Şahıs Bilanço Firmasının Sermaye Şirketine Dönüştürlmesi

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,536
Konum
İSTANBUL
ŞAHIS BİLANÇO FİRMASININ SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİGünümüz şartlarında biz meslek mensupları şirket kurmak isteyen mükelleflere önce size bir ışık bir rehber olması ve iş hayatındaki durumlarını değerlendirmek için şahıs firmasını öneriyoruz. Daha sonra gerçekten eğer kurumsallaşması gerekiyorsa bir sermaye şirketi kurmalarını (genellikle bu limited şirket ) istiyoruz. Bununda başlıca nedeni içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ve çeşitli nedenlerden istenilen başarının bir anda gelmemesi ve şirket ortaklarının hemen kapatalım kararları bizi bu yöne itmekte. Ama maalesef bir sermaye şirketini kapatalım diyince kapanmıyor ve ortaklar burada gerekli hassasiyeti göstermiyor ve biz meslek mensuplarında gayri faal ve tasfiye halinde birçok atıl firma dosyalarda kalıyor. Eğer firmanız dosyalarımızda kalacaksa kalmasın bir şahıs firması kuralım kapatalım dediğiniz anda kapatalım dosyanız sizde kalsın diyoruz.

Bu makalemizde kurduğumuz şahıs firmalarından büyüyen başarılı olan bilanço usulüne geçen firmaların sermaye şirketine dönüştürülmesi hakkında bilgi arayanlara ve meslek mensuplarına faydalı olabilirsek ne mutlu bize?.

Şahıs firmaları Gelir Vergisine tabidir ve kazançları üzerinden %15 ten başlayan ve %35 e varan artan oranlı bir vergiye tabi oysaki Sermaye şirketleri kurumlar vergisine tabi ve oranı %20 ama burada sermaye şirketi olmada vergi avantajı var gibi gözükse de büyüyen yani kar marjı yüksek olan bir şahıs firması için kar dağıtımı ve ödenen stopaj hesaplanınca çok da büyük avantajı olmadığı görülmektedir. Ama kurumsallaşma ve büyümü adına firmamızın kredi veren mal alan ve satan firmalar ve kurumlar tarafından bu statünün kazandırılması ve sermaye şirketinin verdiğin güven ve itibarı da bir şahıs firmasıyla karşılaştırmak mümkün değildir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 81.maddesi 2.fıkrasında ?Kazancı bilanço usulüne göre tespit edilen bir ferdi işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün olarak devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermaye tutarında ortaklık payı alması halinde değer artış kazancı hesaplanmayacağı ve vergileme yapılmayacağı hükmü yer almaktadır.?

Burda önemli olan şahıs firma sahibinin sermaye şirketinden dönüşüm tarihi itibariyle düzenlenen bilançoya göre hesaplanan öz sermayeden fazla ortaklık payı almaması gerekmektedir. Dönüşüm kararının alındığı tarih ile şirketin hukuken oluşması arasında zorunlu geçen süredeki faaliyet neticesinde doğan ticari kazanç ferdi işletmeye ait olacaktır. Devir tarihi nedeniylede ferdi işletme devir tarihine kadar ki kazancını ertesi yıl yıllık gelir vergisi beyanı ile beyan edecektir.

3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-c maddesine göre GV kanunun 81.maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi kanuna göre yapılan devir ve bölünme işlemleri KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre de şahıs firmamızın limited şirkete dönüştürülmesi esnasında fatura kesilmeyecek ve kdv olmayacaktır. Zaten genel de bu dönüşümün tercih sebeplerinden biri de budur.

Ayrıca yeni kurulacak şirkete devir olunan iktisadi kıymetler yeni alınmış olduğundan bu kıymetler için 333 ve 339 sıra nolu VUK genel tebliğlerinde belirtilen sürelerde amortimsen ayrılabilir.

Görüldüğü gibi şahıs firmasının sermaye şirketine dönüştürülmesinde birçok vergisel avantajlar ve kolaylıklar sağlanmıştır aslında buradan da anlaşılan devletin karşısında her an açıp kapatan tabiri caizse kaçan değil hukuki yapısı ve belli sermaye ye sahip kurumsal yapıları karşısında görmek istemesidir diye düşünüyorum.

Şahıs firmamızı sermaye şirketine dönüştürmek için eğer şahıs firmanızı kapatmaktan dolayı vergisel bir sorun yoksa bir şirket kurup şahıs firmasından şirkete faturalar kesilerek devir yapılabilir en basit en kolay yol bu ama şirketiniz mevcut emtia,demirbaş,alet ,araç vs aktifinde mevcut varlıkları var ve bunlardan dolayı kdv ve gv gibi yüksek vergisel yük var ise o zaman şahıs firmasının yukarda belirttiğim gibi aktifi ve pasifiyle bütün halinde bir limited şirkete dönüştürülmesi için ticaret mahkemesine başvurup bilirkişi raporu ile veya yeminli mali müşavire yazdıracağımız bir özvarlık tespit raporu ile şahıs firmasının özvarlığının yeni kurulacak şirketin sermaye maddesinde belirtilerek kuruluş aşamasında yapılabilir. Yada şirketi kurup daha sonra sermaye artırımında bu şahıs firmasının kullanarak da birleşme hayata geçirilebilir. Bununla ilgili sermaye artırım madde örneği ito nun sayfasında mevcut bu da tercih edilebilir ama iki iş yapmamak adına kuruluş aşamasında yapılarsa zamandan ve paradan tasarruf etmiş oluruz diye düşünmekteyim.

Yapılacak işleri aşama aşama yazmak gerekirse

*Şahıs firmasının öz sermayesinin tespit ettirilmesi (Mahkeme bilirkişi raporu veya ymm raporu)

*Yeni kurulacak firmanın ana sözleşmesinin hazırlanması (Sermaye maddesinin rapor doğrultusunda tanzim edilmesi)

*Sözleşmenin Noterden onaylanması

*Ticaret Sicil Memurluğuna verilecek evrakların hazırlanması ve verilmesi

*Vergi Dairesine Müracaat

*Sosyal Sigortalar Kurumuna Müracaat tamamlanarak yeni şirketimizin tescili ve şahıs firmamızın vergi dairesinden kapatılmasıyla artık şahıs firmamızın tüm alacak ve borçları aynen yeni kurduğumuz şirketimize geçmiş olmaktadır.
ferhat
Kaynak:
Kazım Güzeller
Mali Müşavir
 
Üst