Süt Dağıtım Mükellefiyeti

Üyelik
20 Şub 2016
Mesajlar
6
Konum
trabzon
iyi calışmalar arkadaşlar. süt dağıtım işi için başvuran mükellef köyden sütü toplayıp müşterilere adrese teslim yapıyor. nasıl bir yol izlememiz gerekiyor, basit usul olabilirmi yoksa defter mi olması daha doğru olur yardımcı olursanız sevinirim
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,795
Konum
İSTANBUL
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin ikinci fıkrasında "Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder."


53 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu kanunun 94'üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir. 54'üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için beyanname vermezler."hükmü yer almaktadır.Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmüne yer verilmiş olup 11 numaralı bendinde çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden tevkifat yapılacağı belirtilmiş ve bu tevkifat oranı hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 1 bunun dışında kalanlar için % 2 olarak belirlenmiştir.Yukarıda yer alan hüküm ve yapılan açıklamalara göre, birliğinizce düzenlenecek sözleşme kapsamında çiftçilere yaptırılacak süt üretimi faaliyetinin Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesi kapsamında zirai faaliyet olarak değerlendirilmesi ve bu üretim sonucunda çiftçiler tarafından birliğinize teslim edilen süt bedellerine ilişkin olarak söz konusu çiftçilere yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 11/a-ii bendine göre % 2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.


Öte yandan, söz konusu gelir vergisi tevkifatının; daha önce çiftçilere verilen verilen kesif, yem ve sair malzeme bedellerinin, ödenecek süt bedelinden mahsup edilerek çiftçilere ödeme yapılması halinde kesif,yem ve sair bedeller mahsup edilmeden önceki toplam tutarı üzerinden yapılacağı tabiidir.
 

Benzer konular

Üst