zirve

Serbest Bölgeye Satışı Yapılan Malın Muhasebe Kaydı

Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
90
merhaba arkadaşlar boya alım satımı yapan bir mükellefim serbest bölgede bulunan
bir firmanın idari binansının tadilatı için boya satışı yapacak benim sorum,
1 - Serbest bölgeye yapılan satışta kesilen fatura nasıl düzenlenecek?
2 - Faturada KDV hesaplanacak mı ? Değilse hangi maddeye göre hesaplanmayacak ?
3 - Firmamızın KDV iade alacağı olacak mı? Olacaksa iade sınırı ne kadar ?
4 - Son olarak bu satışı nasıl muhasebeleştirecem? KDV beyanında nerde gösterecem?
Bu konuda yaptığım araştırmada serbest bölgeye yapılan satışın normal satışmı yoksa ihracatlı satışmı olduğu konusunda vergi dairesi bile net birşey söylüyemedi. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlardan İVEDİ yardım istiyorum şimdiden teşekkür ederim.
Not: Mükellefim sahış bilanço
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,096
Konum
İSTANBUL
Ynt: Serbest Bölgeye Satışı Yapılan Malın Muhasebe Kaydı

oguzrahmi ' Alıntı:
merhaba arkadaşlar boya alım satımı yapan bir mükellefim serbest bölgede bulunan
bir firmanın idari binansının tadilatı için boya satışı yapacak benim sorum,
1 - Serbest bölgeye yapılan satışta kesilen fatura nasıl düzenlenecek?
2 - Faturada KDV hesaplanacak mı ? Değilse hangi maddeye göre hesaplanmayacak ?
3 - Firmamızın KDV iade alacağı olacak mı? Olacaksa iade sınırı ne kadar ?
4 - Son olarak bu satışı nasıl muhasebeleştirecem? KDV beyanında nerde gösterecem?
Bu konuda yaptığım araştırmada serbest bölgeye yapılan satışın normal satışmı yoksa ihracatlı satışmı olduğu konusunda vergi dairesi bile net birşey söylüyemedi. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlardan İVEDİ yardım istiyorum şimdiden teşekkür ederim.
Not: Mükellefim sahış bilanço

Sevgili Formdaş

1-)Serbest Bölgeye yapılan satış ihracat işlemidir.Yani ihracat yapacaksın Faturayı KDV'SİZ keseceksin. (Önemli Not Satış yapılan rakam 500.-$ altında ise Serb.Bölge İşlem formu Düzenleyerekde boyaları serb.bölgeye satabilirsin yanlız fat.yine kdv'siz)

2-2 sorunun cevabı yukarda

3-Muhasebe kaydı ise

___________________/______________________
120


601-Serb.Bölge Satışları

_________________/___________________________

şeklinde olabilir.

Kdv Beyanında İstisnalar kısmında Serb.Bölg.Yapılan Satışlar kısmında göstereceksin

FERHAT
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,096
Konum
İSTANBUL
Ynt: Serbest Bölgeye Satışı Yapılan Malın Muhasebe Kaydı

D- Serbest Bölgelerde Katma Değer Vergisi Uygulamaları

1. Genel Hükümler

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Serbest Bölgelerle ilgili olarak yapılan düzenlemelere bakacak olursak;

Kanunun ? İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler ? başlıklı 12 nci maddesinin 1/b bendinde;

? Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.

İhracat teslimi yapılacak yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye, konulacak mal miktarı ve cinsi ile bunların antrepoda bekleme sürelerine ilişkin olarak sınırlama getirmeye, Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı yetkilidir.Gümrük antreposuna konulan malın ihracatının belirlenen sürede veya şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi veya tevsik edilememesi hallerinde; ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden katma değer vergisi iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen sorumludur. ? hükmüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte, Kanunun 16 ncı maddesinde ithalat istisnası düzenlenmiş olup, 1/c bendiyle, Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların katma değer vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yine Kanunun 17/4 maddesinde Diğer istisnalar düzenlenmiş ? ı ? bendinde ise; ?serbest bölgelerde verilen hizmetler? ibaresine yer verilmek suretiyle, serbest bölgelerde verilen hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.


Diğer yandan, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için;

- Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması,

- Teslim konusu malın T.C. gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

"Dış ülkeye vasıl olma" ifadesinden de, malın gümrük hattını geçmesinin anlaşılması gerekmektedir.

Bu açıklamalar ışığında, serbest bölgelere yapılan mal teslimleri, yürürlükteki mevzuata göre belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirildiği takdirde, ihracat istisnası hükümleri çerçevesinde işlem görecektir.

Diğer yandan, Serbest Bölgeler yurtdışı sayılamayacağından, Serbest Bölgeye Türkiye?den yapılan hizmet ifalarına ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması ve söz konusu hizmetlerin katma değer vergisinden müstesna tutulması mümkün bulunmamaktadır.


2. Mükellefiyet

Serbest Bölgelerdeki katma değer vergisi uygulaması ile ilgili olarak yukarıda yaptığımız açıklamaları özetleyecek olursak, serbest bölgeler ülkenin siyasi sınırları içinde yer almakla birlikte gümrük hattı dışında kaldıkları için bölge sınırları içinde yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır.

Bunun yanında, Katma Değer Vergisi Kanununun 16/1-c maddesi gereğince serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar ile 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendi uyarınca serbest bölgelerde verilen hizmetler katma değer vergisinden müstesna olduğundan, bu hükümler uyarınca, münhasıran serbest bölgede faaliyet gösteren ve dolayısıyla işlemleri katma değer vergisinden istisna olan işletmelerin katma değer vergisi açısından mükellefiyet kaydının tesis edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Serbest bölgelerde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlerde katma değer vergisi uygulanmayacaktır. Ancak; Katma Değer Vergisi Kanununun 30/a ve 32 nci maddelerine göre, bu istisna kapsamına giren işlemler için yüklenilen vergilerin indirimi ya da mükellefe iadesi mümkün bulunmamaktadır.
 
Üyelik
26 Nis 2011
Mesajlar
155
Konum
İSTANBUL
Ynt: Serbest Bölgeye Satışı Yapılan Malın Muhasebe Kaydı

Ferhat Bey merhaba,
500.-$ dan fazla olan satışlar içinde Serbest Bölge işlem formu düzenleye biliyorlar. İş koluna göre bu rakam değişe biliyormu acaba?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,096
Konum
İSTANBUL
Ynt: Serbest Bölgeye Satışı Yapılan Malın Muhasebe Kaydı

serifumut ' Alıntı:
Ferhat Bey merhaba,
500.-$ dan fazla olan satışlar içinde Serbest Bölge işlem formu düzenleye biliyorlar. İş koluna göre bu rakam değişe biliyormu acaba?

Sorunuzu yeni gördüm özür dilerim


500.-$ dan fazla olan satışlar içinde Serbest Bölge işlem formu düzenleye biliyorlar.

bu mümkün değil 500.-$ fazlası ihracat işlemidir.


İş koluna göre bu rakam değişe biliyormu acaba?

hayır
 
Üyelik
26 Nis 2011
Mesajlar
155
Konum
İSTANBUL
Ynt: Serbest Bölgeye Satışı Yapılan Malın Muhasebe Kaydı

Cevabınız için teşekkür ederim.
Benim 2011 yılı içinde TL bedeli 2.300 ile 1.500 TL. tutarlı olan Serbest Bölgedeki Müşterilerime satışlarım var. Bu müşteriler serbest bölge işlem fiş gönderdiklerinden dolayı ben bir işlem yapmadım. kdv'siz faturamın ekine o formu koydum. 500.$ limit aşan ürün serbest bölgeye nasıl giriyor acaba. Teknik birşey var bilmediğimiz bence yani ürün kullanım amacına göre uygulama falan olmalı.
 
Üyelik
26 Nis 2011
Mesajlar
155
Konum
İSTANBUL
Ynt: Serbest Bölgeye Satışı Yapılan Malın Muhasebe Kaydı

Bu arada yapmış olduğum araştırmada 500.$ olan limitin 5.000.$ olarak değiştirildiğini öğrendin o nedenle benim yaptığım işlemde sıkıntı yok çünkü kanun 01.01.2009 tarihinde yürülüğe girerek değişmiş
Resmi Gazete 25.11.2008 Sayı 27065
 

Benzer konular

Üst