sigorta tali bayiileri

Üyelik
19 Mar 2006
Mesajlar
55
Konum
Aksaray
sayın meslektaşlarım,
sigorta tali bayiileri banka ve sigorta muameleleri beyannamesi haricinde kdv beyannamesi vermek zorundamıdır.?
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,063
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Merhaba ;

KDV bölümüne yazılması gerektiğini düşündüğüm sorunuz için bulduğum bir özelge size yardımcı olacaktır.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

TARİH :08.07.2003
SAYI :KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.1637
KONU :Aracılık hizmeti hk.

...
İlgi dilekçenizde, sigorta acenteleri ve prodüktörlerine sözleşmeli olarak komisyon karşılığı aracılık hizmeti yapmak istediğiniz belirtilerek, bu hizmetler karşılığı alınan bedellerin KDV’ne tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28.maddesinde Banka ve Sigorta Şirketlerinin 10.06.1985 tarihli ve 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların, banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulacağı açıklanmış, 30. maddesinde de banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefinin banka, banker ve sigorta şirketlerinin olduğu belirtilmiştir.

24.04.2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4842 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 3065 sayılı Kanunun 17. maddesinin 4 numaralı fıkrasının (e) bendi


"Banka ve Sigorta Muameleleri kapsamına giren işlemler ve tali acenteler dahil sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri KDV’nden istisna edilmiştir." şeklinde değiştirilmiştir.

Diğer taraftan, 539 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. maddesi ile değişik 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında, her ne ad altında olursa olsun sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belli bir yer veya bölge içinde daimi bir surette Türkiye’deki sigorta şirketlerinin sigorta sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirketi adına yapan gerçek veya tüzel kişilerin sigorta acentesi, sigorta acentelerinin acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak tayin ettikleri gerçek veya tüzel kişi acentelerin ise tali acente olduğu belirtilmiştir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise sigorta sözleşmeleri yapma ve prim tahsil etme yetkilerinin sigorta şirketlerine ait olduğu belirtildikten sonra, bu yetkilerin acentelik sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla sigorta acentelerine devredebileceği belirtilmiştir. Ayrıca aynı fıkrada, tali acentelere sözleşme yapma ve prim toplama yetkilerinin verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Benzer bir konuda Bakanlık Makamından alınan 30.10.1995 tarih ve 60362 sayılı yazılarında;

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrası (e) bendi ile Banka ve Sigorta Muameleleri kapsamına giren işlemler sigorta acenta ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Sigorta brokerliği 7397 sayılı Sigorta Murakebe Kanunu’nun 37. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre brokerler sigorta olmak isteyenlere sigorta şirketi bulan aracılardır. Bu aracılığı sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri arasında yapanlar da reasürans brokeri olarak isimlendirilmektedir.

Sigorta ve reasürans brokerleri sigorta poliçesinin düzenlenmesi koşuluna bağlı olarak, sigorta pirimi üzerinden pay almakta, ödeme kendilerine sigortalı tarafından değil, sigorta şirketi tarafından yapılmaktadır.

Buna göre, sigorta faaliyetlerine aracılık hizmeti yapan ve komisyonları banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olan sigorta primleri üzerinden hesaplanan sigorta ve reasürans brokerlerinin bu hizmetleri 3065 sayılı Kanunun 17/4-e maddesi gereğince katma değer vergisinden müstesnadır.”denilmektedir.

Bu hükümlere göre, sigorta şirketlerince kendilerine şirket nam ve hesabına sigortalı ile sigorta sözleşmeleri yapma ve prim tahsil etme yetkisi verilen acenteler banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefi olup, yapmış oldukları her nevi (sigorta işlemi olsun olmasın) muameleler nedeniyle lehe aldığı paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulacaktır. Ayrıca, banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerinin işlem yapmamaları halinde dahi beyanname vermeleri gerekmektedir.

Buna göre, sigorta acente ve prodüktörlerine komisyon karşılığı aracılık faaliyetinden dolayı elde ettiğiniz gelir BSMV’ne tabi olup, KDV’nden istisnadır. Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
15 Haz 2005
Mesajlar
11
Bu konu ile ilgili olarak benim bir sıkıntım var. Şu ana kadar BSMV veKDV beyanı verilmeyen bir sigorta tali acentesi var. İlginçtir, Maliyedende bu mükellefiyetler açık görünmüyor. Yani ilk açılıştan kaynaklanan ve süregelen yanlışı ben de devam ettiriyorum galiba... Geriye dönük tüm beyanları vermelimiyim. Yoksa maliye dende nasıl olsa bir borç kaydı yok diye susmalımıyım??? Siz ne dersiniz?
 
Üyelik
21 Tem 2005
Mesajlar
365
Sayın arkadaşım..Tali acenteler BSMV beyannamesi vermez.Sadece geçici vergi ve yıllık G.V. beyannamesi verir.Bu konuyu bizzat Vergi Dairesi Müdürü ile tartıştım ve dediğim gibi uyguluyorum.Ancak yetkili acenteler verir..KDV den muafdır...kolay gelsin..
 
Üyelik
15 Haz 2005
Mesajlar
11
A acenteleri bsmv kapsamına girdiği için kdv den müstesna olacak, demirbaşın alımında veya diğer giderlerde yüklenilen vergiler indirim konusu yapılmayacağından Gelir Ve Kurumlar vergisinin izin verdiği ölçüde gider ve maliyet unsuru olarak değerlendirilecek.Satılan demirbaş ve taşıttan elde edilen kar bsmv ye tabiidir. Yani matraha eklenmelidir. Tali acenteler için ise kdv mükellefiyeti açtırıp kdv beyanı ile satılan demirbaş kdv sini beyan etmek gerekiyor.Ama sonrasında kdv mükellefiyetini kapattırmak gerekir.
 

Benzer konular

Üst