Takdir komisyonu kararı

Üyelik
30 Nis 2012
Mesajlar
16
Konum
İZMİR
bir arkadaşım 30/10/2007 tarihiyle işyerini kapatmış 26/04/2012 tarihli ceza ihbarnameleri gelmiştir ihbarnamelerde
09/2006 ile 10/2007 arasında stopaj
2006 3.-4. dönem ggv ile 2006 gv
2007 1.-2.-3.-4. dönem ggv ile 2007 gv
zamanında vermediği ve takdir komisyonuna sevk edildiği kararda matrah tespit edilip vergisi kesildiği üzerinden vzcz kesildiği yazıyor sanırım cezayı daha kabul etmediğimizden dolayı bunun birde usulsüzlük cezası ve faizide vardır biz budurumdan en uygun şekilde nasıl kurtuluruz bilgi ve tecrübesi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: takdir komisyonu kararı

Bu soruya cevap verebilmek için bazı ek bilgilere ihtiyacımız var.

1-30/10/2007 tarihinde işi kapatana kadar, yani 09/2006-10/2007 arasında hiç beyanname vermemiş mi? Hiç mi ilgilenmemiş, hiç mi düşünmemiş ben beyanname vermiyorum ne olacak ileride diye???


2-Takdir komisyonu re'sen matrah takdir ederken hangi verileri kullanmış?
 
Üyelik
30 Nis 2012
Mesajlar
16
Konum
İZMİR
Ynt: takdir komisyonu kararı

valla hocam elçiye zeval olmaz malesef takiip etmemiş hatta para istendiği vakit güzel bir hatun gelip şukadar borcun var birde muhasebe ücretin bu kadar demiş oda vermiş gitmiş takdir komisyonu sanırım o matrahı tespit etmesi için bir veri olması lazım ama nasıl yaptılar onu bilmiyorum
 
Üyelik
26 Şub 2012
Mesajlar
42
Konum
Manisa/Soma
Ynt: takdir komisyonu kararı

Takdir komisyonu genelde aynı sektördeki en yüksek matrahı baz alarak matrah takdirinde bulunuyor. Bunun yasal değildir.

Verilmeyen beyannameler ile ilgili bence yasal yolları araştırınız..
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: takdir komisyonu kararı

O zaman takdir komisyonu kararları ile ilgili Danıştay kararlarına bakalım, bu kriterler uygun değilse mahkemede şansınızı deneyebilirsiniz. Özellikle de takdir komisyonun resen takdir ettiği matrah somut verilere dayanmıyorsa.

-Katma değer vergisi beyannamesi verilmemesi nedeniyle olayın takdir komisyonuna sevki yerinde olmakla beraber, ihtilaflı yıl defter ve belgeleri üzerinde ilgili yıl için verildiği belirtilen gelir vergisi beyanları da dikkate alınarak bilirkişi incelemesi yaptırılması ve bunun sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, bilirkişi incelemesi yaptırılmadan verilen kararda yasal isabet yoktur.?

?Mükellefiyet kaydını sildirmeyen şirket hakkında re?sen takdire gidilmesi yerinde ise de takdir edilen matrahın dayanağının gösterilmesi gerekirken, bu yapılmadan genel ve soyut ifadelerle matrah takdiri yerinde değildir. Şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve kazanç elde ettiği yolunda bir tespit ve araştırma yapılmaksızın ticaret sicilinden kaydının silinmemiş olması, şirketin faaliyette olduğunu göstermeye yeterli değildir.?

?Defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi re?sen takdir nedeni ise de takdir komisyonunca davacının beyan ettiği gelirin gerçeğe uygun olup olmadığı yönünde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadan, genel ifadelerle matrah takdir edilmesi yasaya uygun değildir.

?Takdir komisyonları VUK?un 72. maddesi gereğince inceleme yetkisini haiz olduklarından inceleme raporu düzenlenmeden takdire sevk edilen konularda somut verilere dayanarak matrah takdir etmeleri gerekir. Takdir komisyonunun bu şekilde yapması gereken incelemelerin yargı yerince yapılması, 2577 sayılı Yasa?nın 2. maddesinin 2. fıkrasına aykırıdır.

?Vergi matrahının re?sen belirlenebilmesi için idarece yükümlünün teslim ve hizmet bedeli ile hasılat elde ettiğinin saptanması gerekmekte olup, bu yolda herhangi bir tespit yapılmaksızın, inceleme ve araştırmaya dayanmayan genel ifadelerle matrah takdir edilmesinde VUK?nun 31/8. maddesine uyarlık bulunmamaktadır.

?İşletmeden çekilen işyeri için VUK?un 267. maddesindeki ilk iki sıra atlanarak emsal bedelin takdiri için takdir komisyonuna gidilmesi yerinde ise de takdir komisyonu kararında VUK?un 31/8. maddesine aykırı olarak, takdirin dayanağının gösterilmemiş olması yapılan tarhiyatın iptalini gerektirir.

?Mükellefiyet kaydı kapatılmadığından mükellefiyet devam ettiğinden, beyanname verilmemesi re?sen takdir nedenini oluşturmakta ise de, takdir komisyonunca matrah takdir edilirken, mükelefin faaliyette bulunup bulunmadığı, faaliyette bulunmuş ise, gelir elde edip etmediği gibi hususların araştırılması ve buna göre kazancın gerçeğe en yakın şekilde saptanması gerekirken soyut ifadelere göre matrah takdir edilmesi ve buna göre tarhiyat yapılmasında isabet yoktur.?

?KDV beyannamelerinin verilmemesi re?sen takdir nedeni ise de, VUK?un 31/8. maddesine göre takdirin müstenidatının bulunmaması nedeniyle cezalı tarhiyatın kaldırılması yerindedir.?

?Herhangi bir inceleme ve araştırmaya dayanmayan ve soyut ifadeleri içeren takdir komisyonu kararıyla tesbit edilen matrah üzerinden tarhiyat yapılamaz.?

?KDV beyannamelerinin verilmemesi nedeniyle olayın takdir komisyonuna sevkinin yerinde olduğu, ancak varsayıma dayalı olarak matrah takdir edildiğinden takdir edilen matrah üzerinden yapılan tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmamaktadır.?

?Gelir vergisi beyannamesi verilmemesi nedeniyle matrahın re?sen takdiri yerinde olmakla birlikte; takdir komisyonunca hiçbir inceleme ve araştırmaya dayanılmaksızın genel ifadelerle matrah takdir edilerek yapılan tarhiyatta yasaya uyarlık bulunmamaktadır.?

?Ticari işletmenin aktifinde kayıtlı taşıt aracı satış bedelinin kasko sigorta değerinden düşük görülmesi üzerine takdir komisyonu kararına dayanılarak uygulanan tarhiyata karşı açılan davanın, mahalli ticaret odası, şoförler ve otomobilciler derneği gibi kuruluşlardan satış tarihindeki değer hakkında alınacak görüş değerlendirildikten sonra sonuçlandırılması gerekir.?

?Satın alınan arazinin beş yıllık süre içinde parselasyonu yapılmak suretiyle aynı yıl içinde bir kısmının satılmasının, satışta çokluk unsurunun varlığı ile devamlı şekilde kazanç sağlama gayesinin göstergesi olduğu, ancak ticari kazancın tespitinde satışı yapılan yer ile ilgili olarak takdir komisyonunun belirlediği m2 birim değerinin dikkate alınması gerekir.?

?Karşıt inceleme ve araştırma yapılmadan dayanaksız takdir komisyonu kararıyla emsal bedel tesbiti suretiyle yapılan tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmamaktadır.?

?Takdir komisyonunun 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 75. maddesinin kendisine verdiği inceleme yetkisini kullanmadığı, davacı şirketin uyuşmazlık konusu dönemde faaliyette bulunduğu hususu saptanmadan matrah takdiri yaptığı, takdirin dayanağı bulunmadığından yapılan tarhiyat hukuka uygun değildir.?
 
Üyelik
30 Nis 2012
Mesajlar
16
Konum
İZMİR
Ynt: takdir komisyonu kararı

ya bide işin ilginç tarafı var bu işi yapan muhasebeci vefat etmiş tam bir yalan rüzgarı durumu biz bu vergiyi kabul etsek tam bilgim yok ama 376 yahut 371 gibi dilekçe versek oda olmadı uzlaşma talebinde bulunsak yahut 6111 devam ediyormu ondanda emin değim ama bu yollardan birini uygulasak verginin aslını ödeyip vergi ziyaı cezasından bi indirim usulsüzlükten bi indirim hatta abartayım faizden bi indirim koparabilirmiyiz
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: takdir komisyonu kararı

1-Re'sen tarhiyat yapıldığı için VUK md.371'ten faydalanamazsınız

2-6111'in süresi doldu ondan da faydalanamazsınız

3-VUK md.376'dan yararlanabilirsiniz,ancak tarhiyat sonrası uzlaşma daha iyi bir seçenek,cezalarda daha çok indirim yapılacaktır.
 
Üyelik
14 Nis 2011
Mesajlar
161
Konum
izmir
Ynt: Takdir komisyonu kararı

kanunun yayımından önce takdire sevk yapıldıysa (25 şubat) 6111 den yararlanabilirsiniz
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Takdir komisyonu kararı

Takdir komisyonuna sevk tarihi konusunda haklısınız ancak benim tahminim 2006 yılı 2011 sonunda zamanaşımına uğrayacağı için vergi dairesinin son andan, tahminim Aralık/2011 döneminde sevk ettiği. Tabii yine de kesin olarak bilemeyiz.
 
Üyelik
30 Nis 2012
Mesajlar
16
Konum
İZMİR
Ynt: Takdir komisyonu kararı

6111 kanun çıkmadan önce takdire sevk edildiğinden yararlanabiliyormuşuz verginin aslını ödeyeceğiz vergi ziyaı cezasını silecekler faizler kalkacak tefe-üfeye göre oranlayacaklar ancak bundan önce usulsüzlük cezaları kesilmiş onlarda çıktı bilmiyorum ama bunlardada indirim yapabilirmiyiz
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Takdir komisyonu kararı

Yararlanırsınız yararlanmasına ama takdir komisyonuna sevk işleminin 25/02/2011 tarihinden önce yapıldığına emin misiniz?
 
Üyelik
30 Nis 2012
Mesajlar
16
Konum
İZMİR
Ynt: Takdir komisyonu kararı

ceza ihbarnamesinin yanında takdir komisyonu kararına dair bir nüsha var sevk fişinin tarihi 31/12/2008 yazıyor
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Takdir komisyonu kararı

Takdir komisyonu 3 yıldan fazla süre geçtikten sonra takdir etmiş, bravo onlara. O zaman 6111'den yararlanma hakkınız var, yine de takdir komisyonu kararının hangi donelere dayandığının iyi analiz edilip dava açma seçeneğinin de değerlendirilmesi lazım.
 

Benzer konular

Üst