Şirketin Aktifine Kayıtlı Gayrimenkul Satışı Kdv İstisnası

Üyelik
23 Ara 2017
Mesajlar
3
Konum
Ankara
Merhaba Bir konuda görüşünüze ihtiyacım var şirketimiz toptan halı pazarlama işi ile iştigal etmekte ve aktifine kayıtlı 3 adet gayrimenkulü var 2 si kiraya verilmiş 1 tanesinde ise şirketimizin şubesi faaliyet göstermekte.

Şirket Şubesinin faaliyet gösterdiği mülkiyetini şubeyi kapatacağımız için satmak durumundayız buradan herhangi bir kiralama işlemi yapılmamıştır
satışını yaptığımız zaman KDV ye tabimi olacak yoksa KDV istisnası uygulayabilecek miyiz.
 

mistanbul

Katkı Sunan Üye
Üyelik
11 Mar 2021
Mesajlar
64
Konum
Kayseri
Merhaba Bir konuda görüşünüze ihtiyacım var şirketimiz toptan halı pazarlama işi ile iştigal etmekte ve aktifine kayıtlı 3 adet gayrimenkulü var 2 si kiraya verilmiş 1 tanesinde ise şirketimizin şubesi faaliyet göstermekte.

Şirket Şubesinin faaliyet gösterdiği mülkiyetini şubeyi kapatacağımız için satmak durumundayız buradan herhangi bir kiralama işlemi yapılmamıştır
satışını yaptığımız zaman KDV ye tabimi olacak yoksa KDV istisnası uygulayabilecek miyiz.
Bahsetmiş olduğunuz gayrimenkulün 2 yıldan (730 günden) fazla süre ile aktifinizde bulunuyor olması halinde KDV kanunun 17/4-r maddesinde belirtilen istisnadan faydalanabilirsiniz.
 
Üyelik
23 Ara 2017
Mesajlar
3
Konum
Ankara
Bahsetmiş olduğunuz gayrimenkulün 2 yıldan (730 günden) fazla süre ile aktifinizde bulunuyor olması halinde KDV kanunun 17/4-r maddesinde belirtilen istisnadan faydalanabilirsiniz.
Vermiş olduğunuz görüş için teşekkürler beni muallakta bırakan şey diğer gayrimenkullerimde kiralama yaptığım için kdv istisnasından yararlanamazsınız görüşü de var bizzat maliye bu şekilde görüş bildirdi.
 

mistanbul

Katkı Sunan Üye
Üyelik
11 Mar 2021
Mesajlar
64
Konum
Kayseri
Vermiş olduğunuz görüş için teşekkürler beni muallakta bırakan şey diğer gayrimenkullerimde kiralama yaptığım için kdv istisnasından yararlanamazsınız görüşü de var bizzat maliye bu şekilde görüş bildirdi.
KDV tebliğindeki örnekte, gayrimenkul kiralama faaliyetinde bulunan kurumun idari binasının elden çıkarılmasında dahi istisna uygulanabileceğinden bahsediyor. Tebliğdeki Örnek1 de "Gayrimenkul kiralaması faaliyeti ile iştigal eden (M) Ltd. Şti. aktifinde iki tam yıl süre ile bulunan taşınmazı satışa çıkarmıştır. Söz konusu satış işlemi şirket faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş bir taşınmaz olması kaydıyla 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi kapsamında KDV’den istisnadır." demektedir. Buna rağmen maliye böyle bir görüşü nasıl verdi çok merak ettim. Üstelik bu görüş şifaen yapılan bir bilgilendirme mi, yoksa özelge talebinizin yazılı cevabı mıdır? Bizimle de paylaşabilirseniz çok memnun olurum.
 
Üyelik
23 Ara 2017
Mesajlar
3
Konum
Ankara
üstadım direk alo maliyeyi (189) arayarak durumu bildirdim konuyu detaylı bir şekilde anlattım kendilerine ve diğer gayrimenkullerinizden kira elde ettiğiniz için kiralama iştigal konusu içerisine giriyorsunuz demekte benim iştigal konumun kiralama olmadığını söylememe rağmen eğer diğer gayrimenkullerinizden kira alıyor iseniz şubenizde olsa satışında kdv istisnasından yararlanamazsınız görüşü bildirdiler
 

mistanbul

Katkı Sunan Üye
Üyelik
11 Mar 2021
Mesajlar
64
Konum
Kayseri
Tebliğ açık üstad. İçinizde şüphe varsa en doğru hareket vergi dairesinden özelge talep etmeniz olacaktır. Çok kısa sürede cevap vereceklerini tahmin ediyorum.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,178
Konum
İSTANBUL
Sayin formdaslarimA) KURUMLAR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun istisnaları düzenleyen 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmının kurumlar vergisinden müstesna olduğu, bu istisnanın satışın yapıldığı dönemde uygulanacağı ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmının satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmasının ve satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesinin şart olduğu, bu sürede tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin ziyaa uğramış sayılacağı, aynı şekilde istisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmına uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin de ziyaa uğramış sayılacağı, menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançların istisna kapsamı dışında olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer yandan, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.6.2.3.4. Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması" başlıklı bölümünde de,

"Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. İstisna uygulaması esas itibarıyla bütün kurumlar için geçerlidir. Ancak, faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanması olan kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

Satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmeyecektir. Aynı durum, satmak üzere taşınmaz inşaatı ile uğraşan mükellefler açısından da geçerlidir. Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir.

açıklamalarına yer verilmiştir.

Öte yandan, şirket ana sözleşmesinizdede faaliyet konularıniz arasında menkul ve gayrimenkul alım satımı ve kiralama işlerinin yer almadığı, varsayilmistir

Bu itibarla, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin sadece faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek olup bu mükelleflerin diğer taşınmazlarının satış kazancının istisnaya konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Satışa konu edilecek taşınmazların iki tam yıl süreyle kurum aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmemektedir.

Yukaridaki açıklamalara göre, satışa çıkarılacağı belirtilen 3 adet taşınmazların satışından elde edilecek kazancın, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kiraya verilen 2 tanesinin vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 1 tanesinin ise şirketinizin şubesi faaliyet gösterdiginden (kira v.b) herhangi bir gelir elde edilmediginden elde ettiginiz kazanca istisna uygulanacaktir
B) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI:3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-r maddesinde, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin istisna olduğu, ancak istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimlerinin ise istisna kapsamında olmadığı vurgulanmaktadır. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.16.1.) bölümünde, satışa konu edilecek taşınmazlar (arsa, arazi, bina) ile iştirak hisselerinin satışında istisna uygulanabilmesi için bu kıymetlerin kurumların aktiflerinde, asgari 2 tam yıl (730 gün) kayıtlı bulunmuş olması gerektiği, ancak istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan (taşınmazların mutat olarak alım satımının yapılması veya kiraya verilmesi) kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların tesliminde istisna hükmü uygulanmayacağı açıklanmıştır.


Buna göre, Şirketiniz tarafından satılacak 2 adet taşınmanizın taşınmaz ticaretine konu edilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, bu taşınmazların satışının 3065 sayılı Kanunun 17/4-r maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir. Diger 1 tanesinin ise şirketinizin şubesi faaliyet gösterdiginden kesilecek sati faturarinda KDV olmayacaktir
 
Üst