zirve

Sanayi Sicil Belgesi

Üyelik
15 Ocak 2009
Mesajlar
555
Konum
İSt.
Merhabalar..


İşletmemiz atık hurda demir toptan ticareti yapıyor. Yeni elektrikli ekskavatör alındı ve elektrik indiriminden yararlanmak için Bedaşa başvuruldu. Bedaş Sanayi Sicil Belgesi istiyor ama biz üretim yapmadığımız için Sanayi Sicil Belgemiz yok, almaya çalışıyoruz. Sanayi Bakanlığı üretim tarihi istiyor, hangi tarihi yazmalıyım? Çünkü faaliyetten itiaren 2 ay süresi varmış. son 2 ay içinde bir tarih yazmazsak ceza kesilecek. Nasıl yapmalıyız ?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,880
Konum
İSTANBUL
Sayın Minik

Öncelikle Bağlı olduğunuz odaya Kapasite Raporu için başvuru yapın.Kapasite raporunuzu alın daha sonra Sanayi Sicil Kaydınızı yapın.aşağıdaki Yolu izleyebilirsiniz.

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen bir belgedir.
6948 SAYILI “SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 2. MADDESİ GEREĞİ, SANAYİ İŞLETMESİ, FAALİYETE GEÇTİĞİ ANDAN İTİBAREN 2 (İKİ) AY İÇERİSİNDE İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE ŞAHSEN VEYA TAAHHÜTLÜ POSTA İLE BAŞVURULARAK “SANAYİ SİCİL BELGESİ” ALMAK ZORUNDADIR. SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 1. MADDESİNDE: "Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair (diğer) enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne (kapsamına) girer. El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir." hükümleri yer almaktadır. Sanayi Sicili Kanununun 1.maddesi kapsamında değerlendirilen ve en az bir işçi çalıştıran işletmeler sanayi siciline kayıt edilir.Sanayi siciline kaydı yapılacak sanayi işletmesinin üretim faaliyetini yerine getireceği bir işyerine sahip olması veya böyle bir işyerini en az bir yıl süre ile kiralamış olması şarttır. Bu durumda, Sanayi Sicil Belgesi’nin geçerlilik süresi kira süresi ile sınırlıdır.SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR
-İHRAÇ KAYDIYLA MAL TESLİMLERİNDE KDV TECİL-TERKİN İŞLEMİNDEN FAYDALANIRLAR.(KDV ÖDEMEZLER.)
-ELEKTRİK FATURALARINI SANAYİ ABONESİ TARİFNAMESİNDEN ÖDERLER. BUNUN SANAYİ SİCİL BELGESİNDEN BİR SURET TEDAŞ’A SÜRESİ İÇİNDE VERİLMELİDİR.
-KAMU İHALE KANUNUNDA YER ALAN YERLİ İSTEKLİLERİN BELİRLENMESİNDE AVANTAJLIDIRLAR.
-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.
SANAYİ SİCİLİNE KAYDI KABUL EDİLMEYEN FAALİYETLER
- YUMURTA , CİVCİV, MANTAR ÜRETİMİ
- ÇAMAŞIR , HALI , KİLİM YIKAMA İŞLERİ
- SES VE GÖRÜNTÜ BANTLARINI DOLDURULMASI
- SOĞUK DEPOLAMA İŞLERİ ( MUMLAMA VE DONDURMA HARİÇ )
- BİTKİ , SEBZE VE MEYVELERİN TABİ HALDE KURUTULMASI
- BAKLİYAT , HUBUBAT VE SEBZE MEYVE TASNİF MUHAFAZA VE KALİBRASYON (EBATLAMA, ELEME VB.) İŞLERİ
- PAKETLEME VE AMBALAJLAMA İŞLERİ
NOT: AYRINTILI BİLGİ VE KAYIT İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR http://manisa.sanayi.gov.tr/ ADRESİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR.
İLK DEFA SANAYİ SİCİL BELGESİ ALACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Dilekçe.
 2. İşletmenin bağlı bulunduğu Odadan (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan Aslı Gibidir Onaylı Kapasite Raporu sureti
 3. İşletmenin Sanayi Sicil Beyannamesi
 4. İşletmenin bir önceki yılına ait Yıllık İşletme Cetveli
 5. İşletmenin Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi.
 6. Unvan değişikliği yapılmışsa Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
 7. İşletmedeki makineler ve/veya işletme binası kiralık ise noter onaylı kira sözleşmesi veya fotokopisi.
 8. Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise imza beyannamesi örneği
 9. Yetki Belgesi
ÖNEMLİ HATIRLATMALAR:

- Birden fazla üretim yeri olan işletmeler her bir üretim yeri için ayrı ayrı Kapasite Raporu çıkartıp her adres için ayrı Sanayi Sicil Belgesi alması gerekmektedir. - Aynı adreste birden fazla sayıda faaliyet gösteren firmalara Sanayi Sicil Belgesi verilebilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.
a) Firmaların üretim faaliyetlerinin farklı olması,
b) Kullandıkları fiziki alanın görülebilir şekilde bölünmüş ve ortak makine ve teçhizatın olmaması,
c) Her türlü Oda ve SSK işyeri kayıtlarının yapılmış olması,
ç) Ortak personel kullanılmaması,
d) Firmaların ayrı ayrı kapasite raporuna sahip olması.

SANAYİ SİCİL BELGESİ-ADRES, UNVAN DEĞİŞİKLİK, ÜRÜN İLAVE-DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ
Sanayi Sicil Kanunun 4.Maddesi Gereği; Adres, Unvan Değişikliği, Ürün İlavesi-Değişikliği Hususlarını Kapasite Raporunda Yapılan Değişikliğin Onay Tarihinden İtibaren 1(bir) Ay İçerisinde İl Müdürlüklerine Yazılı Olarak Bildirilmesi Yasal Zorunluluktur. Kanunun Bu Maddesine Aykırı Hareket Edenler Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmaktadır. ADRES, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ, ÜRÜN İLAVESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Dilekçe.
 2. Mevcut Sanayi Sicil Belgesinin Aslı
 3. İşletmenin bağlı bulunduğu Odadan (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan Aslı Gibidir Onaylı Kapasite Raporu sureti
 4. İşletmenin Sanayi Sicil Beyannamesi
 5. İşletmenin bir önceki yılına ait Yıllık İşletme Cetveli
 6. Unvan adres değişikliği yapılmışsa değişikliği gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
7. Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise imza beyannamesi örneği

 1. Yetki Belgesi


SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER
Sanayi Sicil Belgesinin veriliş tarihinden itibaren 2 (iki) yılda bir vizesi yaptırılmalıdır.

 1. Dilekçe.
 2. Sanayi Sicil Belgesinin Aslı.
 3. Bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetveli.
 4. Kapasite Raporu fotokopisi.
 5. Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise imza beyannamesi örneği
 6. Yetki Belgesi
SANAYİ SİCİL BELGESİNİN KAYBEDİLMESİ HALİNDE İSTENEN BELGELER
Sanayi sicil belgesinin kaybedilmesi (zayi) durumunda öncelikle ulusal veya yerel bir gazeteye zayi ilanı verilmesi ve ilanın yayınlanmasını takiben istenen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir.1. Dilekçe
2. Zayi İlanının Verildiği Ulusal veya Yerel Gazete Sureti.
3. İşletmenin bağlı bulunduğu Odadan (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan Aslı Gibidir Onaylı Kapasite Raporu sureti
4. İşletmenin Sanayi Sicil Beyannamesi

 1. İşletmenin bir önceki yılına ait Yıllık İşletme Cetveli
 2. Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise imza beyannamesi örneği
 3. Yetki Belgesi
İŞYERİNİN ÜRETİME SON VERMESİ (KAPANMASI) HALİNDE İSTENEN BELGELER
Sanayi Sicil Kanunun 4.Maddesi Gereği; Üretime Son Verilmesi Halinde 1(bir) Ay İçerisinde İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE Yazılı Olarak Bildirilmesi Yasal Zorunluluktur. Kanunun Bu Maddesine Aykırı Hareket Edenler Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmaktadır1. Üretim faaliyetine son verildiğini bildiren dilekçe
2. Sanayi Sicil Belgesinin aslı (Belge zayi olmuş ise zayi ilan gazetesi)
YILLIK İŞLETME CETVELİNİN TESİMİNDE İSTENEN BELGELER Sanayi Sicil Kanunun 5.Maddesi Gereği; Yıllık İşletme Cetvelinin Her Yıl İlk 4 (Dört) Ay İçinde (Nisan Ayı Sonuna Kadar) İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE Verilmesi Yasal Zorunluluktur. Kanunun Bu Maddesine Aykırı Hareket Edenler Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmaktadır. Ayrıca, 2 yıl üst üste yıllık işletme cetveli vermeyen firmaların faal olup olmadığı konusunda üretim yerinde İl Müdürlüğü elemanlarınca denetim yapılır. Sanayi Sicil Belgesinde kayıtlı adresinde üretim faaliyetinde bulunmayan, kapalı olan veya adres tespitinin yapılamadığı başka bir adrese taşınmış olan firmanın Sanayi Sicil Belgesi İptal edilir. Yıllık işletme cetvelini vermediği için uygulanan idari para cezası ile birlikte, durumunu bildirmediği için uygulanan idari para cezası tahsil edilmek üzere, kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir. 1. Dilekçe 2. Bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetveli
YILLIK İŞLETME CETVELİNİ HER YIL İLK DÖRT AY İÇİNDE (NİSAN AYI SONUNA KADAR) İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERMEYİ UNUTMAYINIZ.
YILLIK İŞLETME CETVELİ; İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE ŞAHSEN VERİLEBİLECEĞİ GİBİ TAAHHÜTLÜ POSTA İLE DE GÖNDERİLEBİLİR. AYRICA BAKANLIĞIMIZ “http://www.sanayi.gov.tr” WEB SAYFASINDA YER ALAN “YILLIK İŞLETME CETVELİ İŞLEMLERİ” BÖLÜMÜNÜ KULLANARAK ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEBİLİR. 6948 SAYILI SANAYİ SİCİL KANUNU”NDAN KAYNAKLANAN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ BİLİYORMUSUNUZ? "KANUNUN 1 İNCİ MADDESİ TANIMI YAPILAN SEKTÖRLERDE DEVAMLI VE SERİ HALDE FAALİYET GÖSTEREN SANAYİ İŞLETMELERİNİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ” 1- KANUNUN 2 NCİ MADDESİ GEREĞİ; SANAYİ İŞLETMESİ, FAALİYETE GEÇTİĞİ ANDAN İTİBAREN 2 (İKİ) AY İÇERİSİNDE İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE ŞAHSEN VEYA TAAHHÜTLÜ POSTA İLE BAŞVURULARAK “SANAYİ SİCİL BELGESİ” ALMASI, SANAYİ SİCİL BELGESİNİN “VERİLİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 2 (İKİ) YILDA BİR VİZE YAPTIRILMASI”, 2- KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİ; -UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ -ÜRETİM KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ -İŞ KOLU DEĞİŞİKLİĞİ -KAPASİTE RAPORUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER -ADRES DEĞİŞİKLİĞİ, KAPATILMA (ÜRETİME SON VERME) GİBİ DURUMLARDA 1 (BİR) AY İÇERİSİNDE İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE ŞAHSEN VEYA TAAHHÜTLÜ POSTA İLE BAŞVURULMASI, 3- KANUNUN 5 İNCİ MADDESİ GEREĞİ; BİR ÖNCEKİ YILA AİT BİLGİLERİ İÇEREN “YILLIK İŞLETME CETVELİNİN” HER YIL İLK DÖRT AY İÇERİSİNDE (NİSAN AYI SONUNA KADAR) VERİLMESİ, GEREKMEKTEDİR. YILLIK İŞLETME CETVELİ; İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE ŞAHSEN VERİLEBİLECEĞİ GİBİ TAAHHÜTLÜ POSTA İLE DE GÖNDERİLEBİLİR. AYRICA BAKANLIĞIMIZ “http://www.sanayi.gov.tr” WEB SAYFASINDA YER ALAN “YILLIK İŞLETME CETVELİ İŞLEMLERİ” BÖLÜMÜNÜ KULLANARAK ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEBİLİR. 4- Kanunun 11 inci maddesi gereği; sanayi işletmeleri tarafından yanlış bilgi verilmemelidir. Gerçeğe aykırı bilgi verilmesi durumunda idari para cezası uygulanır Bu cezanın tutarıda 2012 için 679.-tl'dir
 
Üyelik
15 Ocak 2009
Mesajlar
555
Konum
İSt.
Ferhat bey, kapasite raporumuz var. Bakanlığa sormak için kaç gündür uğraşıyordum, zar zor bugün ulaşabildim. Üretim olmadığı için alamazsınız dediler. Teşekkür ederim.
 
Üyelik
6 Eyl 2013
Mesajlar
1
Konum
troy
Ana bir sözleşmeye ek bir sözleşme yapılıyor.
Ek sözleşmedeki hükümlerden bir matrah bulabilmek mümkün olmadığı takdirde, fakat sözleşmenin yasallık kazanması için Maktu bir rakam üzerinden ödeme yapılması doğru olurmu ?
İkinci durumda Sözleşmemizin üzerinde sadece ceza şartları mevcut.
 
Üyelik
5 Haz 2013
Mesajlar
13
Konum
İSTANBUL
Hazır giyim eşyası sektöründe faaliyet gösteren Ltd.Şti. firmamıza sanayi sicil belgesi alınması gerektiği yönünde yazı geldi

Bilindiği gibi hazır giyim imalatında yapılan işler sırasıyla: kumaş tedariki - model tasarımı (stilist)-
model hazırlama (bilgisayar çizimi) - kesim - dikim/yıkama - ütü ve depolama şeklindedir. Firmamız dikim ve yıkama işlerini fason olarak yaptırmakta, diğer işlemleri kendi bünyesinde yapmaktadır.

Firmamız vergi dairesi kayıtlarında 141304 NACE kodu (DIŞ GİYİM EŞYASI İMALATI, DOKUMA, ÖRME (TRİKOTAJ) VE TIĞ İŞİ (KROŞE), VB. KUMAŞTAN OLANLAR (KABAN, PALTO, CEKET, PANTOLON, TAKIM ELBİSE, DÖPİYES, ANORAK, YAĞMURLUK, GECE KIYAFETLERİ VB.) (İŞ GİYSİLERİ VE TERZİLERİN FAALİYETLERİ HARİÇ) ile kayıtlı.

Bu durumda Sanayi Sicil Belgesi için başvurmamız gerekiyor mu?
Eğer gerekiyor ise fason olarak yapılan imalatlara ilişkin kapasite raporu sanırım verilmiyor. Bu durumda kapasite raporu almak için ne yapmamız gerekir?

Ayrıca 141304 NACE kodu belirtilen şekildeki bir firma için uygun kod mudur? Uygun değil ise doğru kod ne olmalıdır?

Birde çalışan sayımız 45. 10un üzerinde çalışanı olan işyerlerine kapasite raporunu ticaret odası vermiyor diye biliyorum. Bizim kaydımız ticaret odasında bunun için sanayi odasın kayıt yaptırmamız mı gerekecek?

Bilgi verirseniz sevinirim.
 
Üyelik
5 Haz 2013
Mesajlar
13
Konum
İSTANBUL
Sanayi bakanlığından sicil başvurusuna gerek olmadığı yönde cevap aldım.

NACE kodu konusunda yardımcı olacak yok mu?
 
Üyelik
27 Ara 2011
Mesajlar
128
Konum
istanbul
arkadaşlar merhaba

bir işletmem imalat yapmadığı için dilekçe yazmam gerekiyormuş. sizde dilekçe örneği var mı? rica etsem yardımcı olur musunuz?
 

Benzer konular

Üst