Şirkete ait bina satışı!!!

Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
769
Konum
kocaeli
Şirketin aktifine henüz geçen yıl giren bir bina önümüzdeki hafta satılacak. Satış tutarı üzerinden hesaplanacak kdv oranı nedir? %1 mi % 18 mi? teşekkürler
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
769
Konum
kocaeli
Ynt: Şirkete ait bina satışı!!!

yanlız bina faturasız alınmış,yani ind kdv yok alışta. Bu durumda şirkete aşırı bir kdv yüklemesi oluyor satış sonucunda..
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Şirkete ait bina satışı!!!

Yapacak bir şey yok, ya da 1 sene daha bekleyip KDV 17/4-r'deki istisnadan yararlanacaksınız. Başka çare yok.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Şirkete ait bina satışı!!!

Tapu kayıtlarında işyeri olarak görünüyorsa yapacak bir şey yok malasef, ancak Koray Beyinde söylediği gibi 730 gün sonra satmanız halinde KDV 17.4.r maddesine göre KDV istisnalı satabilir ve KVK 5/e maddesine %75 kurum kazancı istisnasından faydalanabilirdiniz.
Diğer tarafdan bu sürelere uymazsanız %18 KDV'ye tabi olacak Kazançda KV tabi olacaktır. Diğer tarafdan Aynı özelliklere sahip MDV almanız halinde VUK.328.maddesine göre VErgi ertelemesi yapabileceksiniz.
Kolay gelsin.
 
Üyelik
19 Eki 2011
Mesajlar
45
Konum
İSTANBUL
Ynt: Şirkete ait bina satışı!!!

Şirkete ait, işyeri veya bina gibi taşınmazlara ait satışlarda 150m2 uygulaması söz konusu değildir. Bir yanlış anlama var sanırım. 150m2 lik istisna, daire satışlarında söz konusu olmaktadır. 150m2'nin altındaki daire satışları % 1 KDV'ye tabidir. Önümüzdeki günlerde yeni çıkarılacak yasa ile de bu uygulamaya son verilmektedir.
 
Üyelik
3 Nis 2008
Mesajlar
266
Ynt: Şirkete ait bina satışı!!!

mohicans ' Alıntı:
Tapu kayıtlarında işyeri olarak görünüyorsa yapacak bir şey yok malasef, ancak Koray Beyinde söylediği gibi 730 gün sonra satmanız halinde KDV 17.4.r maddesine göre KDV istisnalı satabilir ve KVK 5/e maddesine %75 kurum kazancı istisnasından faydalanabilirdiniz.
Diğer tarafdan bu sürelere uymazsanız %18 KDV'ye tabi olacak Kazançda KV tabi olacaktır. Diğer tarafdan Aynı özelliklere sahip MDV almanız halinde VUK.328.maddesine göre VErgi ertelemesi yapabileceksiniz.
Kolay gelsin.
maliye özelgesinde ana sözleşmede yapılmasa bile gayrimenkul almak satmak ifadesi varsa bu istisnalardan yararlanılmayacağı yönünde görüş vermiştir.

bu açıdan ana sözleşmelere bakmakta fayda vardır.
 
Üyelik
3 Nis 2008
Mesajlar
266
Ynt: Şirkete ait bina satışı!!!

Başlık Anasözleşmesinde, iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti bulunmakla beraber bu işi fiilen yapmayan şirketin aktifinde bulunan taşınmazın satışı işleminin, KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan istisna uygulaması yönünden değerlendirilmesi hk.
Tarih 05/09/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-185-102
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-185-102

05/09/2011

Konu

:

Kurumun aktifine kayıtlı taşınmazın satışında kurumlar vergisi ve KDV uygulaması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile, anasözleşmesinde iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti bulunmakla beraber bu işi fiilen yapmayan şirketiniz adına 13.09.2004 tarihinde tescili yapılan ve bilançonun aktif kısmında duran varlıklar arasında kayıtlı bulunan taşınmazın satışının katma değer vergisi (KDV) Kanununun 17/4-r maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda görüş talep edilmiştir.

KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca; kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreylesahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı maddede belirtilen şartlar çerçevesinde kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Diğer taraftan, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.6.2.3.4. Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması" başlıklı bölümünde, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabileceği; taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancının ise istisnaya konu edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz her ne kadar taşınmaz ticaretini fiilen yapmasa da, şirketin ana sözleşmesinde iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti bulunması dolayısıyla, bilançoda duran varlıklar arasında kayıtlı olan ve 13.09.2004 tarihinde tescil edilen taşınmazın satışından elde edilen kazancın 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan istisnadan faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesi ile kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler katma değer vergisinden istisna edilmiş, aynı hükmün alt bendinde, söz konusu kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hissesi teslimlerinin istisna kapsamı dışında olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesinin uygulanmasında, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz teslimleri ile mülkiyetlerindeki taşınmazları ticari bir organizasyon içinde satan belediyeler ve il özel idarelerinin bu istisnadan faydalanmaları mümkün değildir.

Bununla beraber, ana sözleşmesindeki faaliyet konuları arasında taşınmaz mal alım-satımı bulunan mükelleflerin envanterine kayıtlı olan taşınmaz satışlarının (iki yıl aktiflerinde yer alsa dahi) Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Şirkete ait bina satışı!!!

Yılmaz Bey bu özelgeyi daha önce okumuştum son derece anlamsız ve kanun metnine aykırı bir özelge, resmen özelge ile mükellefin kanun metninden kaynaklanan istisna hakkı sınırlandırılmış.

Gerek KVK md.5/1-e de gerekse KDV md.17/4-r'de ticareti yapılan taşınmazların istisna kapsamında olmadığı belirtilmiş. Hatta 1 Nolu KVK Genel Tebliğinde inşaat şirketlerinin bile bu istisnadan yararlanabileceği durumlara ilişkin örnekler verilmiş.

Gerek kanunlar gerekse genel tebliğ ortadayken bir özelge ile sadece ana sözleşme ve ticaret ünvanında gayrimenkul ticareti yazıyor diye bu kazanç istisnasının mükellefin elinden alınmasını aklım hayalim almıyor. Ben olsam kesinlikle bu özelgeye göre hareket etmezdim, zaten konu yargıya taşınırsa mükellefin kazanma olasılığı %99.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Şirkete ait bina satışı!!!

Bu konuda Koray Beye katılıyorum.
Şöyleki,
Bilindiği üzere şirketler belli bir amacı gerçekleştirmek için kurulur. Ancak ileride girebileceği her hangi bir işle ilgili olarakda faaliyet konuları içerisine bu tür ifadeleri eklemektedirler. Ancak bu ifadenin anasözleşmede yer alması fiilen bu işle iştigal ettiği anlamına gelmez.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Şirkete ait bina satışı!!!

Arkadaşlar, Merhaba

Şirketin iştigal konusu farklı, elinde binalar hesabında da 6 adet konut ve işyeri var. (Şirket sahipleri kendi üzerine alacaklarına şirket üzerine almışlar )

bunların 4 ünü bu sene satacaklar

1- Kdv istisnası olur mu ? ( Gün tutuyor )
2-GMSK İstisnası olur mu ? ( Şartlar yerine geliyor )

Kanunun amacından saparmıyız ? Rapor yazdırırken Ymm ler bu durumda rapor yazmaz mı ?

Teşekkür ederim
Saygılarımla
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Şirkete ait bina satışı!!!

Bu taşınmazlar satın alındıktan sonra ne yapılmış, kiraya mı verilmiş, şirketin kendi faaliyetlerinde mi kullanılmış burası önemli. Eğer sadece kiraya verildiyse veya boş tutulup satılıyorsa ticaretini yapmak amacıyla elde tutulan taşınmazlardan söz etmemiz gerekir, bu durumda benim görüşüm hem KVK md.5/1-e hem de KDV md.17/4-r istisnasından faydalanılamayacağı yönünde.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Şirkete ait bina satışı!!!

Ustad burası kooperatifin elinde kalan bağımsız bölümler
Tesekkur ederim
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Şirkete ait bina satışı!!!

KDV istisnası açısından her iki yönde de görüş var.

B.07.1.GİB.4.07.16.02/KDV-ÖZG.2007-122 sayılı Kooperatif tarafından 17 yıl önce satın alınan, Çakırlar Mevkiinde, tarım arazisi niteliğindeki arazinin bir şirkete satılacağı, satış sonucu elde edilen para üyelerin hissesi oranında dağıtılacağı bahisle, ne tür vergiler ödeyeceği ve Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r bendi gereğince katma değer vergisinden istisna olup olmayacağı konusunda verilen özelge;

?kooperatif adına kayıtlı arazinin satışı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesi gereğince katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.?

B.07.1.GİB.4.07.16.01/KVK.06 sayılı Kooperatifin aktifinde yer alan gayrimenkul satışının KDV ve KV istisna olup olmadığına ilişkin verilen özelge;

?iktisap tarihinin tapu tescil tarihi olarak kabul edilerek, iki tam yıl süreyle kooperatifin aktifinde yer aldığını belirttiğinizden, gayrimenkulün devir ve tesliminin katma değer vergisi ve kurumlar vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.?


B.07.1.GİB.4.16.16.01.KV.08.03/691 sayılı 24.02.2008 tarihinde yapılacak olan 2007 yılı olağan genel kurulunda kooperatifin tasfiyesi yönünde karar alınması ve kooperatifin aktifine kayıtlı kiraya verilen 19 adet gayrimenkulün ortaklara ve/veya üçüncü şahıslara satılması halinde, satın alanların vergi yükümlülükleri ile tasfiyeye giren kooperatifin Katma Değer Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu açısından yükümlülükleri hakkında bilgi talebine ilişkin verilen özelge:

?İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları gayrimenkul ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır. Bu itibarla, kooperatifinizce kiralama suretiyle değerlendirilen 19 adet işyerinin ortaklara veya üçüncü şahıslara satışı işleminin ticari mahiyette yapıldığının kabul edilmesi ve katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.?

B.07.1.GİB.4.34.17.01.17/4-r.25-32378 sayılı Konut yapı kooperatifine ait arsanın satışında KDV uygulamasına ilişkin verilen özelge;

?Kooperatifinizce 1993 yılında iktisap edilen arsanın satılması işlemi taşınmaz alım satım faaliyeti olarak değerlendirilerek, Kanunun 1/1. maddesi gereği ticari faaliyet kapsamında genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi olacaktır.?


Konuya KVK md.5/1-e açısından bakacak olursak.

"?5.6.2.3.4.1. Kooperatiflerin durumu

Yapı kooperatiflerinin de önceki bölümlerde yapılan açıklamalar çerçevesinde söz konusu istisnadan yararlanabilmesi mümkündür. Ancak, istisna edilen kazancın özel bir fon hesabında tutulması, hiç bir şekilde ortaklara dağıtılmayarak kooperatif amaçları doğrultusunda kullanılması gerekmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, diğer kooperatiflerin yapacakları işlemlerden doğan kazançlar da kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir.

İstisna uygulaması bakımından ortakların bir veya birden fazla konut veya işyeri sahibi olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, kooperatiflerin amaçlarını gerçekleştirdikten sonra kalan fazla arsa veya konutu elden çıkarmaları halinde de doğan kazanç istisnaya konu olabilecektir.?


Kısaca benim görüşüm kooperatiflerin amaçlarını gerçekleştirdikten sonra ellerinde kalan taşınmazları diğer koşullarında sağlanması şartı ile KVK md.5/1-e ve KDV md.17/4-r istisnalarına dahil edilmesi yönünde.
 
Üst