Sehven fazla yazılan İnd.KDV'nin Düzeltme Beyanı

Üyelik
16 Eki 2009
Mesajlar
1
Merhaba, iyi çalışmalar diliyorum.

BEYANIMIZ : Haziran/2009 Dönemi KDV1 Beyanı "TECİL EDİLECEK KDV" 30.000 TL şeklinde 24.07.2009 tarihinde kanuni süresi içerisinde tahakkuk ettirildi. {90.000(toplam ihr.kayıtlı kdv) - 30.000(tecil kdv) = 60.000 TL İlgili dönemdeki KDV iade alacağımızın tamamı vergi mahsuplarımızda kullanıldı.}

HATAMIZ : Daha sonra 16.10.2009 tarihinde 15.000 TL fazla İndirilecek KDV beyan ettiğimizi tespit ettik. Dolayısıyla bu hata olmasa, Tecil Edilecek KDV 45.000 TL olacaktı.

BİLGİ TEYİDİ : 17.10.2009 tarihinde internetten düzeltme beyannamesi vereceğim.
1- Aynı bilgilerle ve sadece İndirilecek KDV'yi 15.000 TL indirmek suretiyle Tecil Edilecek KDV 45.000 TL olarak BDP'de düzenleyeceğim.
2- Paketi yükledikten ve ÖZEL ONAY tıklandıktan sonra PIS + DZT seçeneği ile düzeltme beyannamesini tahakkuk ettiriyorum.

NAÇİZANE SORULARIM : 17.10.2009 tarihinde tahakkuk ettirdiğim Düzelme Beyanı için:
1- PIS + DZT seçeneği ile onayladığım taktirde VERGİ ZİYAİ veya USULSÜZLÜK cezası kesilecek mi?
2- Gecikme (pişmanlık) Zammı ve Gecikme Faizi ikisi birden mi kesilir?
3- 15.000 TL ödeme ile birlikte Gecikme zammı ile gecikme faizi Pişmanlıktan yararlanıldığında ne kadar olur?
4- Şöyle bir yazı gördüm: Beyannamede Tecil Edilecek KDV varsa onun üzerinden de ayrıca 15.000 TL?lik Gecikme Zammı hesaplanırmış. E-Beyanname sisteminde böyle bir aksaklık varmış?

Değerli bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Sehven fazla yazılan İnd.KDV'nin Düzeltme Beyanı

Pişmanlık Zammı ayrıdır, gecikme faizi ayrı. Zam pişmanlıkla beyan verdiğiniz için kesilir. Faiz ise herhangi bir ödemenizi aksaktığınızda nasıl ki gecikme alırlar buda öyle.
 
Üyelik
13 Eki 2009
Mesajlar
82
Ynt: Sehven fazla yazılan İnd.KDV'nin Düzeltme Beyanı

Gecikme Faizi

Vergi Usul Kanununun 112/3. maddesine göre, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda, dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar; dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.

Gecikme Zammı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. madesine göre, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanır.

Pişmanlık zammı:

VUK.371.madde/5 de geçer.6183 sayılı yasanın 51.madde hükmünde belirtilen oranda uygulanan gecikme zammıdır.Adına diğerinden ayırmak anlamında pişmanlık zammı denmiştir.
Saygılarımla..
 
Üyelik
13 Eki 2009
Mesajlar
82
Ynt: Sehven fazla yazılan İnd.KDV'nin Düzeltme Beyanı

ilhunter ' Alıntı:
Merhaba, iyi çalışmalar diliyorum.

BEYANIMIZ : Haziran/2009 Dönemi KDV1 Beyanı "TECİL EDİLECEK KDV" 30.000 TL şeklinde 24.07.2009 tarihinde kanuni süresi içerisinde tahakkuk ettirildi. {90.000(toplam ihr.kayıtlı kdv) - 30.000(tecil kdv) = 60.000 TL İlgili dönemdeki KDV iade alacağımızın tamamı vergi mahsuplarımızda kullanıldı.}

HATAMIZ : Daha sonra 16.10.2009 tarihinde 15.000 TL fazla İndirilecek KDV beyan ettiğimizi tespit ettik. Dolayısıyla bu hata olmasa, Tecil Edilecek KDV 45.000 TL olacaktı.

BİLGİ TEYİDİ : 17.10.2009 tarihinde internetten düzeltme beyannamesi vereceğim.
1- Aynı bilgilerle ve sadece İndirilecek KDV'yi 15.000 TL indirmek suretiyle Tecil Edilecek KDV 45.000 TL olarak BDP'de düzenleyeceğim.
2- Paketi yükledikten ve ÖZEL ONAY tıklandıktan sonra PIS + DZT seçeneği ile düzeltme beyannamesini tahakkuk ettiriyorum.

NAÇİZANE SORULARIM : 17.10.2009 tarihinde tahakkuk ettirdiğim Düzelme Beyanı için:
1- PIS + DZT seçeneği ile onayladığım taktirde VERGİ ZİYAİ veya USULSÜZLÜK cezası kesilecek mi?
2- Gecikme (pişmanlık) Zammı ve Gecikme Faizi ikisi birden mi kesilir?
3- 15.000 TL ödeme ile birlikte Gecikme zammı ile gecikme faizi Pişmanlıktan yararlanıldığında ne kadar olur?
4- Şöyle bir yazı gördüm: Beyannamede Tecil Edilecek KDV varsa onun üzerinden de ayrıca 15.000 TL?lik Gecikme Zammı hesaplanırmış. E-Beyanname sisteminde böyle bir aksaklık varmış?

Değerli bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim.

cevaplar;
1-vuk.371.maddede belirtilen şartlar varsa,Vergi ziyaı cezası uygulanmaz.Aynı maddenin 1.fıkrası gereği.yalnız tahakkuku 15 gün içinde ödemen şartıyla.

2-pişmanlık zammı kesilir.Oranı da aylık olarak 6183 sayılı yasada belirtildiği üzere %2,5 dir.

3-Burada özel bir durumunuz var.mahsubun yapıldığı günden itibaren pişmanlık zammı uygulanması gereklidir.
Beyannamenin ilk verildiği tarihten itibaren hesaplanırsa itiraz ediniz.

4-resen takdiri gerektiren durumlarda 2 kat usulsüzlüğe hükmetmiş VUK.352.madde .Ona baktığımızda 30.madde irdelenmeli.irdelediğimizde de 30/9/2.fıkrada buna müsaade etmiyor.


Saygılarımla.....
 
Üst