zirve

Serbest Meslekte Faiz Gelirine Ait Stopaj Kesintisi...

Üyelik
13 May 2010
Mesajlar
134
Konum
istanbul
Arkadaşlar herkese merhaba,
Benim avukat bir müşterim var. Gelir vergisindeki stopajları kontrol etmek için vergi dairesinden stopaj listesi aldım. Liste benimkiyle tutmuyor. Çünkü avukatın bankadaki parası üzerinden faiz işlemiş ve kesilen stopaj miktarı vergi dairesine bildirilmiş. Ben bu faiz gelirine ait stopaj kesintisi ile ilgili birşey yapmam gerekiyor mu?
2. sorum avukatın makbuz kestiği müşterileriden bir ltd şirket stopajı beyan etmemiş. Listede görünmüyor. Firmayı aradım konu ile ilgili döneriz dediler arayan soran yok. Muhatap bulamıyorum şuan . Bununla ilgili ne yapmalıyım?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Günaydın;


1-Yapacak birşey yok mevduat faizleri beyan dışıdır.
2-Stopaj beyan edilmediyse siz brüt tutarı ekleyin beyannameye, vergiyi de ona göre hesaplayın.
 
Üyelik
18 Nis 2013
Mesajlar
94
Konum
İzmir
ltd.şti. stopajı beyan etmediyse, vergi dairesi listedeki bu firma için stopajdan vazgeçtiğinizi bildiren dilekçe ister ve buna göre işlem yaparlar.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,266
Konum
Manisa
Eğer siz stopajlı olarak ltd makbuzunuzu kestiniz ve paranızı aldınız ise karşı tarafın muhtasarla beyan edip etmediğine bakmaksızın kendi kayıtlarınıza göre yıllık gv beyanınızı veriniz. VD stopaj yapmayandan nedini sormak ve onlardan beyan istemek zorundadır.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Merhaba

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü


TARİH
:
29.03.2006
SAYI
:
B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-70
KONU
:
Kiracı tarafından kesinti yapılıp Vergi dairesine beyan edilmeyen tevkifatın yıllık gelir vergisi beyannamesinden indirilip indirilemeyeceği Hk.

....

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesi ile de
"Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar.
Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl mükelleflere rücu etmek hakkını kaldırmaz"
Hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümden, kira ödemelerinden tevkifat yapılması ve ilgili vergi dairesine muhtasar beyanname ile beyan edilmesi kiracının sorumluluğunda olup, söz konusu tevkifatın vergi dairesine yatırılmamış olmasında gayrimenkul sahibinin sorumluluğunun olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, sahibi olduğunuz işyerine ilişkin olarak, brüt olarak belirlenmiş olan kira tutarları üzerinden yapılması gereken tevkifat tutarının hesaplanması ve hesaplanan bu tutarın yıllık gelir vergisi beyannamenizde gayrisafi tutar ile beyan edilmesi gereken kira gelirleri üzerinden hesaplanacak vergiden mahsup edilmesi mümkündür.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.
Grup Müdür V.


Ayrıca, 252 nolu Gelir vergisi tebliği (iade talep edilmesi durumunda):

4.2. Tevkif Yoluyla Kesilen Verginin Vergi Sorumlusunca Tahakkuk Ettirilmemesi veya Ödenmemesi

Nakden iade talebinin yerine getirilmesi için tevkif yoluyla kesilen vergilerin, ilgili vergi dairesine ödenmiş veya tahakkuk ettirilmiş
olduğuna ilişkin belgenin istenildiği durumlarda, vergi sorumlusunun ödeme yapmaması veya hiç beyanda bulunmaması nedeniyle söz konusu belge ibraz
edilemiyorsa, bu durum bağlı olunan vergi dairesine mükellef tarafından bildirilir.


Konu, ilgili vergi dairesi tarafından vergi sorumlusunun bağlı olduğu vergi dairesine iletilir ve verginin tahakkuku veya tahsili için gerekli
işlemlere ivedilikle başlanır. Verginin tahakkuku ve/veya tahsilinden sonra nakden iade işlemleri bu Tebliğin 1.3.2. bölümünde yapılan açıklamalar
çerçevesinde yerine getirilir.


Vergi kesintisi yapanlarca kesilen vergilerin tahakkuk ettirilmiş olmasına rağmen tecil, taksitlendirme veya borçların yeniden
yapılandırılması nedenleriyle ödenmemesi durumunda, mükelleflerce ilgili kurum veya kuruluşlarca istihkaklarından kesinti yapıldığına ilişkin belgeye tecil
veya taksitlendirme yapıldığına ilişkin ilgili kurumdan alınacak yazının eklenmesi yeterlidir.
 
Son düzenleme:

Benzer konular

Üst