turkcell

Serbest Bölgeden Yapılan Satışların Kdv Beyanında Gösterilmesi

bil_gin

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
967
Konum
İstanbul
Herkese iyi günler dilerim öncelikle. Şöyle bir durum ile karşılaştım. Türkiye'de kurulu bir firmanın serbest bölgede bir şubesi bulunuyor. Firma tüm satışlarını serbest bölgedeki şubesi üzerinden gerçekleştiriyor. Satışlarını bs formu ile bildiriyor fakat satışları KDV ye tabi olmadığı için çapraz kontrollerden dolayı vergi dairelerinden her ay onlarca yazı geliyor. Neden satışın varken KDV beyannamemizde satış yok diye? Serbest Bölgedeki şubelerden yapılan satışları KDV beyanına nasıl dahil edebiliriz? Yardımlarınızı rica ederim.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,521
Konum
İstanbul
Sayın bil_gin,

Aslında gözden kaçan nokta şu, Serbest Bölge Gümrük işlemleri ve Kurumlar Vergisi sistemi açısından yurtdışı sayılır. ( KDV yasasından önce bunlar ve SB yasası var ). SB'ye yapılan satışlar ihracat alışlar ise ithalattır. Ancak şubeniz olduğu için oradan yurtiçine satışlar alıcılar için ithalat sizin için ise ihracattır. KDV açısından ihracat istisnası olarak bildireceksiniz. BA BS formları içinde gerekli birleştirmeleri yaptığınızı tahmin ediyorum.
 

bil_gin

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
967
Konum
İstanbul
Sayın bil_gin,

Aslında gözden kaçan nokta şu, Serbest Bölge Gümrük işlemleri ve Kurumlar Vergisi sistemi açısından yurtdışı sayılır. ( KDV yasasından önce bunlar ve SB yasası var ). SB'ye yapılan satışlar ihracat alışlar ise ithalattır. Ancak şubeniz olduğu için oradan yurtiçine satışlar alıcılar için ithalat sizin için ise ihracattır. KDV açısından ihracat istisnası olarak bildireceksiniz. BA BS formları içinde gerekli birleştirmeleri yaptığınızı tahmin ediyorum.
Açıkçası bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamış. SB den satışlar KDV beyanında hiç belirtilmemiş zaten sıkıntı da oradan kaynaklanıyor. Defteri yeni aldığım için tereddüt yaşadığım noktaları burada sormak istedim. Şubeden yapılan satışları mal ihracatı olarak KDV beyanında ilgili bölümde göstermem en doğrusu olacak sanırım.
Bir başka noktada şube için ayrı defter tasdik ettirilmiş, muhasebe programında da ayrı takip ediliyor ve dönem sonlarında konsolidasyon yapılarak beyannameler verilmiş. Şubenin defter kayıtlarını USD olarak tutulmuş ve yazdırılmış. Önümüzdeki seneden itibarende firma e-fatura ve e-defter kapsamında olacak. Nasıl bir yol izlememi önerirsiniz?
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,521
Konum
İstanbul
Sayın bil_gin,

Serbest bölge için ayrı defter onayı zorunlu. ( TTK ) Buna devam edeceksiniz. Ancak USD olarak tutulması yanlış değil ancak burada bir sorununuz var, konu ile ilgili VUK 348 sayılı tebliğle ;

"4. Serbest Bölgelerde Defter Tutma
5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[7] 8 inci maddesi ile değişik 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun[8] 6 ncı maddesinde, kullanıcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelere ilişkin olarak, Vergi Usul Kanununun hükümlerine bağımlı olmaksızın düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmış olup, söz konusu yetkiye istinaden yapılan düzenlemeler 85 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği[9] ve 345 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[10] ile kamuoyuna duyurulmuştur.
Bu düzenlemelere ilaveten, 3218 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, tam mükellefiyete tabi gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) serbest bölgede faaliyette bulunan şubeleri ile serbest bölgede faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin serbest bölge dışında ancak Türkiye sınırları içerisinde faaliyette bulunan şubeleri hariç olmak üzere, serbest bölgede faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerden isteyenlerin, defter kayıtlarını Türk para birimi dışında (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, kuru günlük olarak belirlenen) herhangi bir yabancı para birimi ile de yapabilmeleri Bakanlığımızca uygun bulunmuştur.
Buna göre serbest bölgede faaliyet gösteren söz konusu mükellefler, Türk para birimiyle veya başka bir yabancı para birimiyle yapılan işlemlerini, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevirecekler, iktisadi işletmeye dahil kıymetlerin değerleri ile vergi matrahlarını kayıt yapılan para birimine göre tespit edecekler, ancak beyannamelerini (verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla) Türk parasına çevirerek vereceklerdir.
Defter kayıtlarına esas alınan yabancı para biriminden ilk kayıt yapılan hesap dönemi dahil beşinci hesap döneminin sonuna kadar dönülemeyecektir.
Verginin ödenmesi, mahsubu ve iadesi işlemlerinde de Türk para birimi esas alınacaktır.
Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, istemeleri halinde defterlerini Türk para birimine göre tutabilecekleri ise tabiidir."

imkanı tanındı ancak koyulaştırdığım bölüme dikkat edin.

Kolay gelsin.
 
Üyelik
20 Eyl 2013
Mesajlar
162
Konum
İstanbul
Sayın ksimkesyan belirtmiş, bende ek bir bilgi vermek istiyorum:

Serbest Bölge şubelerin mal ve hizmet alımları ile diğer ödemelerine ilişkin olarak aşağıdaki kıstasları zorunlu tutmuştur.

1. Faaliyetleriyle ilgili her türlü ödeme döviz üzerinden yapılmalıdır
2. TL yapabilecekleri işlemleri ise sadece vergi, SSK ve hizmet ödemeleri olarak belirlenmiştir.

ilgili kanun:16.8.1985 TARIH VE 85/9801
 

bil_gin

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
967
Konum
İstanbul
Sayın bil_gin,

Serbest bölge için ayrı defter onayı zorunlu. ( TTK ) Buna devam edeceksiniz. Ancak USD olarak tutulması yanlış değil ancak burada bir sorununuz var, konu ile ilgili VUK 348 sayılı tebliğle ;

"4. Serbest Bölgelerde Defter Tutma
5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[7] 8 inci maddesi ile değişik 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun[8] 6 ncı maddesinde, kullanıcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelere ilişkin olarak, Vergi Usul Kanununun hükümlerine bağımlı olmaksızın düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmış olup, söz konusu yetkiye istinaden yapılan düzenlemeler 85 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği[9] ve 345 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[10] ile kamuoyuna duyurulmuştur.
Bu düzenlemelere ilaveten, 3218 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, tam mükellefiyete tabi gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) serbest bölgede faaliyette bulunan şubeleri ile serbest bölgede faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin serbest bölge dışında ancak Türkiye sınırları içerisinde faaliyette bulunan şubeleri hariç olmak üzere, serbest bölgede faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerden isteyenlerin, defter kayıtlarını Türk para birimi dışında (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, kuru günlük olarak belirlenen) herhangi bir yabancı para birimi ile de yapabilmeleri Bakanlığımızca uygun bulunmuştur.
Buna göre serbest bölgede faaliyet gösteren söz konusu mükellefler, Türk para birimiyle veya başka bir yabancı para birimiyle yapılan işlemlerini, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevirecekler, iktisadi işletmeye dahil kıymetlerin değerleri ile vergi matrahlarını kayıt yapılan para birimine göre tespit edecekler, ancak beyannamelerini (verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla) Türk parasına çevirerek vereceklerdir.
Defter kayıtlarına esas alınan yabancı para biriminden ilk kayıt yapılan hesap dönemi dahil beşinci hesap döneminin sonuna kadar dönülemeyecektir.
Verginin ödenmesi, mahsubu ve iadesi işlemlerinde de Türk para birimi esas alınacaktır.
Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, istemeleri halinde defterlerini Türk para birimine göre tutabilecekleri ise tabiidir."

imkanı tanındı ancak koyulaştırdığım bölüme dikkat edin.

Kolay gelsin.
Üstadım Serbest Bölgedeki şubeler için ayrı defter mecburi mi ihtiyari mi? Açıkçası böyle bir ayrıma rastlamamıştım araştıracağım. İlgili firma şu şekilde yapmış beyanlarını; mizanını döviz olarak hazırlayıp dönem sonundaki TC Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL ye dönüp hesaplamışlardır. Bu da sıkıntılı anladığım kadarıyla. İşimiz var :). Firma önümüzdeki senede e-deftere tabi olacak ne güzel :)
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,521
Konum
İstanbul
Sayın bil_gin,

Esasen TTK ya göre "Şube" ayrı bir ticari birimdir bağımsız bir kurum gibi. Tek defterde takip edilse dahi tüm şubelerin bağımsız değerlerinin görülmesi şarttır. Özellikle farklı şehirlerde bulunulan yerlerde sicil kaydı ve tesciller nedeniyle de ayrı defter gerekir. Serbest Bölgeler için de bağımsız defter şart. Özellikle sizin şu an USD zorunluluğunuz nedeniyle çaresiz. ( 5 yıl geçtiyse belki ). Mizanların kurla çevrilmesi ise doğru işlem. Bunun için de paylaştığım bölümdeki "...ancak beyannamelerini (verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla) Türk parasına çevirerek vereceklerdir." kuralına uyacaklardır."

Yine örtülü olarak,"Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, istemeleri halinde defterlerini Türk para birimine göre tutabilecekleri ise tabiidir." kısmına da dikkat çekmek isterim.
 

bil_gin

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
967
Konum
İstanbul
Sayın bil_gin,

Esasen TTK ya göre "Şube" ayrı bir ticari birimdir bağımsız bir kurum gibi. Tek defterde takip edilse dahi tüm şubelerin bağımsız değerlerinin görülmesi şarttır. Özellikle farklı şehirlerde bulunulan yerlerde sicil kaydı ve tesciller nedeniyle de ayrı defter gerekir. Serbest Bölgeler için de bağımsız defter şart. Özellikle sizin şu an USD zorunluluğunuz nedeniyle çaresiz. ( 5 yıl geçtiyse belki ). Mizanların kurla çevrilmesi ise doğru işlem. Bunun için de paylaştığım bölümdeki "...ancak beyannamelerini (verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla) Türk parasına çevirerek vereceklerdir." kuralına uyacaklardır."
Yine örtülü olarak,"Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, istemeleri halinde defterlerini Türk para birimine göre tutabilecekleri ise tabiidir." kısmına da dikkat çekmek isterim.
TL üzerinden kayıtların tutulmasını daha gerçekçi bulduğumu ifade edeyim. O zaman serbest bölgedeki şubelerden yapılan satışları mal ihracatı olarak ilgili dönem KDV beyannamesinde bildirip bu sıkıntıdan kurtulabilirim. İyi günler dilerim.
 

Benzer konular

Üst