Sürenin Bitiminden Önce Fesihde İhbar Tazminatı

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
208
6 aylık belirli süreli hizmet akdi 3.ayın sonunda işveren tarafından feshedilirse işveren ihbar tazminatı ödemek zorunda mıdır? Teşekkürler...
 
Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
sayın ercan
4857 sayılı iş kanunun 17. maddesi gereği: işi altı aydan az sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa bildirilmesinden başlayarak 2 (iki) hafta sonra sözleşmesi fesh edilmiş sayılır
işçinize en son aldığı brüt ücreti üzerinden 2 haftalık ihbar tazminatını vermeniz gerekmektedir
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
70
Konum
istanbul
Belirli süreli iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı yoktur.
İşveren haklı sebep olmaksızın iş akdini sonlandırmak isterse sözleşme süresinin bitimine kadar personelin ücretini ödemek zorunda.
 
Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
sayın syıldız ,
lütfenaşağıda gösterdiğim 4857 sayılı iş kanunun maddelerini dikkatlice okumanızı istiyorum bazen yanlış açıklamalar büyük sorunlar yaratabilir lütfen emin olmadğımız konularda kesin görüş belirtmeyelim ifadeniz deneme süreli iş sözleşmeleri için geçerlidir.

BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ AYIRIMIN SINIRLARI (2. Bölüm / İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi)
MADDE 12. - Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz.

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. Herhangi bir çalışma şartından yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulanmasını haklı gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi hakkında esas alınan kıdem uygulanır.

Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun bir işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi dikkate alınır.


DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (2. Bölüm / İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi)
MADDE 15. - Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.

Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.
 
Üyelik
6 Ağu 2005
Mesajlar
57
Sayın Aktürk,
Soru, 6 ay süreli (belirli süreli) bir iş akdinin 3. ayında işveren tarafından feshedilirse işveren ihbar tazminatı ödemelimidir?

Soru açık olmayınca cevaplar da tartışmaya açık olur elbette.

1. Temel kural, belirli süreli işakitlerinde süre sonunda akit yenilenmez ise ihbar tazminatının doğmayacağıdır.

2. Temel kural, belirli süreli iş akdi işveren tarafından süresinden önce ve HAKLI NEDEN OLMAKSIZIN feshedilirse, sözleşmenin bakiye süresi için işverenin ücret ödeme yükümünde olmasıdır.

Sizin belirtttiğiniz 12. maddenin ise kasdettiğiniz (ayırım) anlamda yorumlanması mümkün değildir. Maddede belirtilen farklı işlem kavramı, ücret ve çalışma koşulları ile ilgilidir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
160
Sayın Ercan Merhabalar,

4857 sayılı iş kanunun ihbar önellerini düzenleyen 17.maddesine dikkat edilirse sadece belirsiz süreli iş sözleşmesine tabi olarak çalışan işçiler için düzenlenmiş olduğu görülmektedir.Burada cümlenin başlangıcınada "belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshi" şeklinde başlanmıştır.

Süreli fesih

MADDE 17. - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.İş sözleşmeleri;
a. İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b. İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c. İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d. İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır.

denmektedir.

Ancak 4857 sayılı iş kanununun belirli süreli iş sözleşmesini düzenleyen 11.maddesinde "Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir." denmektedir.Bu durumda işçinin kıdem veya ihbar tazminatı isteme hakkı saklıdır.

Ancak sizin örneğinizde süresi belirli olan bir iş sözleşmesi olduğundan işçinin ihbar tazminatı isteme hakkı yoktur.İşçi ancak Borçlar Kanunu'nun 325.maddesi gereği mahrum kalınan kısım itibariyle talepte bulunma hakkı vardır.

Borçlar Kanunu

Madde 325 – İş sahibi işi kabulde temerrüt ederse, işçi taahhüt ettiği işi yapmağa mecbur olmaksızın mukaveledeki ücreti istiyebilir.

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde belirli süreli olarak kurulan iş akidlerinde ihbar tazminatı bulunmamaktadır.İşçi sadece işin son bulacağı belirlenmiş olan tarih ile işine son verildiği tarih arasındaki süre ile sınırlı olmak üzere Borçlar Kanunu'nun 325 maddesi gereği mahrum kalınan kısım ile ilgili ücreti talep edebilir.

Saygılarımla,
 
Üst