SERBEST BÖLGEYE KESİLEN FATURA

Üyelik
18 Haz 2005
Mesajlar
2
Herkeze iyi günler,

Firmamız serbest bölgeye 50.000 YTL fatura kesti. KDV yok.
Bu faturayı Yeni KDV. beyannamesinden hangi satırlarda göstermemiz ve ne gibi işlemler yapmamız gerek.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Saygılarımla
oktay366
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Türkiye'den Bölgeye sevkedilen mallar, dış ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ihraç edilmiş sayılır. Bölge ile diğer ülkeler ve Serbest Bölgeler arasında dışticaret rejimi uygulanmaz.
kdv beyannamenizi Tablo 8 kod 301 olarak doldurunuz.
 
Üyelik
18 Haz 2005
Mesajlar
2
Sayın Dinçer Kum,


İlginizden dolayı çok teşekkür ederim.

Yalnız maliyenin e-beyanname hattı olan 444 0 435 nolu yardım servisini aradım, onlarda tablo 7'deki serbest bölgeler kısmını seçin dediler. Biraz kafam karıştı doğrusu.

Saygılarımla,

oktay366
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
sayın oktay366
belirttiğiniz madde kapsamı aşağıdadır.
Katma Değer Vergisi Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik 17/4-ı maddesinde yer alan “Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler”e ilişkin istisna hükmü, 5228 sayılı Kanunla 13 üncü maddenin (b) bendi olarak düzenlenmiştir.

Bu düzenleme sonucunda liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taşıma araçları için ifa edilen hizmetler tam istisna kapsamında işlem görecektir. İstisna kapsamına yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler ile araçlar için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girmektedir. Bu hizmetlerin liman ve hava meydanı işletmeleri dışında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından ifa edilmesinin istisna uygulaması açısından önemi bulunmamaktadır.

Ayrıca

Aynı Kanunun ihracat istisnasını düzenleyen 11/1-a maddesi hükmü ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Anılan Kanunun 12 inci maddesi ve konu ile ilgili olarak yayımlanan 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (K) bölümünde belirtilen hususlara göre, bir hizmetin “hizmet ihracı” kapsamında değerlendirilmesi için;

- Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

- Fatura ve benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.

- Hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.

- Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

Ayrıca, 12.03.1992 tarih, 21169 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 39 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin III. Bölümünde de Serbest Bölgelere yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının, yürürlükteki mevzuata göre belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirdiği takdirde, ihracat istisnası hükümleri çerçevesinde işlem göreceği açıklanmıştır.

KDV kanunun 22. maddesi

a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalıdır.

kolay gelsin
 
Üst