Sgk Nakil İşlemleri Hk.

Üyelik
9 Eyl 2016
Mesajlar
62
Konum
İstanbul
Arkadaşlar Merhaba

Sgk Naki̇l işlemi̇nde gideceği işyerinin işyeri̇ Si̇ci̇l No yazıyorduk fakat şuan sgk nakil işleminde istenen sicil no yazmıyor.

eskisi gibi devam ediyor. Uygulama rafa mı kalktı yoksa sadece bende mi öyle ?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,860
Konum
İSTANBUL
5510 Sayılı Kanunun4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, sigortalıları hizmet akdi sona ermeden kendilerine ait diğer bir işyerinde çalıştırmaları halinde işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmamaktadır.Bu durum, e-sigorta yoluyla verilen işe giriş bildirgelerinde“İstisnai Durum Bildirim Tablosunda “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun aynı ya da başka sigorta/il sigorta müdürlüğünce tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı seçeneği, işten ayrılış bildirgesinde ise işten ayrılış nedeni “16- Nakil seçeneği işaretlenerek yapılmakta olup söz konusu programlara, aynı işverenin diğer bir işyeri olup olmadığının tespiti açısından gerçek kişi işverenler için TC kimlik numarası, tüzel kişi işverenler için vergi kimlik numarası kontrolü konulmuştur.

Buna göre, işverenler işyerinde çalıştırdıkları sigortalıları kendilerine ait diğer işyerlerinde, sigortalının hizmet akdi sona ermeden çalıştırmaya devam edecekler ise;

Öncelikle sigortalının işten ayrılış bildirgesini düzenlemeleri gerekmekte olup ayrılış nedeni “16-Nakil ise, işten ayrılış menüsünde sigortalının Nakil Gideceği İşyeri Sicil alanına 26 haneli işyeri numarasını (“Mahiyet kodu 1 hane, “İşkolu kodu 4 hane,“Ünite kodu 4 hane, “Sıra numaras 7 hane,“İl kodu 3 hane, “İlçe kodu 2 hane ve “Kontrol numarası 2 hane,“Aracı kodu 3 hane) yazarak işten ayrılış bildirgesini vermeleri gerekmektedir.Sigortalının işten ayrılış bildirgesi düzenlendikten sonra nakil olarak gideceği işyerinden işe giriş bildirgesi verilecek olup işe giriş bildirgesinde “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun aynı ya da başka sigorta/il sigorta müdürlüğünce tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı seçeneği işaretledikten sonra “Nakil geldiği işyeri sicil alanına 26 haneli işyeri numarasını yazarak işe giriş bildirgesini düzenlemeleri gerekmektedir.Bu şekilde sigortalının işverene ait başka bir işyerine nakli sebebiyle düzenlenen işten ayrılış bildirgesi ve işe giriş bildirgelerinde işverenin gerçek kişi olması halinde TC kimlik numarası, tüzel kişi olması halinde vergi kimlik numarasının uyuşmaması durumunda, işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri nakil olarak değerlendirilmeyerek, işe giriş bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır.Sigortalı nakli yapılabilmesi için işverenin aynı anda en az iki işyerinin bulunması ve bu işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamında aktif ve sigortalı çalıştırılan işyerleri olması, sigortalının nakil olabilmesi için de işe giriş bildirgesinde işten ayrılış tarihinin verildiği günü takip eden tarihin yazılmış olması gerekmektedir.Kamu işyerlerinin vergi kimlik numarası farklılık arz ettiğinden sigortalı nakli uygulaması “1 ve“ 3 mahiyet kodlu işyerleri için işyeri numarası alanı girilmeksizin yapılmaya devam edilecektir.
 
Son düzenleme:

Benzer konular

Üst