Taşıt Gid.

Üyelik
5 Eyl 2005
Mesajlar
16
Merhaba,Gelir vergisi mükelleflerinde ve serbest meslek kazancı ile vergilendirilen mükelleflerde kendilerine ait taşıtları envanter kaydı olmadan benzin ve diğer araç masraflarını gider yazmaktayım.
Yazmamın dayanağı araç ruhsatlarının kendi üzerlerine tescilli olmalarıdır.
Herhangi bir vergi incelemesinde bu yazmış olduğum giderler k.k.e.g.
olarak mı alınır?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
@eskiizmir,


İNDİRİLECEK GİDERLER (TİCARİ)

GVK - Madde 40- Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:


1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (4108 sayılı Kanunun 19. maddesiyle eklenen ve 1.1.1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2.6.1995 tarihinden itibaren yürürlüğe giren parantez içi hüküm) (İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentde yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.)

...................................

5. (4008 sayılı Kanunun 24. maddesiyle değişen ve 1.1.1995 tarihinden itibaren yürürlüğe giren şekli)(*) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (4369 sayılı Kanunun 82/3-s maddesiyle parantez içi hüküm 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)

6. (2772 sayılı Kanunun 5. maddesiyle değişen bent) İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar;

7. (2361 sayılı Kanunun 29. maddesiyle değişen bent) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar. (4369 sayılı Kanunun 82/3-s maddesiyle parantez içi hüküm 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.)
...................................
Taşıt giderlerinin ticari kazançtan indirilebilmesi için, kural olarak taşıtın işletmenin aktifinde kayıtlı olması gerekmektedir.

Ancak; taşıtın işletmenin aktifinde kayıtlı olmasa dahi, işletmede kullanıldığı tartışılmaz olan, ticari kazancın elde edilmesi ve idame edilmesi için zorunlu giderler kapsamında (GVK 40/1) değerlendirilip gider kabul edileceğine dair bir çok yargı kararı bulunmaktadır.

MESLEKİ GİDERLER (SERBEST MESLEK)

GVK - Madde 68- (5035 sayılı Kanunun 13. maddesiyle değiştirilen ve 1.1.2004’ten geçerli olmak üzere 2.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren madde)(*) Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir:

...................................

4. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328. maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil).

5. Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.
Serbest Meslek mükelleflerinin araçlarına ilişkin yapmış olduğunuz harcamaların kanunen kabul edilebilir gider olabilmesi için GVK'nun 68/4. maddesine göre, taşıtların envantere kayıtlı olması gerekmektedir. Yoksa yapılan bu tür harcamalar KKEG hükmündedir.

Saygılar.
 
Üst