Tasfiye Halinde Verginin Ödenmesi

Üyelik
26 Tem 2006
Mesajlar
35
5520 sayılı yeni kurumlar vergisi kanunu'nun tasfiyeyi düzenleyen 17'nci maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki gibidir:

(2) Tasfiye beyannameleri: Tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
yine aynı kanunun veginin ödeme sürelerinin düzenlendiği 29'uncu maddesinin (1)/c) alt bendi ise aşağıdaki gibidir:

c) Özel beyannameyle bildirilenler ile tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi veya tasfiye ve birleşme hallerinde verilecek beyannamelerde ise beyanname verme süresi içinde
yukarıdaki madde metinlerindende açıkça anlaşılacağı üzere, vergi tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ödenmelidir.

iyi çalışmalar
 
Üst