 Nolu KDV Sirkülerinin 2'nci bölümünde detaylı olarak anlatılmış. Bahsettiğiniz özelgede bu iki idari düzenlemedeki anlayışın bir devamı. Yeni bir mevzuat yapılıncaya kadar durum bu.

Eğer tevkifat olmasın istiyorsa doktorlar, zamanında vergi oranu %20 sabit nasıl olsa diye çakma şirketler kurmayacaklardı.
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Sağlık Sektörü genel KDV oranı %8 olmasına rağmen..

KDV Kanunun %8 Olan hizmet oranlarını gösterir II.Cetvelindeki "Tüzel" ifadesi hangi sağlık hizmetlerini kast ediyor olabilir ?

--İlgili Bakanlıklar tarafından ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,

Yukarıdaki Kanun maddesine göre demekki Tüzel kişilerde sağlık hizmeti verebilir ve Kdv oranı %8 dir.
Nitekim Verilen hizmetin niteliği Her durumda teşhis ve tedaviye yönelik sağlık hizmetidir ve sektörün kdv oranıda bellidir.
Doktor şahıs olarak tedavi ederse sağlık hizmeti oluyor %8, fakat tek kişilik şirket kurarsa aynı işe iş gücü temin hizmeti diyeceksin %18...!! bu zorlamayı çözemedim.

illa birşeyler yapacaksan fason tekstildeki kdv oranını %18 yap..
%100 iş gücü temini..
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Sağlık Sektörü genel KDV oranı %8 olmasına rağmen..

tüzel kişi olarak teşhiş ve tedaviye yönelik hizmet veren DR.mükellefi olan meslektaşlarımızın yorumlarına ihtiyacım var..
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Sağlık Sektörü genel KDV oranı %8 olmasına rağmen..

60 Nolu KDV Sirkülerinden örnek;

"Örnek 9: (C) özel hastane işletmesinin ortağı olan Doktor (A), hem ortağı olduğu hastanede hem de haftanın üç günü (D) özel sağlık merkezinde çalışmaktadır.

Doktor (A)'nın, haftanın üç günü (D) özel sağlık merkezinde belirli bir bedel karşılığında çalışması hususunda her iki işletmenin anlaşmış olması ve bu hizmetin (C) tarafından (D)'ye fatura edilmesi halinde, söz konusu işlem işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilecek ve işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV, (D) tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır."


117 Nolu KDV Genel Tebliği madde 3.2.5.2;

"Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanacaktır.

- Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

- Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir."


Doktor bir şirket kurduğunda o şirketin hem ortağı hem de şirkete bağlı hizmet erbabı oluyor. Hizmet erbabı hastanenin sevk ve idaresinde çalıştığı için, ve şirket hastaneye fatura kestiği için işgücü temin hizmeti oluyor.
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Sağlık Sektörü genel KDV oranı %8 olmasına rağmen..

Sn.Karakaya
kalın punto ibareyi bende pekçok defa okudum,kanuni metinlerden ziyade ,yorumlarınıza ihtiyacım var.

KDV Kanunun %8 Olan hizmet oranlarını gösterir II.Cetvelindeki 21.Maddesindeki "Tüzel" ifadesi oranı %8 olan teşhis ve tedaviye yönelik hangi sağlık hizmetlerini kast ediyor olabilir ?

Benim bilemediğim bu işi yapan doktorlar dışında birilerimi var ?


21-İlgili Bakanlıklar tarafından ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,

Yine aynı şekilde,
KDV TEVKİFATI için hazırlanan bir sirkülerdeki örnek uygulamadan, KDV ORANININ %18 olması kanaatine nasıl varırız. Sırf "İş gücü Temin Hizmeti Kapsamında" dediği için mi ?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Sağlık Sektörü genel KDV oranı %8 olmasına rağmen..

60 nolu KDV Sirkülerinde verilen örnek sizin fikrinizi değil tam tersi özelgedeki fikri destekliyor. Doktorun kurduğu şirketin tüzel kişiliği ile doktorun gerçek kişiliğini iyice ayrıt edip, bir de doktorun gidip fiziken hastanede hastane yönetiminin sevk ve idaresi altında çalıştığını da göz önünde bulundurursak her şey daha net anlaşılır.
 
Üyelik
30 Kas 2016
Mesajlar
1
Konum
İstanbul
25.11.2016 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan BKK ile sağlık sektöründeki KDV karmaşası çözüldü.
2007/13033 sayılı BKK ile Oluşturulan Listenin II/B-21 ye ilave yapıldı.
İlave öncesinde doktorlar tarafından hastanelere verilen hekimlik hizmeti iş gücü temini olarak değerlendirilip verilen hizmete %18 KDV hesaplanıyor; hastahane de hesaplanan KDV'ye 9/10 oranında tevkifat yapıyordu. Doktor hastahaneden istifade edip hastasını hastahanede ameliyat yaptırmak istemesi durumunda ise; doktor hastasına verdiği hizmet için %8 KDV hesaplıyor, hastahane doktora verdiği ameliyathane ve personel hizmeti için %18 KDV hesaplıyordu.
Yapılan değişiklik ile doktorun hastaneye, hastanenin doktora verdiği hizmet bedeli için %8 KDV uygulanacak.
Bence böyle; farklı yorumlar varsa öğrenmek isterim.
 
Üst