SGK, 2013'ü 'Kayıt Dışı ile Mücadele Yılı' İlan Etti

Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
1,802
Konum
İstanbul
ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2013-2015 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da kayıt dışı ile mücadeleye dikkat çekiyor. Yapılan denetimlerde, gelen ihbarlar ve şikayetler sonucu 2008-2012 Temmuz döneminde 1 milyon 201 bin kişi ile 80 bin 701 iş yeri tescil edildi. Kayıt dışı çalışma ve asgari düzeyde prim yatırılması gibi kötüye kullanımların önlenmesi için SGK’nın fiili denetim kapasitesi güçlendirilecek. 2013 yılında kayıt altına alınan iş yerleri sayısının bir önceki yıla göre yüzde 20 artırılması, kayıt dışı istihdamda ise yüzde -2'lik bir düşüş hedefleniyor.

'SGK 2013 Performans Programı’nda orta vadede yapılması düşünülen çalışmalara yer veriliyor. 2013 ve 2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ile sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması, kayıt dışı ile mücadele hedefleniyor. Bu amaçla, sosyal sigorta sisteminde bilgi altyapısı güçlendirilecek, sistem etkili, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet sunan bir yapıya kavuşturulacak. Sosyal yardım ve istihdam bağlantısı geliştirilerek, sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliği iyileştirilecek. Tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sigortası modelleri geliştirilecek.

Öngörülen çalışmalar kapsamında, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği, kalitesi ve etkinliğin artırılmaya devam etmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, ilaçların etkin ve bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla sağlık hizmet sunucularına ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri ve bu alandaki denetimlerin artırılması amaçlanıyor.

2013 YILINDA YENİ MALİ YÜKLER

Yine belirlenen 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Plan için de 2013 yılından itibaren geçerli olmak üzere 4/1-a ve 4/1-b emekli aylıklarında devreye girecek intibak uygulamasının getireceği ilave mali yükler dikkat çekiyor. Şehit yakınları ve malul gazilerin mali haklarına ilişkin olarak 2012 yılında yapılan yeni kanuni düzenlemelerin etkileri ile memur maaşlarında toplu sözleşme süreci sonunda yapılan artışların emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde oluşturacağı artışa işaret ediliyor. Kayıt dışı istihdamla mücadele ve istihdamın artırılmasına ilişkin teşvikler neticesinde hem işsizlik oranının azalmasına hem de aktif sigortalı sayısındaki artışa paralel olarak sosyal güvenlik sisteminin aktif/pasif oranında meydana gelen iyileşme dikkate alınacak.

DENETİM MEKANİZMASININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR

SGK tarafından kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda 2008 yılında başlatılan çalışmalarda veri paylaşımı, yapılan denetimler, gelen ihbarlar-şikayetler sonucunda 2008-2012 Temmuz döneminde 1 milyon 201 bin kişi ile 80 bin 701 iş yerinin tescilsiz olduğu tespit edildi. Programda, kayıt dışı istihdama; prim gelirlerinde düşüklüğe, kişilerin emeklilik dönemlerinde emeklilik güvencesinden yoksun kalmalarına ve ekonomide öngörülebilirliğin kısıtlanmasına sebep olması gibi nedenlerden dolayı üzerinde hassasiyetle durulacağına vurgu yapılıyor. Kayıt dışı çalışma ve asgari düzeyde prim yatırılması gibi kötüye kullanımların önlenmesi için SGK’nın fiili denetim kapasitesini güçlendirecek çalışmaların yapılacağı belirtilerek, denetim mekanizmasının iyileştirilmesi için kurumlar arası veri paylaşımının artırılacağı ifade ediliyor.

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE HEDEFLER

Kayıt dışı istihdam yönünden denetime alınan iş yeri sayısı, bir önceki yıla oranlarına bakıldığında, 2011’de yüzde 28.7, 2012’de yüzde 11.3 olarak gerçekleşti. Kurumun 2013 hedefleri arasında ise bu oran bir önceki yıla göre yüzde 20 olarak belirlendi. Kayıt dışı istihdam oranının bir önceki yıla göre oranlarına bakıldığında da 2011 yılında yüzde -2.47, 2012 yılında -2.23 olarak gerçekleşirken 2013 hedefi olarak ise -2 olması planlanıyor.

ASGARİ ÜCRETTEN PRİM BİLDİRİMLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Prim gelirlerindeki düşüklüğün artırılması çalışmalarına bakıldığında, prim gelirlerinin milli gelire (GSYİH) oranı 2011’de yüzde 6.91, 2012’de yüzde 6.71 şeklinde oldu. Bu oranın, 2013 yılında 7.35 olması hedefleniyor. Prim tahsilat oranının bir önceki yıla göre artış oranları da 2011’de 22.52 olurken, 2012’de bu oran 8.26 olarak gerçekleşti. 2013 yılında hedeflenen oran yüzde 11. Kurumun, özellikle üzerinde durduğu asgari ücretten yapılan prim bildirimlerinin azaltılması çalışmaları kapsamında, bu şekilde bildirilen primlerin oranında yüzde 5’lik bir azaltma hedefleniyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE USULSÜZ ÖDEMELERE 'BİYOMETRİK' ÖNLEM

Sağlık hizmetleri için yapılan usulsüz ve yersiz ödemelerin önlenmesi amacıyla biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılmasına imkân sağlayacak altyapı oluşturuldu. Yıl içerisinde Konya ilinde yürütülen pilot uygulamanın ardından, yıl sonu itibarıyla Türkiye genelinde üniversite ve özel hastanelerde uygulamaya geçilmesi planlanmakta.

BANKALARLA PROTOKOL YAPILACAK

Kurum alacaklarının takibi kapsamında bankalarla protokol yapılarak, kurum alacaklarının e-haciz ile takip ve tahsil edilmesi sağlanacak. İlgili bankalarla gerçekleştirilen protokoller çerçevesinde, borçlunun banka mevduat hesabına elektronik ortamda haciz konulabilmesine yönelik bilgi işlem altyapısı oluşturulacak.
 
Üst