Taşıt Araçlarında Özel Tüketim Vergisi Uygulaması

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
29.11.2008 Veysi Seviğ

Özel Tüketim Vergisi Yasası'nın (II) sayılı listesinde kayıt ve tescile tabi motorlu taşıtlar yer almaktadır. Bu bağlamda söz konusu yasanın 2/1 maddesinin (c) bendinde yapılan tanımlamaya göre bu yasanan uygulanması açısından "kayıt ve tescil" motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescili ifade etmektedir.
Konuyla ilgili açıklamaların yapıldığı (1) seri numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği'nin (1.2.1) bölümünde de ifade edildiği üzere Özel Tüketim Vergisi Yasası'nın birinci maddesinde geçen "kayıt ve tescile tabi olanlar" tümcesi;
* Kara taşıtları için, Karayolları Trafik Yasası ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre trafik tescil kuruluşlarınca, askeri araçlar ile çeşitli anlaşmalar uyarınca askeri amaçla ülkemizde bulunan kuruluşlara ait araçlar çin Türk silahlı kuvvetlerince,
* Deniz araçları için, belediyeler veya liman başkanlıklarınca,
* Hava taşıtları için, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce,
tescil edilmesi zorunlu olan araçları kapsadığı belirtilmiştir.
Görüldüğü üzere, Türk silahlı kuvvetlerince kayıt ve tescil edilen araçların kayıt ve tescile tabi olan araçlar kapsamında olduğu Özel Tüketim Vergisi Yasası'nda belirtilmemiş, ancak Özel Tüketim Vergisi tebliğinde kayıt ve tescile tabi araçlar kapsamında sayılmıştır. Bunun nedeni, trafik tescil kuruluşlarınca kayıt ve tescil edilen otomobil, minibüs, otobüs, TIR çekicisi gibi araçlar için geçerli olan vergilemenin, bu araçların Türk silahlı kuvvetlerince ithali veya fabrika, distribütör, bayi, Devlet Malzeme Ofisi gibi motorlu araç ticareti yapanlardan ediniminde de aynen uygulanması, böylece satıcıların, alıcının konumuna göre farklı beyan ve ödeme usullerine tabi olmamasıydı.
Ancak (1) seri numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği'nde bu amaçla yapılan düzenleme, beraberinde önemli bir sorunu gündeme getirmiştir. Özel Tüketim Vergisi Yasası eki (II) sayılı listedeki 87.04 ve 87.05 tarife pozisyonundaki araçlardan yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar Özel Tüketim Vergisi kapsamına alınmış, kayıt ve tescile tabi olmayanlar ise ÖTV dışında tutulmuştur. Bu durumda Türk silahlı kuvvetleri tarafından kayıt ve tescil edilen araçların ÖTV uygulamasında "kayıt ve tescile tabi araç" olarak değerlendirilmesi 87.04 ve 87.05 tarife pozisyonundaki araçların Türk silahlı kuvvetleri tarafından ediniminde ÖTV uygulamasını getirmiştir.
Bu konuda motorlu araç ticareti yapanların itirazi kayıtla yaptıkları beyanlara ilişkin olarak idari yargıda açtıkları davalarda Danıştay, idare aleyhine kararlar vermiştir. Bu kararların düzeltilmesine yönelik itirazlar kararlar müstakar hale geldiğinden (1) seri numaralı ÖTV Genel Tebliği anılan bölümü 14 seri numaralı ÖTV Genel Tebliği'nin (2) bölümüyle değiştirilmiştir. 14 seri numaralı ÖTV Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığı 08.7.2008 tarihinde yürürlüğe giren bu değişiklikle, Türk silahlı kuvvetleri tarafından kayıt ve tescil edilen araçların ÖTV uygulamasında "kayıt ve tescile tabi olmayan araç" olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır. Böylece 87.04 ve 87.05 tarife pozisyonundaki araçların TSK tarafından kayıt ve tescil edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı veya askeri kuruluşlar ya da uluslararası anlaşmalar gereği ülkemizde bulunan askeri kuruluşlar tarafından ediniminde ÖTV uygulanmayacaktır. (Oktar, Kemal "ÖTV" Yorum ve Açıklamaları 11 sayılı liste taşıt araçları, Savaş Yayınları, Ekim 2008, Sf: 37-38)
Halen Gelir İdaresi Başkanlığı'nda müdür olarak görev yapan değerli meslektaşımız Sayın Kemal Oktar, kısa bir süre önce Savaş Yayınevi tarafından yayımlanan "ÖTV (1) sayılı liste"den sonra bu sefer ekim ayında (II) sayılı listeyi açıklayan ikinci kitabını hazırlamış bulunmaktadır. Bu kitap Savaş Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.
Uygulamada zaman içerisinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar dikkate alındığında taşıt araçlarında uygulanan ÖTV ile ilgili bu kitapta uygulamada karşılaşılan tüm duraksamalara açıklık getirilmiştir.
Taşıt araçlarında ÖTV uygulamasına yönelik olarak yapılan bu çalışma 441 sayfadan oluşmaktadır. Söz konusu çalışmada konuya ilişkin olarak tüm tebliğ ve genel yazılar ile özelgelere yer verilmiştir.
Söz konusu çalışmayı edinmek isteyenler Savaş Yayınevi'nin Ankara Zafer Çarşısı No: 17 Kızılay/Ankara adresine başvurabilecekleri gibi söz konusu yayınevinin 0312 434 35 97 no'lu telefonundan veya 0312 431 95 96 numaralı faks aracılığıyla istemlerini iletebileceklerdir.
"ÖTV" (II) sayılı listeyi açıklayan bu çalışmayı özellikle mesleki faaliyet gösterenlere, araç sahiplerine, konuya ilgi duyanlara öneririz.
 

Benzer konular

Üst