zirve

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Vermeyene Ceza Uygulanacak

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,938
Konum
İSTANBUL
Sigortalı işten ayrılış bildirgesi vermeyene ceza uygulanacakİlk defa 01.10.2008 tarihinden itibaren sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilme zorunluluğu başladı. SGK sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimlerin sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yapılması gerekiyor.

Sigortalı işten ayrılış bildirgesine kaydedilen bilgiler, ayrıca ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde de gösterilir. Aylık prim ve hizmet belgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgesi arasındaki mutabakatsızlık, işverenle yapılacak yazışma sonucunda giderilecek.

5838 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle 01/08/2009 tarihinden itibaren sigortalı işten ayrılış bildirgesinin sigortalının işten ayrıldığı tarihi takip eden on gün içinde verilmemesi halinde, süresi içinde verilmeyen her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

01.08.2009 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile işverenin, işe aldığı işçiler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, takip eden ayın 15'ine kadar verdiği "İşçi Bildirim Listesi" ile iş sözleşmesi sona eren işçiler için düzenlenen "İşçi Çıkış Bildirim Listesi,

İşyeri bildirimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine bir ay içinde yapılması gereken, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü İşyeri Bildirgesi" İşverenler tarafından 15 gün içinde düzenlenerek İŞKUR'a verilmesi gereken "İşten Ayrılma Bildirgesi" uygulamadan kaldırılmıştır.

Özellikle belirtmek gerekir ki; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 26. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırıldığından 01/08/2009 tarihinden sonra işten ayrılan sigortalılar için on günlük süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş olsa dahi sigortalı işten ayrılış bildirgesi kuruma mutlaka verilecektir.

Yani, 01.08.2009 öncesinde 10 günlük süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ise ayrıca sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmemekte iken, bu uygulama değiştirilmiştir. Artık, her işten ayrılan sigortalı için MUTLAKA 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmelidir.

Ancak 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar

naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer bir işyerinde çalışmak üzere işten ayrılan sigortalılar için sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilecek ancak bildirgenin geç verilmesinden dolayı ayrıca idari para cezası uygulanmayacaktır.

Aynı işverenin başka bir işyerinde çalışmak üzere işyerinden ayrılan ve yine aynı işverenin başka bir işyerinde çalışmak üzere işe giren sigortalıların takibi işyeri numarası ile yapılmakta olup işyeri numarası değişmediği ÇSGB Bölge Müdürlüğü dosya numarasının değiştiği durumlarda nakil olarak değerlendirilecek, ancak bu durumda sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerine sadece değişen ÇSGB Bölge Müdürlüğü dosya numarası yazılması yeterli olacaktır.

Ay içinde işten ayrılan sigortalıların on günlük süre geçmeden tekrar aynı işyerinde çalışmaya başlaması halinde de sigortalı işten ayrılış bildirgesi alınacaktır. Diğer bir ifade ile işçi ayrıldıktan sonra ara vererek tekrar işe dönmüş ise hem işe giriş hem de işten ayrılış bildirgeleri yasal süre içerisinde verilmelidir.

Malullük ve yaşlılık aylığı bağlanması için işinden ayrılan sigortalıların sigortalı işten ayrılış bildirgeleri on günlük süre beklenmeden verilmelidir. İşten ayrılış bildirgesi verildiği takdirde sigortalı hesap fişi verilmesine de gerek kalmayacaktır.

"16" numaralı "Sigortalının işten ayrılış nedeni (kodu)" alanına hizmet akti sona eren sigortalının 5510 ve 4857 sayılı kanunlar ile 4447 sayılı Kanun'un 51'inci maddesine uygun işten ayrılış nedeni işaretlenecektir.

"17" numaralı alana işten ayrılan sigortalının sigortalı işten ayrılış bildirgesinin kuruma verildiği tarih itibariyle işten ayrıldığı aya ve bir önceki aya ait bilgiler ile varsa eksik çalışması eksik gün nedeni de yazılacaktır.

İbrahim Işıklı
 
Üyelik
13 Şub 2009
Mesajlar
130
Ynt: Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Vermeyene Ceza Uygulanacak

Arkadaşlar görüş ve bilgilerinizi almak isterim;

MDF üretim işi yapan bir işletmedeki arkadaşım aradı.

Sorusu şu;

Bir personelin çıkış işlemi sonrası İşten Ayrılma Bildirgesinin kodunu yanlış yazdığını fark etmiş. E-Bildirgede çıkış kodu doğru.

İAB 17.10.2009 tarhinde verilmiş.

Ardından 16.11.2009 da SGK ya bir düzeltme dilekçesi vermiş. (Fark ettiği tarihte)

İlgili sigortalı geçen hafta işsizlik maaşı için işkura başvurmuş. İşkur arkadaşımı aramış ve çıkış kodu hakkında uyuşmazlık olduğundan yazı istemiş.

İşkur SGK ya düzeltme dilekçesi verenlere İPC uygulandığını beyan etmiş. Hatta bu cezadan kaçmak için bazı işverenlerin düzeltme talebinde bulunmadığını, işsizlik maaşı için işlemin doğru yapılması adına konuyu işveren işe İşkur araında sessizce çözdüklerine değinmiş.

Ben düzeltme talebi için İPC kesilmez demiştim. Şimdi arkadaşın bu anlattıkları doğru olabilir mi dersiniz?
 
Üst